Bài khấn đi chùa ngắn gọn ngày rằm, mùng 1 hàng tháng

Thực hiện hành trình đến chùa trong những ngày đầu năm mới, ngày rằm và mùng Một của năm âm lịch để cầu bình an và may mắn cho bản thân và gia đình là một truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách đi lễ chùa đúng cách và phù hợp văn hóa. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cách chuẩn bị lễ vật và văn khấn đi lễ chùa vào ngày mùng 1 và ngày rằm theo đúng quy định tại chùa.

1. Văn khấn thờ Phật

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Con xin kính lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật và Chư Phật mười phương.

Hôm nay là ngày…….. tháng…….. năm Canh Tý

Tâm và lòng con thuộc về…………………

Con sống tại………………………

Cùng với toàn bộ thành viên trong gia đình, con thành tâm đến trước Đại Hùng Bảo Điện, nơi Chùa …….. để dâng một khúc tình trầm hương và tôn kính:

Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà, Chư Phật mười phương, Vô thượng Phật pháp, Quan âm Đại sỹ và Thánh hiền Tăng.

Chúng con, những người trải qua nhiều kiếp trước, gắn kết với những tác động không tốt, và bị mắc kẹt trong chuỗi oan ức.

Ngày nay, chúng con đến trước đài Phật, trong tình trạng hối hận, không làm điều ác, và nguyện làm điều thiện, với lòng biết ơn Đức Phật, Quan âm Đại sỹ và các Thánh hiền Tăng, Thiên Long Bát Bộ và Thiền thần Hộ pháp. Chúng con mong rằng tâm không lo âu, thân không bệnh tật, và hàng ngày chúng con sẽ hạnh phúc trong việc tuân thủ Pháp Phật, để chúng con có thể trôi qua chướng ngại vận đến mọi lúc và mọi nơi và nhận được ân huệ của Đức Phật.

Chúng con cũng xin cầu nguyện cho các Tôn trưởng, Cha mẹ, anh em, người thân và tất cả chúng sinh có thể trở thành người tu theo đạo Phật.

Tâm nguyện này được thành kính chào lễ và kính cúi.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

2. Văn khấn cầu tài lộc và bình an tại Tam Bảo (Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo)

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Con thành tâm kính lạy Chư Phật mười phương, Bồ Tát, Hiền Thánh Tăng, Thiện thần Hộ pháp, Thiên Long Bát Bộ.

Hôm nay là ngày ….. tháng ….. năm …..

Tâm và lòng tôi thuộc về………………………………………………………………………………………………………..

Tôi đang sinh sống tại………………………………………………………………………………………………….

Tâm tưởng cúi xin ban thưởng và chia vui trong sự phát triển (nếu có) của tôi và gia đình tôi lên Tam Bảo Thường trụ.

Tôi tuôn trào lòng biết ơn:

Đức Phật A Di Đà, vị giáo chủ cực lạc Tây phương.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, vị giáo chủ cực lạc Sa Bà.

Đức Phật Dược Sư Lưu Ly, vị giáo chủ cực lạc Đông phương.

Đức Thiên thủ, Thiên nhãn, Ngũ bách danh tầm thanh cứu khổ cứu nạn, hiểu biết nhân từ của Bồ Tát Quán Thế Âm.

Kính lạy Đức Hộ Pháp thiện thần Chư Thiên Bồ Tát.

Qua lòng từ bi của các vị và sự che chở của các vị, xin ban thưởng và chứng minh cho tôi đạt được ………………………. (thành công, tài lộc, giải quyết khó khăn, bình an…).

Xin vui lòng trở thành những người của tôi, chứng minh và chứng giám, đảm bảo rằng tôi sẽ tránh khỏi tai họa và bất ổn, và mang lại may mắn và tài lộc, để gia đình tôi mạnh khỏe, an lành từ trên trời xuống đất, và thịnh vượng.

Chúng tôi, những người sống trong thế giới phi văn minh, còn nhiều sai lầm. Chúng tôi hy vọng được nhận sự tha thứ từ Phật, từ Biếu Bi đại xá, để chúng tôi và gia đình tôi tránh khỏi tai họa, và được hưởng tất cả những điều tốt lành và thành công, để chúng tôi tuân thủ ý nguyện tốt, và chúng tôi vẫn luôn biết lòng thành kính.

Tâm và lòng của chúng tôi, đã biết ơn và chào lễ, hy vọng nhận được sự che chở và sự chứng giám.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy).

3. Văn khấn Quan Thế Âm Bồ Tát (Phật Bà Quan Âm)

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Nam mô Đại từ, Đại bi Linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.

Kính lạy ông già thông thái là nhà giáo chủ của sự thông thuộc và là chứng giám thương từ.

Hôm nay là ngày ….. tháng ….. năm…..

Tâm và lòng chúng tôi thuộc về: …………………

Chúng tôi sinh sống tại: …………………………

Chúng tôi đến trước Đại hùng Bảo điện, nơi đài Đại bi, dâng lễ, hương hoa và làm lễ ban thờ Đức Ông dưới tòa sen hồng.

Cúi xin ông già đang luyện đệ tử không bỏ rơi khát vọng thoát khổ của chúng tôi, như một mẹ yêu thương phù trì những đứa con út trong ngôi nhà này. Chúng con mong ước được tiếp nhận sự bình an qua ánh sáng của Niệm Phật, để loại bỏ gánh nặng của số phận, để tâm đạo nở hoa, để đệ tử và gia đình tận hưởng một cuộc sống an vui trong bình an, thịnh vượng và tài lộc phát triển, để tụ đạt gia đạo viên mãn và để sạch sẽ âu lo và thành công trên con đường đúng đắn. Chúng tôi cầu xin mọi điều tốt lành và tất cả những gì chúng tôi nguyện cầu.

Chúng tôi công nhận lòng thành chào lễ và kính cúi.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

4. Văn khấn đến Đức Ông và Đức Chúa Ông (Tôn giả Tu-đạt)

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Kính lạy ông Tu Đạt Tôn Giả, Thập Bát Long Thần và ông già có tên Già Lam Chân Tể.

Hôm nay là ngày ….. tháng ….. năm …..

Tâm và lý tưởng của chúng tôi thuộc về………………………………………………………………………………………………………..

Chúng tôi sinh sống tại:………………………………………………………………………………………………….

Cùng với gia đình, chúng tôi đến trước điện ông già, chào lễ và (nếu có) đặt lễ vật, vàng bạc trên bàn thờ, chúng tôi kính dâng lễ cho ông Tu Đạt Tôn Giả từ trên cao.

Chúng tôi kính tâu lên ông Già Lam Chân Tể, người quản lý nơi và các Thánh Chúng trong chùa này.

Chúng tôi nhận thức được rằng chúng tôi là những con người sống ở thế giới vô thường, và chúng tôi đã mắc phải nhiều sai lầm. Ngày hôm nay, chúng tôi có tâm thành nhắm mắt, kính cúi ông và cầu xin sự hướng dẫn và che chở của ông để giúp chúng tôi vượt qua ba tháng hè và chín tháng đông, tránh khỏi bệnh tật và tai họa, thụ hưởng sự phát triển và may mắn, nhận lấy mọi lời cầu nguyện và thành công và biến cải tử tế. Chúng tôi cầu xin ông Minh Chủ có lòng từ bi yêu thương và phả hộ chúng tôi để tiếp tục cuộc sống của chúng tôi như mong muốn và nguyện cầu theo ý nguyện tốt. Chúng tôi chân thành kính lễ và trân trọng cảm ơn ông và chứng giám của ông.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần, 3 lạy)

5. Văn khấn đến Đức Thánh Hiền (Đức A-nan-đà Tôn Giả)

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Chúng con kính lạy Đức Thánh Hiền, Đại Thánh Khải Giáo A Nan Đà Tôn Giả.

Hôm nay là ngày ….. tháng ….. năm …..

Tâm và lý tưởng của chúng tôi thuộc về………………………………………………………………………………………………………..

Chúng tôi sinh sống tại:………………………………………………………………………………………………….

Chúng tôi chân thành đem lễ bạc, đồ trang sức và hương thảo với lòng thành tâm.

Chúng tôi cầu mong sự chứng minh của Tam Bảo và sự chứng giám của Thánh Hiền để che chở và phù hộ cho chúng tôi có mọi sự tốt lành và sức khỏe dồi dào, an ninh và an lành, và để gia đình chúng tôi thịnh vượng.

Xin vui lòng xem xét lòng thành tâm của chúng tôi và hãy phù hộ cho gia đình chúng tôi có mọi điều tôt lành và theo ý nguyện tốt.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Đi lễ chùa đầu năm

Chuẩn bị lễ đi lễ chùa

 • Khi đi lễ chùa, chỉ nên chuẩn bị các lễ chay như hương, hoa tươi, các loại quả, oản, xôi, chè…
 • Chỉ nên đặt lễ chay tịnh trên bàn thờ chính, tức là nơi thờ chính trong chùa, không đặt lễ mặn.
 • Lễ mặn, như cỗ tam sinh (trâu, dê, lợn), thịt gà, giò, chả… chỉ nên đặt tại ban thờ hoặc điện thờ trong khu vực chùa có thờ các vị Đức Ông, Thánh, Mẫu.
 • Vàng mã, tiền âm phủ chỉ nên đặt trên bàn thờ thần linh, Thánh Mẫu hoặc bàn thờ Đức Ông.
 • Không nên đặt tiền thật trên các bàn thờ, mà nên bỏ vào hòm công đức.
 • Không nên đặt rượu, bia, thuốc lá trên bàn thờ Phật, nhưng có thể đặt trên bàn thờ Thánh.
 • Khi chọn hoa tươi cho lễ Phật, nên chọn hoa sen, hoa huệ, hoa ngâu, hoa mẫu đơn… không dùng các loại hoa phụ, hoa điếng.

Cách thực hiện lễ đi chùa

 • Khi đến chùa, trước tiên hãy đặt lễ vật, thắp hương và lễ ban thờ Đức Ông.
 • Sau đó, đến chính điện, nơi thờ Tam Bảo.
 • Sau đó, tham gia các lễ ban thờ khác của chùa, nếu có. Nếu chùa có điện thờ Mẫu, Tứ Phủ, hãy đến đó đặt lễ vật và dâng hương theo ý nguyện.
 • Sau cùng là lễ ở nhà thờ Tổ.

Cách thực hiện lễ đi chùa

 • Văn khấn khi cúng Thần Tài vào ngày 10 tháng Giêng
 • Văn khấn cúng Tết Nguyên Tiêu – ngày rằm tháng Giêng

Related Posts