Bài văn khấn Đền Bà Chúa Kho (Đầy đủ các ban) chuẩn nhất

1. Bài văn kính Đền Bà Chúa Kho (Đầy đủ các ban):

Bài văn kính Đền Bà Chúa Kho được chia thành ba ban chính:

‐ Ban Tứ Phủ Công Đồng – Hội Đồng Các Quan.

‐ Ban Cung Đệ Nhị – Tam Tòa Thánh Mẫu Bà Chúa Kho (ban chính).

‐ Ban Bát bộ Sơn Trang

1.1. Bài văn kính Đền Bà Chúa Kho ban Tứ Phủ Công Đồng – Hội Đồng Các Quan:

Nam mô A di đà Phật (3 lần)

Con kính chào chín phương trời, con kính chào mười phương Phật, chư Phật mười phương.

Con kính chào Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà, Đức Phật Bà Quan Âm Bồ Tát.

Con kính chào Đức vua Ngọc Hoàng thượng đế.

Con kính chào Tam Tòa Đức Thánh Mẫu.

Con kính chào Tam phủ Công Đồng, Tứ phủ Vạn Linh, Ngũ vị Tôn Ông Hội đồng các quan.

Con kính chào Tứ Phủ Chầu Bà

Con kính chào Tứ Phủ Ông Hoàng

(Ông Hoàng Bơ, Ông Hoàng Bẩy, Ông Hoàng Đôi, Ông Hoàng Mười).

Con kính chào Tứ Phủ Đức Thánh Cô, Tứ Phủ Đức Thánh Cậu

Con kính chào Công Đồng các gian, các quan, 36 cửa rừng, 12 cửa biển

Con kính chào Thánh bạch xà thần linh.

Hương thảo của con tên là: (người đi lễ) cùng gia đình quyến thuộc.

Nam nữ tôn trú tại địa chỉ:

Hôm nay, ngày …. tháng …. năm …… Về lễ Đền Bà Chúa Kho – Khu Cổ Mễ – Phường Vũ Ninh – TP. Bắc Ninh thành tâm kính dâng tờ vàng, cánh sớ, lễ chay, lễ mặn, kim ngân vàng tiền.

Cầu xin Hội Đồng các Quan phù hộ độ trì cho gia đình chúng con sức khỏe dồi dào, phúc thọ khang ninh, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, cầu bình an, vạn sự bình an, gặp nhiều may mắn hanh thông, thuận tiện trong mọi lĩnh vực, bốn mùa xuân, hạ, thu, đông bách bệnh tiêu tan, vạn bệnh tiêu trừ, năm sung giải xung, tháng hạn giải hạn.

Kinh doanh buôn bán thành công, cửa hàng thịnh vượng, dẫn khách mua, đưa khách bán, khách đến tìm đến, khách xa tìm về, tài lộc bốn phương mang lại.

Công danh thành đạt, quan trên dẫn lối, quan dưới dẫn đường, mọi việc công danh đều được Hội Đồng các Quan âm phù trợ, hỗ trợ, luôn luôn phát huy trí tuệ, tài năng trong mọi lĩnh vực.

Nam mô A di đà Phật (3 lần).

1.2. Bài văn kính Đền Bà Chúa Kho ban Cung Đệ Nhị – Tam Tòa Thánh Mẫu Bà Chúa Kho:

Nam mô A di đà Phật (3 lần)

Con kính chào Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà, Đức Phật Bà Quan Âm Bồ Tát

Con kính chào Tam Tòa Đức Thánh Mẫu linh từ Quốc Mẫu Bà Chúa Kho hiện hóa anh linh.

Con kính chào Thiên Tiên Thánh Mẫu

Con kính chào Địa Tiên Thánh Mẫu

Con kính chào Thủy Tiên Thánh Mẫu

Con kính chào Đệ tứ khâm sai, Tứ vị chầu bà, năm dinh quan lớn, mười dinh các quan, Ngũ Hổ thần tướng, mười hai Tiên Cô, mười hai Thánh Cậu, Thánh Bạch Xà thần linh tại đền Bà Chúa Kho khu Cổ Mễ – Phường Vũ Ninh – TP. Bắc Ninh

Hôm nay, ngày …. tháng …. năm ……

Hương thảo của con là:…………………………..

Cùng gia đình quyến thuộc tại địa chỉ:

Về lễ cửa đền chắp tay kính lễ xin dâng tờ vàng, cánh sớ, lễ chay, lễ mặn, kim ngân tiền vàng ….

Cầu xin Tam Tòa Đức Thánh Mẫu, linh từ Quốc Mẫu Bà Chúa Kho hiện hóa anh linh phù hộ độ trì cho gia đình chúng con sức khỏe dồi dào, phúc thọ khang ninh, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, cầu bình an, vạn sự bình an, gặp nhiều may mắn hanh thông, thuận tiện trong mọi lĩnh vực, bốn mùa xuân, hạ, thu, đông bách bệnh tiêu tan, vạn bệnh tiêu trừ, năm sung giải xung, tháng hạn giải hạn.

Kinh doanh buôn bán thành công, cửa hàng thịnh vượng, dẫn khách mua, đưa khách bán, khách đến tìm đến, khách xa tìm về, tài lộc bốn phương mang lại.

Công danh thành đạt, quan trên dẫn lối, quan dưới dẫn đường, mọi việc công danh đều được Hội Đồng các Quan âm phù trợ, hỗ trợ, luôn luôn phát huy trí tuệ, tài năng trong mọi lĩnh vực.

Nam mô A di đà Phật (3 lần).

1.3. Bài văn kính Đền Bà Chúa Kho ban Bát bộ Sơn Trang:

Nam mô A di đà Phật (3 lần).

Con kính chào chín phương trời, con kính chào mười phương Phật, chư Phật mười phương.

Con kính chào Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà, Đức Phật Bà Quan Âm Bồ Tát

Con kính chào Tứ Phủ Chầu Bà

Châu Đệ Nhất Thượng Thiên

Châu Đệ Nhị Thượng Ngàn

Châu Đệ Tam Thoải Phủ

Chầu Đệ Tứ Khâm Sai.

Con kính chào Tứ Phủ Đức Thánh Cô, Tứ Phủ Đức Thánh Cậu, Bát Bộ Sơn Trang, Thập Nhị tiên nàng cai quản 36 cửa rừng, 12 cửa biển.

Con kính chào ngũ hổ thần tướng, quan thanh bạch xà thần linh tại Đền Bà Chúa Kho – Khu Cổ Mễ – Phường Vũ Ninh – TP Bắc Ninh.

Hôm nay, ngày …. tháng …. năm ……

Hương thảo của con là:…………………………..

Cùng gia đình quyến thuộc tại địa chỉ:

Về lễ cửa đền chắp tay kính lễ xin dâng tờ vàng, cánh sớ, lễ chay, lễ mặn, kim ngân tiền vàng ….

Cầu xin Tứ Phủ Chầu Bà phù hộ độ trì cho gia đình chúng con sức khỏe dồi dào, phúc thọ khang ninh, cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc, cầu bình an, vạn sự bình an, gặp nhiều may mắn hanh thông, thuận tiện trong mọi lĩnh vực, bốn mùa xuân, hạ, thu, đông bách bệnh tiêu tan, vạn bệnh tiêu trừ, năm sung giải xung, tháng hạn giải hạn.

Kinh doanh buôn bán thành công, cửa hàng thịnh vượng, dẫn khách mua, đưa khách bán, khách đến tìm đến, khách xa tìm về, tài lộc bốn phương mang lại.

Công danh thành đạt, quan trên dẫn lối, quan dưới dẫn đường, mọi việc công danh đều được Hội Đồng các Quan âm phù trợ, hỗ trợ, luôn luôn phát huy trí tuệ, tài năng trong mọi lĩnh vực.

Nam mô A di đà Phật (3 lần).

2. Giới thiệu chung về Đền Bà Chúa Kho:

Đền Bà Chúa Kho ở Bắc Ninh là một di tích lịch sử đã được nhà nước Việt Nam công nhận. Đền Bà Chúa Kho Bắc Ninh là ngôi đền thờ mẹ nằm ở vùng đất Kinh Bắc nổi tiếng về văn hóa, lịch sử. Địa chỉ cụ thể tại Đền Cổ Mễ, phường Vũ Ninh, Thành phố Bắc Ninh. Ngôi đền được xây dựng từ thời nhà Lý để ghi nhớ lòng hào hiệp và công lao to lớn của ông đối với dân tộc. Sự tích Đền Bà Chúa Kho Bắc Ninh luôn được nhân dân khắp nơi lưu giữ và truyền lại cho các thế hệ sau như một di sản văn hóa quan trọng và có giá trị.

3. Sự tích Bà Chúa Kho:

Tương truyền vào thời Lý, tại ngôi làng Quả Cảm yên bình, có một người con gái vừa xinh đẹp lại thông minh lanh lợi. Người con gái này không chỉ có nhan sắc tuyệt trần mà còn biết tổ chức sản xuất, bảo quản lương thực, thực phẩm, giúp dân chống đói, giúp quân đánh giặc. Vua Lý khi đi ngang qua làng Quả Cảm đã đem lòng yêu mến người con gái tài sắc vẹn toàn này và đưa về cung làm hoàng hậu.

Tuy chỉ xuất thân trong một gia đình nông dân, nghèo quanh năm gắn bó với ruộng đồng, nhưng nàng rất thông minh, đa tài, đa nghệ, cầm kỳ thi hoa. Khi vua Lý đưa nàng về cung làm vợ, bà đã thực hiện nhiều biện pháp để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp và khai khẩn ruộng đất. Trước hết, bà nhận thấy những vùng đất nơi mình sinh ra vẫn còn hoang sơ nên đã xin vua cho phép được trở về quê hương khai dân, lập ấp, tăng canh, nâng cao chất lượng cuộc sống của dân chúng. người Phần Lan.

Ngày 12 tháng giêng Đinh Tỵ 1077, quân Tống chính thức đô hộ nước ta. Lý Thường Kiệt lãnh đạo toàn dân chống quân Tống tàn bạo. Và chính ở làng Cổ Mễ, núi Kho, Cầu Gạo – ngôi làng của bà đã được chủ quân chọn làm nơi đặt lương thực. Chính bà đã trực tiếp chỉ đạo, tổ chức, sản xuất và tiếp tế lương thực cho quân đội tại kho lương thực nằm ở tiền tuyến quan trọng sông Như Nguyệt, cũng như cung cấp thực phẩm cho người dân nơi đây. Trong quá trình hoạt động, khi cuộc chiến gần thắng lợi, bà bị địch sát hại trên một chuyến tiếp tế.

Vua Lý nghe tin vô cùng đau buồn, đã phong cho bà là Phúc Thần để tỏ lòng biết ơn công lao to lớn mà bà đã cống hiến cho nhân dân, cho đất nước. Nhân dân cũng tưởng nhớ, biết ơn bà nên đã lập đền thờ tại kho lương thực cũ trên núi Kho và đặt tên là đền Bà Chúa Kho.

4. Cách dâng lễ tại Đền Bà Chúa Kho:

Việc sắm lễ khi vào đền là hoàn toàn tùy ý. Lễ vật đền Bà Chúa Kho có thể khác nhau. Tuy nhiên, cũng phải chú ý đến những điều kiêng kỵ. Cụ thể như sau:

‐ Lễ chay: Gồm hương hoa, trà, quả, phẩm oản,… Phần lễ chay dùng để dâng ban Thánh Mẫu.

‐ Lễ mặn: bạn có thể mua đồ chay dưới dạng hình thịt gà hoặc heo, hoặc dùng đồ mặn như thịt heo, gà,…

‐ Lễ đồ sống: Trong mọi trường hợp không được dâng thức ăn sống (trứng, gạo, muối, thịt).Tại các ban quan Ngũ hổ, Bạch xà, Thanh xà ở hạ ban Công Đồng Tứ Phủ.

‐ Cỗ Sơn trang: Đặc trưng món chay Việt Nam. Lưu ý không được dùng cua, ốc, lươn, ớt, chanh,…

‐ Lễ ban thờ cô, thờ cậu: Thường gồm oản, quả, hương hoa,… Ngoài ra có thể chuẩn bị gương, lược,. … Hàng mã này mô phỏng đồ chơi người ta hay làm cho trẻ em. Những lễ vật này nhỏ, được làm cẩn thận và đóng gói trong những chiếc túi đẹp.

‐ Lễ thần Thành Hoàng, Thư Điền: Phải cúng đồ chay mới có phúc và những lời cầu nguyện mới được linh ứng.

5. Cách hạ lễ tại Đền Bà Chúa Kho:

Sau khi dâng lễ và khấn tại các bàn thờ, bạn phải đợi một tuần hương rồi sau đó mới hạ lễ. Trong khi đó, người dân có thể tham quan phong cảnh trong khuôn viên đền. Sau khi thắp hương xong, bạn cúi lạy 3 lạy ở mỗi bàn thờ, sau đó có thể hạ sớ và hóa vàng. Sau khi hoàn tất, bạn có thể hoạt động từ ban ngoài vào ban chính. Đặc biệt, lễ vật trên bàn thờ cô, thờ cậu như gương, lược… nên để trên bàn thờ chứ không được mang về.

Related Posts