Bài văn khấn đền Chúa Thác Bờ cực chuẩn cho đầu năm đi lễ cầu gì được nấy

>>> Xem thêm: Tìm hiểu về lịch sử đền Thác Bờ và hai bà Chúa linh thiêng nhất vùng Hòa Bình

“Kính bạch Đức Phật A Di Đà!

Kính bạch Đức Phật A Di Đà!

Kính bạch Đức Phật A Di Đà!

Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Con Kính bạch và trụ thập phương Phật.

Con Kính bạch và trụ thập phương Pháp.

Con Kính bạch và trụ thập phương Tăng.

Con sám hối và Kính bạch tổ Phật Như Lai.

Con sám hối và Kính bạch Phật Thích Ca.

Con sám hối và Kính bạch Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát ma ha tát.

Con Kính bạch và sám hối Đức Thiên Phủ, Nhạc Phủ, Thoải Phủ, Địa Phủ, Công Đồng, tức cả bốn vùng linh thiêng.

Con lạy Ngọc Hoàng Thượng Đế.

Con lạy Vua Cha Bát Hải Đồng Bằng.

Con lạy Quan Nam Tào, Bắc Đẩu.

Con lạy bốn vị Chúa Tiên, bốn vị Thánh Mẫu quan trọng nhất: Mẫu Cửu Trùng Thiên, Phủ Giày Quốc Mẫu, Mẫu Nghi Thiên Hạ, Sòng Sơn Quốc Mẫu, Sơn Lâm Đông Cuông Quốc Mẫu, Sơn Lâm Bắc Lệ Thánh Mẫu, Thuỷ Cung Thánh Mẫu.

Con lạy bốn vị Vua Bà Cờn Môn.

Con lạy Đức Ông Trần Triều hiển thánh Hưng Đạo Đại Vương, Đức Ông Đệ Tam Cửa Suốt, Nhị vị Vương Cô, Cô Bé Cửa Suốt, Cậu Bé Cửa Đông.

Con lạy ba vị Chúa Mường, Chúa Mường Đệ Nhất Tây Thiên.

+ Chúa Mường Đệ Nhị Nguyệt Hồ.

+ Chúa Mường Đệ Tam Lâm Thao.

+ Chúa Năm Phương Bản Cảnh.

Con lạy Ngũ Vị Tôn Ông Hội Đồng Quan Lớn:

+ Quan Lớn Đệ Nhất.

+ Quan Lớn Đệ Nhị Giám Sát.

+ Quan Lớn Đệ Tam Lảnh Giang.

+ Quan Lớn Đệ Tứ Khâm Sai.

+ Quan Lớn Đệ Ngũ Tuần Tranh.

Con lạy Tứ phủ Chầu Bà:

+ Chầu Bà Đệ Nhất.

+ Chầu Bà Đệ Nhị Đông Cuông.

+ Chầu Đệ Tam Thoải Phủ.

+ Chầu Thác Bờ

+ Chầu Đệ Tứ Khâm Sai Quyền Cai Bốn Phủ.

+ Chầu Năm Suối Lân.

+ Chầu Sáu Lục Cung Nương.

+ Chầu Bảy Kim Giao.

+ Chầu Tám Bát Nàn Đông Nhung.

+ Chầu Cửu Đền Sòng.

+ Chầu Mười Đồng Mỏ Chi Lăng.

+ Chầu Bé Công Đồng Bắc Lệ.

Con lạy tư phủ Ông Hoàng:

+ Ông Hoàng Cả.

+ Ông Đôi Triệu Tường.

+ Ông Hoàng Bơ.

+ Ông Hoàng Bảy Bảo Hà.

+ Ông Tám Bắc Quốc Suối Mỡ.

+ Ông Chín Cờn Môn.

+ Ông Mười Nghệ An.

Con lạy Tứ phủ Thánh Cô:

+ Cô cả.

+ Cô đôi Đông Cuông.

+ Cô bơ Thác Hàn.

+ Cô Tư Tây Hồ.

+ Cô Năm Suối Lân.

+ Cô Sáu Lục Cung.

+ Cô Bảy Kim Giao.

+ Cô Tám đồi chè.

+ Cô 9 Sòng Sơn.

+ Cô mười Đồng Mỏ.

+ Cô bé Đông Cuông.

Con lạy Tứ phủ Thánh Cậu:

+Cậu Cả Hoàng Thiên.

+ Cậu Đôi.

+ Cậu Đồi Ngang.

+ Cậu Bé Bơ.

+ Cậu Năm.

+ Cậu Sáu.

+ Cậu Bảy Tân La.

+ Cậu Bé Bản Đền.

Con lạy quan thủ gia chầu bà thủ bản đền. Quan đứng đầu đồng, chầu cai chủ vận mệnh. Hội đồng quan và hội đồng các vị thần trên không và dưới đất. Mười hai cửa rừng và mười hai cửa biển. Con Kính bạch Chúa sơn lâm, sơn trang. Ông Thanh xà và bạch xà cùng các cô tiên nàng chấp lễ và chấp bái. Con lạy thần Thổ và thần quỷ. Bà Chúa đất, bà chúa đường, bà chúa bản cảnh cai quản đền và bảo vệ linh thiêng của đền.

Con là đệ tử của:

Ngụ tại:

Năm niên, tháng nguyệt, ngày tốt … niên … nguyệt … ngày vui, con và gia đình xin được xếp hàng gửi tới các Phật, Thánh, Chúa, Tiên lời chào mừng … (hoặc hôm nay, nhân dịp ngày lễ trong tháng tốt), con cùng gia đình biết ơn và gửi đến lòng thành khấn nhiệt thành. Từ bàn tay quắp niềm tin, con đến tôn kính, tôn lên Phật, Thánh, Chúa, Tiên lòng thương xót và đón nhận các lễ vật, cầu xin phúc lành, ban phước lành, công nhận công đức. Xin hộ và bảo vệ cho đất nước thái bình dân an, mưa thuận gió hòa, mỗi gia đình đều được ấm no, hạnh phúc, không gặp bất kỳ khó khăn nào, tám mùa hoa hỷ phúc thịnh vượng.

Con thừa nhận phạm tội lỗi của mình, từ kiếp trước đến nay tùy ý hoặc không ý gây ra nhiều tội lỗi. Nay con cùng toàn thể gia đình xin hạ khấu đầu hối hận và khấn nguyện, trở nên tốt và tránh xa xấu, tu tâm và tu lạc, trao lại sinh mạng, nguyện cầu sự an ủi, xây dựng công đức, rèn luyện đạo hạnh. Xin các vị thần và các Phật, Thánh, Chúa, Tiên thương xót giúp đỡ gia đình chúng con, ban sức khỏe, sự khai mở trí tuệ, tu hành thành công, để cả gia đình con luôn được an vui và phúc lợi, trong cả việc riêng và công việc.

(Cầu gì thêm thì thêm vào)

Chỉ cần một lỗi của Ngài, chúng con xin tha tất cả. Chỉ với tất cả lỗi lầm của chúng con, xin Ngài thương xót.

Con đem lòng thành, con lễ tâm lương giảu một bó, lương khó một nén, giảu làm kép hẹp làm đơn, thiếu thì Cho thành đủ, thừa thì Cho thành đầy. Con xin các vị thần và Phật, Thánh, Chúa, Tiên chấp nhận lễ vật, chấp lễ và chấp bái, xác nhận lòng thành và lời khấn xin của con bay vèo như phượng lượn, như hoa tới ngày của trên ngai đài của các vị, cho con những điều mà con mong muốn và xin cầu, với tất cả lòng thành.

Con xin các tổ tiên nội và ngoại, các tổ cô linh thiêng, đến chiêm bái các vị Phật, Thánh, và cầu xin các vị thay con, cháu, chắt của tổ ngoài lời chúc mừng và lễ bài, và xin công nhận sự thấu hiểu và chấp nhận, sự yêu thương và sự cầu xin của chúng con. Chúc các vị Thánh tỏ sáng và ban phước cho chúng con.

Con xin chứng minh lòng thành bằng tất cả những điều trên.

Xin chân thành cảm ơn các vị.

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!”

Quý khách có nhu cầu tham gia lễ đền Chúa Thác Bờ vào dịp đầu xuân năm mới, vui lòng liên hệ với Cattour để được sắp xếp lịch trình phù hợp nhất.

>>> Nhấp để xem giá cả và lịch trình các tour du lịch lễ hội đầu xuân mới nhất của Cattour

Cattour tự hào là đơn vị hàng đầu tổ chức các tour du lịch lễ hội tại Việt Nam!

Cattour.vn

Lan Nguyen/ Cattour.vn – Ảnh: Internet

Related Posts