Xin giới thiệu tới độc giả bài văn cúng Rằm tháng Chạp Âm lịch tại gia chuẩn nhất theo văn khấn cổ truyền:

Trong khi thực hiện lễ cúng Rằm tháng Chạp, chúng ta cần phải đọc văn khấn cúng Thổ Công và các vị thần linh trước khi khấn tới tổ tiên.

Văn khấn Thổ Công cùng các vị thần khác

Nam mô A Di Đà Phật! (đọc 3 lần và sau cùng lạy 3 lạy)

Con kính lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ chư vị Tôn thần.

Con kính lạy ngài Đông thần quân.

Con kính lạy ngài Bản gia thổ địa Long mạch.

Con kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức tôn thần.

Con kính lạy ngài tiền hậu địa chủ tài thần.

Con kính lạy các Tôn thần cai quản trong khu vực này.

Tín chủ của con là: …

Địa chỉ của con là: …

Hôm nay, ngày … tháng … năm … , khi gặp tiết Rằm tháng Chạp, tín chủ con đã chuẩn bị lễ hương hoa, trà quả, kim ngân, và thắp nén hương thơm để dâng lên trước bàn thờ, thành tâm mời gọi các vị như sau: ngài Kim niên đương cai Thái tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng, chư vị Đại vương, ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, ngài Bản gia Thổ địa, Long mạch tôn thần, các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức chính thần, các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này.Con xin lạy các vị thiêng lâm trước bàn thờ, chứng giám tâm thành, nhận lễ vật và giúp đỡ phục trì cho tín chủ con và gia đình có một cuộc sống an lành, công việc thuận lợi, tài lộc thịnh vượng, và hiểu biết về tâm đạo, đáp ứng tất cả mọi điều mong muốn.

Chúng con lễ bạc thành tâm, kính lễ trước bàn thờ, xin được các vị thần hộ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (đọc 3 lần và sau cùng lạy 3 lạy).

Văn khấn cúng tổ tiên

Nam mô A Di Đà Phật! (đọc 3 lần và lạy 3 lạy)

Con kính lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Con kính lạy Hoàng thiên Hậu thổ chư vị Tôn thần.

Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân cùng chư vị Tôn thần.

Con kính lạy Tổ tiên, Hiển khảo, Hiển tỷ, chư vị Hương linh (nếu bố, mẹ còn sống thì thay bằng Tổ khảo, Tổ tỷ).

Tín chủ (chúng) con là: …

Địa chỉ của con là: …

Hôm nay là ngày… tháng… năm, trong ngày tiết Rằm tháng Chạp. Tín chủ con đã chuẩn bị lễ hương, hoa, trà quả, và thắp nén hương tâm để dâng lên trước bàn thờ, thành tâm mời gọi các ngài: Bản cảnh Thành hoàng, chư vị Đại vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long Mạch, Tài thần, cúi xin các ngài thiêng lâm trước bàn thờ, chứng giám lòng thành và nhận lễ vật.

Chúng con kính mời các cụ Tổ khảo, Tổ tỷ, và chư vị Hương linh gia tiên trong gia đình.., xin thương xót con cháu linh thiêng hiện về, chứng giám lòng thành và nhận lễ vật.

Tín chủ con xin kính mời chư vị Tiền chủ, Hậu chủ ngụ tại nhà này, đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng, phù hộ cho chúng con gia đình hòa thuận, sức khỏe dồi dào, công việc phát tài, và tất cả mọi việc tốt lành.

Chúng con lễ bạc thành tâm, trước bàn thờ kính lễ, cúi xin được sự hộ trì của các vị thần.

Nam mô A Di Đà Phật! (đọc 3 lần và sau cùng lạy 3 lạy).

Related Posts