TOP bài văn khấn bàn thờ Phật tại nhà đầy đủ, chuẩn xác nhất

Ngoài việc thờ cúng tổ tiên, hiện nay nhiều gia đình cũng thiết lập bàn thờ Phật tại nhà. Điều này có ý nghĩa quan trọng đối với những người theo đạo Phật và tìm kiếm sự tốt lành. Trong bài viết này, Thăng Long Đạo Quán sẽ giới thiệu đến các bạn những bài văn khấn thờ Phật tại nhà tốt nhất và những lưu ý khi thờ Phật. Hãy cùng đọc bài viết này nhé!

1. Tại sao nên thờ Phật tại nhà?

Lập bàn thờ Phật tại nhà có ý nghĩa quan trọng với mọi người, đặc biệt là với những người theo đạo Phật. Điều này thể hiện lòng thành kính của Phật Tử với đạo Pháp và những vị Bồ Tát đã có công đưa đường chỉ lối đúng đắn, dẫn dắt con người trên mọi con đường của cuộc sống.

Thờ Phật tại nhà là một trong những tín ngưỡng của người dân Việt Nam
Thờ Phật tại nhà là một trong những tín ngưỡng của người dân Việt Nam

Lập bàn thờ Phật tại gia giúp ta tiếp cận chánh pháp hơn, làm cho con đường tu tập trở nên thuận lợi và dễ dàng hơn bao giờ hết. Lúc này, tâm hồn của bạn sẽ giao hòa và an lành hơn. Bạn sẽ nhận biết được cái sai và cái đúng, từ đó rèn luyện đạo đức, sống không tham – sân – si với cuộc đời, mong muốn giữ cho mình một tâm trong sáng, tiến tới cảnh giới chân – thiện – mỹ, thoát khỏi tai họa.

XEM THÊM: Những câu nói hay về Phật pháp

2. Những bài văn khấn thờ Phật tại nhà

Tổng hợp các bài văn khấn thờ Phật tại nhà đầy đủ nhất
Tổng hợp các bài văn khấn thờ Phật tại nhà đầy đủ nhất

2.1. Văn khấn thờ Phật tại nhà hàng ngày

Nam mô A Di Đà Phật!

Con kính lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Con kính lạy Đại từ, Đại bi Linh cảm Quán thế Bồ Tát.

Con xin kính lạy đức Viên thông Giáo chủ thủy từ chứng giám.

Tâm hữu Bồi dưỡng, ngụ tại:…

Hôm nay là ngày… tháng… năm…

Tâm hữu thành tâm đến trước Phật đài, nơi điện cửa hoa, kính dâng phẩm vật, hương hoa kim ngân tịnh tài, ngũ thể đầu thành, nhất tâm kính lễ dưới tòa sen hồng.

Con xin được Đại sỹ không rời bạn nguyện, theo Phật phó chúc trên cung trời Đạo lợi, chở che cứu vớt chúng con và cả gia quyến như thể mẹ hiền, phù trì con đỏ. Nhờ nước dương chi, lòng trần cầu ân thanh tịnh, thiện nguyện nâng cao.

Được ánh từ quang soi tỏ, khiến cho nghiệp trần nhẹ bớt, tâm đạo khai hoa, độ cho đệ tử con cùng toàn thể gia quyến ba tháng đồng, chín tháng hè luôn được sức khỏe dồi dào, phúc thọ khang ninh, lộc tài vượng tiến, công việc hanh thông, vạn sự tốt lành, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm.

Nam mô A Di Đà Phật!

2.2. Văn khấn thờ Phật tại nhà mùng 1, ngày Rằm

Nam mô A Di Đà Phật!

Con kính lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Hôm nay là ngày…tháng…năm

Tâm hữu chính là…Ngụ tại…

Cùng toàn thể gia đình thành tâm đến trước Đại Hùng Bảo Điện, nơi chùa.

Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà, Mười phương chư Phật, Vô thượng Phật pháp, Quan Âm Đại sỹ, cùng hiền Thánh Tăng.

Đệ tử lâu đời lâu kiếp

Nghiệp chướng nặng nề

Nay đến trước Phật đài,

Thành tâm sám hối

Thề Tránh điều dữ

Nguyện làm việc lành,

Ngửa trông ơn Phật

Quán Âm Đại sỹ,

Chư Thánh hiền Tăng,

Thiên Long Bát bộ,

Hộ pháp Thiên thần,

Từ bi gia hội.

Cúi xin các vị phù hộ cho chúng con và cả gia đình tâm không phiền não, thân không bệnh tật, mỗi ngày an lành và sống theo pháp Phật, để đạt may mắn và tìm được giải thoát. Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ và cứu giúp.

Nam mô A Di Đà Phật!

2.3. Văn khấn thờ Phật rằm tháng 7

Lễ cúng Phật rằm tháng 7 là một trong những nghi lễ quan trọng của người dân Việt Nam. Bên cạnh việc dâng mâm lễ chay thanh tịnh, các bạn cần chuẩn bị cúng bàn thờ Phật rằm tháng 7 một cách kỹ lưỡng. Dưới đây là bài văn khấn thờ Phật rằm tháng 7 tại nhà mà Thăng Long Đạo Quán muốn gợi ý cho bạn:

Nam mô A Di Đà Phật!

Con kính lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Con kính lạy Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, Đức Mục Kiền Liên Tôn Giả.

Hôm nay là ngày rằm tháng Bảy…

Tâm chủ của chúng con là…

Ngụ tại…

Thành tâm sửa biện hương hoa, lễ vật và các thứ cúng dâng, bày lên trước bàn thờ.

Chúng con thành tâm kính mời Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, Đức Mục Kiền Liên Tôn Giả.

Chúng con thành tâm kính mời ngài Kim Niên Đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân và tất cả các vị thần linh cai quản trong khu vực này.

Cúi xin các ngài giáng lâm án tọa, xét soi chứng giám.

Nay gặp tiết Vu Lan, ngày vong nhân được xá tội. Chúng con đội ơn Tam Bảo, Phật trời phù hộ, thần linh các đấng che chở, công đức lớn lao nay không biết lấy gì đền báo.

Do vậy kính dâng lễ bạc, giãi tỏ lòng thành, nguyện mong nạp thụ. Phù hộ độ trì cho chúng con và cả gia đình luôn mạnh khỏe, già trẻ bình an, một lòng hướng về chính đạo, thịnh vượng gia đình.

Giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám!

Nam mô A Di Đà Phật!

2.4. Văn khấn Quan Thế Âm Bồ Tát – văn khấn nguyện mẹ Quan Thế Âm

Việc khấn Quan Thế Âm Bồ Tát được tiến hành mỗi buổi sáng khi thức dậy hoặc mỗi buổi tối trước khi đi ngủ. Lúc này, khi cúng, bạn cần làm theo lòng thành và khẩn trương. Sau khi đặt tại các hương, bạn trước sau cần xướng văn khấn sau:

Con xin kính lễ lạy:

Nam Mô Đại Từ Đại Bi Thập Phương Tam Thế Chư Phật, chư Bồ Tát,

Tam Bảo khắp mười phương (3 lần)

Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)

Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát (2 lần)

Tri ân: Hôm nay lại bước qua một ngày, con tự biết con đã được rất nhiều may mắn, con đã hưởng được tha lực từ bi của chư Phật, chư Bồ Tát. Đức Từ phụ A Di Đà Phật, Đức Mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát ban cho, và được chư vị giúp đỡ mà con mới có được ngày hôm nay. Con xin thành tâm thành kính quỳ nơi đây dâng lòng chí thành chí kính tri ân (1 lạy).

2.4.1. Cầu an

Con xin thành tâm thành kính cầu nguyện sự an lành, an lạc, thanh bình, hạnh phúc cho cha mẹ, anh em, thân bằng quyến thuộc và tất cả mọi người.

Con cầu xin chư Phật, chư Bồ Tát, Đức từ phụ A Di Đà Phật, Đức Mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát và các vị linh hồn đã giúp đỡ chúng con, để chúng con đạt được an lành, an lạc và tu hành đến sự giải thoát, thoát khỏi sự sanh tử luân hồi (1 lạy).

2.4.2. Cầu siêu

Con cũng thành tâm cầu siêu cho những linh hồn đã từ trần, cha mẹ, tổ tiên và các người thân trong nhiều đời.

Cầu nguyện cho những linh hồn đã và chưa liên quan đến con,

Cầu nguyện cho những linh hồn mà con đã làm hại hoặc giết chết, cũng như cho tất cả những linh hồn chưa được vãng sinh và chúng sanh trong đời sống này.

Con thành tâm cầu xin sự giúp đỡ từ bi của chư Phật, chư Bồ Tát, Đức từ phụ A Di Đà Phật, Đức Mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát và các vị linh hồn giúp đỡ cho các linh hồn được tiếp tục hướng về nơi an lành, siêu sanh Tịnh Độ (1 lạy).

2.4.3. Sám hối

Nay con thành tâm sám hối về tất cả những tội lỗi con đã phạm từ nhiều kiếp trước đến nay, những tội lỗi con đã gây ra trong cuộc sống hiện tại.

Những tội lỗi con phạm do vô ý hoặc cố ý, gây tổn thương, gây hại đến sự sống của con người hoặc gây hại đến quan hệ con người, những tội do tham, sân, si, do lòng ém dối và không minh bạch.

Từ nay, mỗi ngày con xin kiểm soát hành vi, tư duy để sám hối, sửa sai và xin nguyện tránh việc tái phạm.

Với tấm lòng thành, con cúi xin và xin chứng giám lòng thành (1 lạy).

2.4.4. Hướng về tương lai

Sau sám hối, con xin nguyện tiếp tục học hành, tu hành, chuyên tâm hướng tâm để thoát khỏi sự sanh tử luân hồi. Bằng việc làm lợi cho bản thân và lợi cho mọi người.

Con xin hướng về mọi người, chia sẻ công đức cho cha mẹ, người thân, (…tên người thân…).

Đến các vị Thiên, các vị Thần, các vị Thánh, các vị Hộ Pháp và các vị đã giúp đỡ con.

Đến những linh hồn mà con đã làm hại, sát hại. Cùng tất cả các linh hồn chưa được vãng sanh và tất cả chúng sanh.

Con mong muốn dâng tấm lòng thành kính tri ân, quy y Tam Bảo. Cầu xin chư Phật mười phương, chư Bồ Tát, Đức từ phụ A Di Đà Phật, Đức Mẹ Quan thế Âm Bồ Tát gia hộ để con và tất cả mọi người cùng được duyên lành, tu học và thoát khỏi sự sanh tử luân hồi, trên tri ân các Bồ Tát, dưới sự cứu độ chúng sanh. Chúng con cùng nguyện sa ngã sanh về Cực Lạc Quốc (3 lạy).

XEM THÊM: Cách thực hành cúng dược sư ngay tại nhà

3. Những lưu ý khi thờ Phật tại nhà

Cách bài trí bàn thờ Phật tại nhà
Cách bài trí bàn thờ Phật tại nhà

3.1. Vị trí đặt bàn thờ Phật

Theo kiến trúc truyền thống, bàn thờ thường được đặt cùng với phòng khách ở vị trí trung tâm. Tuy nhiên, theo phong cách thiết kế hiện đại, nhiều gia đình sẽ có một phòng riêng dành cho việc cúng Phật.

Bàn thờ nên được đặt ở vị trí trung tâm trong nhà và cao hơn đầu người. Trong những ngôi nhà có nhiều tầng, phòng thờ Phật nên được đặt ở tầng dưới, nơi có nhiều ánh sáng, yên tĩnh và sạch sẽ.

Nếu gia đình có bàn thờ tổ tiên, nên đặt nó ở phía bên trái hoặc bên phải cạnh bàn thờ Phật. Không đặt bàn thờ tổ tiên và bàn thờ Phật đối diện nhau hoặc không đặt bàn thờ tổ tiên trên hoặc dưới bàn thờ Phật.

Tránh đặt bàn thờ Phật trong phòng ngủ vì nơi đó có nhiều năng lượng xấu và u ám.

3.2. Mâm lễ cúng bàn thờ Phật

Mâm lễ cúng Phật là mâm cỗ chay thể hiện sự thanh khiết. Mâm lễ bao gồm:

  • Hương thơm
  • Hoa tươi
  • Đèn nến
  • Ngũ quả
  • Có thể thêm bánh trôi nước

Mâm cỗ chay có thể có nhiều loại, nhưng nên đảm bảo đủ màu sắc tượng trưng cho ngũ hành (đỏ – hoả, xanh – mộc, đen – thổ, trắng – thuỷ, và vàng – kim).

3.3. Cách cúng Phật tại nhà hàng ngày

Mỗi sáng khi thức dậy, hãy rửa tay và người sạch sẽ rồi mang một bình nước đến trước bàn thờ. Chén nước từ hôm qua đã được lau sạch để úp sẵn trên bàn thờ, hãy mở từng chén và rót từng chén nước vào. Trong lúc rót, có thể đọc kinh cúng Phật. Khi đã rót xong, quỳ xuống trước bàn thờ và lạy ba lạy. Hãy lặp lại như vậy, buổi sáng cúng nước, buổi tối dọn dẹp nước, chùi chén cho khô và sạch, sau đó úp trở lại trên bàn thờ.

4. Kết luận

Đó là tổng hợp những bài văn khấn thờ Phật tại nhà tốt nhất và chính xác nhất cùng những lưu ý khi thờ Phật tại nhà. Hy vọng rằng bài viết đã mang lại cho các bạn những thông tin hữu ích và đừng quên chia sẻ bài viết này đến bạn bè và người thân nhé!

Nếu còn có bất kỳ câu hỏi nào, đừng ngần ngại để lại bình luận hoặc liên hệ trực tiếp qua hotline: 1900.3333 để được giải đáp! Bên cạnh đó, bạn cũng có thể tải ứng dụng Thăng Long Đạo Quán về điện thoại di động. Ứng dụng sẽ giúp bạn cập nhật kiến thức phong thủy hàng ngày, sử dụng các công cụ lập lá số, xem lịch tốt xấu, cải vận bổ khuyết, bát trạch… hoàn toàn miễn phí.

TOP bài văn khấn bàn thờ Phật tại nhà đầy đủ, chuẩn xác nhất

Related Posts