Nghi thức An vị tượng Phật

LỄ TÔN KÍNH PHẬT

Chuẩn bị:

  • Bàn thờ để cúng: Hoa, quả, đèn, hương, 3 chén nước trong, 3 bát cơm trắng (lễ cúng);
  • Làm sạch bàn thờ: chuẩn bị 1 ly nước lọc và một cành hoa nhỏ để đặt trên bàn thờ;
  • Nếu có bàn thờ gia tiên thì cúng gia tiên: hoa, quả, đèn và mâm cơm chay;

Đứng trước tượng Phật và chư tăng trình bày

NAM MÔ PHẬT BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI

Kính bái và tôn trọng Chư tôn Thiền đức Tăng (Ni), tất cả gia quyến chúng con hôm nay có duyên sự xin đầu thành mừng thượng lễ với lòng thành thành tín.

(lễ 1 lễ, đứng lên xá rồi quỳ xuống đọc).

Kính bái và tôn trọng Chư tôn Thiền đức Tăng (Ni), chúng con tên là ……. (tên từng người trong gia đình), gia đình chúng con vừa mới xây dựng ngôi nhà mới thành công, vui mừng xin được phép trụ về ngôi nhà mới (đoạn chữ nghiêng cho ngôi nhà mới xây-sửa xong).

Hôm nay ngày ……. chúng con xin mời tượng Phật (Bồ-tát) ………. về thờ tại gia đình, để hằng ngày được chiêm ngưỡng lễ kính cúng dường và học tập từ bi hỷ xả cùng với lòng tha thứ của Ngài. Trước khung cảnh trang nghiêm và thanh tịnh này, chúng con thành tâm sắm sửa: Hương, hoa, quả và các vật phẩm khác cúng dường Tam Bảo khắp mười phương.

Mong Chư tôn Thiền đức Tăng (Ni) từ bi hứa khả.

Nam-mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

(chờ chư tăng đáp từ, sau đó tiếp tục đọc)

Nam-mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.

Chúng con đã được Chư tôn Thiền đức Tăng (Ni) hứa cho rồi, chúng con xin đầu thành mừng lễ.

Nam-mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. (lễ 3 lễ)

Cách sắp xếp tượng Phật trong gia đình
Cách sắp xếp tượng Phật trong gia đình

NGHI THỨC TÔN KÍNH PHẬT

Biên soạn bởi THÍCH ĐẠT MA PHỔ GIÁC

NGUYỆN HƯƠNG

Chúng con….

Đốt nén hương trong lòng thành tín,

Với lòng tôn kính Phật Bồ-tát,

Nguyện cầu ba bảo luôn bảo hộ,

Hạnh phúc và an lành cho mọi loài.

Nam-mô Bồ-tát, hương cúng dường (3 lần)

KHEN CA TAM BẢO

Phật là nhân ngộ chân mình,

Giải thoát con người khỏi kiếp sinh tử suốt đời.

Mềm lòng từ bi, trí tuệ sáng rõ,

Là thầy của cả ba cõi, trời và con người từ xưa tới nay.(O)

Pháp là phương thuốc thần kỳ,

Chữa lành khổ đau của muôn loài chúng sinh. Như ánh trăng sáng lung linh,

Soi đường giúp thoát khỏi bóng tối.(O)

Tăng là những người tu hành,

Hiểu được hư ảo cuộc đời, từ nay đã chánh giác thoát khỏi sự gian trần.

Nhuần nhuyễn tri thức, từ bi,

Giải thoát cuộc đời khỏi khổ đau và đau buồn.(O) Nam-mô hoan hỷ tạng Bồ-tát. (3 lần)(OOO)

TÁN DƯỜNG GIÁO PHÁP

Pháp của Phật rất thâm sâu và không gì vượt qua được. Trăm ngàn kiếp chẳng gặp lại. Nay con đã nghe và hiểu được, xin tụng khen ngợi. Nguyện hiểu rõ ý nghĩa và trách nhiệm của Pháp, để sống đúng với nó. Nam-mô Giáo pháp vô thượng của Bồ-tát. (3 lần)

TÁN PHẬT

Đại từ, đại bi thương đến chúng sinh,

Đại hỷ, đại xả, cứu độ muôn loại.

Thân thể sáng ngời xứng danh với nghiêm trang

Chúng con thành tâm tôn trọng và kính chuẩn bị lễ.

  • Nhất tâm tôn lễ: Tất cả các vị Phật ba đời thường trú khắp mười phương.
  • Nhất tâm tôn lễ: Tất cả Chánh pháp ba đời thường trú khắp mười phương.
  • Nhất tâm tôn lễ: Tất cả Tăng bậc hiền thánh ba đời thường trú khắp mười phương.

LÀM SẠCH BÀN THỜ

Quỳ xuống, để nước và hoa trong lòng bàn tay trái, tay phải chụm lại, áp cú đầu ngón cái và ngón út và chạm nhau, ba ngón còn lại thẳng ra; đọc bài kệ làm sạch bàn thờ.

Loại bỏ nước giả, tám công đức nước thánh tự nhiên,

Biến thành hình tự Lô Hoa tặng cốt,

Từ trong vốn không vết nhơ, không vị khói.

Nước không tẩy nước, kỳ tích của thân thể Phật.

Trần không dính vết trần, ngược lại tự tình trí mình.

Xóa tan ngoại trong, bằng cách đả biến địch thủ,

Làm sạch và tis dưỡng tâm và cải thiện tâm từ bằng mộc xuân.

Lấy chánh niệm trong Dao ở trong, tân nhang trường thịnh.

Năng linh, nhờ sự chuyển đổi tính cách của mười phương.

Vốn hiểu biến đổi tâm tình thành chính

Tinh cần chấp nhận và trừ bỏ chấp nhận,

Đường trong tổng cộng không sai khác, mời như Tiếp dẫn

Lòng thành của Bồ-tát nằm trong cam lồ, nghĩa là nước tinh khiết.

Có khả năng chuyển hóa mười phương tinh chất.

Tinh thuần bao phủ và loại bỏ tất cả.

Nam-mô Thanh lương địa Bồ-tát (3 lần).

Sau khi đọc, đứng lên và rải nước ở bàn thờ, sau đó tiếp tục đọc bài.

NGUYỆN CẦU AN LÀNH

Nguyện có ngày an lành, đêm an lành, Cả ngày và đêm, mỗi thời điểm đều an lành, Nguyện đức Từ Bi thường hộ trì.

Toàn bộ ngày và đêm, mỗi thời điểm đều an lành.

Nguyện có ngày an lành, đêm an lành,

Cả ngày và đêm, mỗi thời điểm đều an lành,

Nguyện Tam Bảo thường hộ trì.

Toàn bộ ngày và đêm, mỗi thời điểm đều an lành.

Nguyện có ngày an lành, đêm an lành,

Cả ngày và đêm, mỗi thời điểm đều an lành,

Nguyện chư hộ pháp thường ủng hộ,

Toàn bộ ngày và đêm, mỗi thời điểm đều an lành.

Nam-mô Tiêu tai giáng cát tường Bồ-tát.

CÚNG PHẬT

Nam-mô Phật thường ở khắp mười phương

Nam-mô Pháp thường ở khắp mười phương

Nam-mô Tăng thường ở khắp mười phương

Nam-mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam-mô Thế giới Cực Lạc Phật A Di Đà Nam-mô Vị lai giáng sinh Phật Di Lặc Tôn Nam-mô mười phương ba đời tất cả chư Phật Nam-mô Bồ-tát Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Nam-mô Bồ-tát Đại Hạnh Phổ Hiền.

Nam-mô Bồ-tát Đại Bi Quán Thế Âm. Nam-mô Bồ-tát Đại Thế Chí.

Nam-mô Bồ-tát Địa Tạng Vương.

Nam-mô chư Bồ-tát lớn thường hộ pháp. Nam-mô chư Bồ-tát Thánh chúng tại Già-lam. Nam-mô Sứ Giả Giám Trai.

Nam-mô Thập Điện Minh Vương.

Nam-mô Lịch Đại Tổ Sư.

Nam-mô chư Phật Bồ-tát trên hội Đạo tràng. (đánh chuông)

Chúng con cúng dâng thức ăn này.

Tôn kính mười phương Phật.

Kế dâng Chư Hiền Thánh.

Sau đó khắp các cung điện.

Không phân biệt, không sự khác biệt.

Tùy ý và sung mãn.

Làm cho người đó thích hôm nay.

Có thể đạt được giữa rồi.

Ba đứa trẻ cùng sáu vị.

Cúng Phật và chư Tăng.

Cùng một tình yêu bao trùm tất cả pháp giới.

Tất cả đồng loạt thờ phượng. (đánh chuông) Nay con cúng dâng nước cam lồ.

Nhận thức giống như thế không gì hơn.

Hương vị thơm ngát trong không gian. Xin mong sự thông cảm để đạt được cuộc sống lâu thọ. Nam-mô Bồ-tát Phổ Cúng Dường.

Sau khi cúng dâng Phật, nguyện cho chúng sinh, công việc đều nhận đủ ơn phật.

SÁM MƯỜI NGUYỆN

Một lễ nguyện mừng sự hiện diện của Như Lai.

Hai lễ cầu ngợi Tôn giáo đầy đủ của Đấng Thế Tôn.

Ba lễ cầu tu phước và cúng dường.

Bốn lễ sám hối để xóa tan nghiệp trần.

Năm lễ mừng vui và mong sao an lành.

Sáu lễ cầu chuyển pháp và kính định người.

Bảy lễ cầu Phật ở giữa cuộc sống.

Tám lễ học Phật sáng suốt tâm linh.

Chín lễ luôn biến đổi và hướng dẫn chúng sinh.

Mười lễ quay trở lại phước lành khắp mọi nơi.

CHÍ TÂM HỒI HƯỚNG

Tôn trọng công đức từ bi của Phật (Bồ-tát), cuối cùng là chúng sinh. Nguyện đều thoát khỏi khổ đau và kết thúc ở trong biển Phật. Nguyện tất cả pháp giới đều nhập vào vô sinh yếu đuối. Nguyện loại bỏ ba các trở ngại và phiền não. Nguyện được trí tuệ sáng ngời và hiểu rõ hơn lý do và trách nhiệm của hành trình Phật. Nguyện xoá bỏ tất cả tội chướng. Nguyện theo đường Phật đạo suốt đời.

Cách sắp xếp tượng Phật trong gia đình
Cách sắp xếp tượng Phật trong gia đình

Related Posts