Văn khấn thần Tài hằng ngày và mùng 1, ngày rằm, mùng 10 hằng tháng

Người dân Việt Nam và trong một số quốc gia Đông Á tin rằng việc cúng thần Tài sẽ mang lại nhiều may mắn và tài lộc cho gia chủ. Nhiều gia đình và doanh nghiệp có bàn thờ riêng để thờ cúng thần Tài và thực hiện các nghi thức hàng ngày.

Phụng vụ thần Tài hàng ngày

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần).

Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ, các vị thần tôn quý. Con kính lạy ngài Đông trù Tư mệnh, Thần quân Táo phủ.

Con kính lạy ngày Gia môn Thổ phủ, Thổ chủ Tài thần. Con kính lạy các vị thần Tài tiền sự.

Con kính lạy các vị thần linh, thổ địa cai quản trong khu vực này.

Tin tôi là… sống tại:… Là (nhà ở, nơi kinh doanh buôn bán, công ty)… kinh doanh…

Hôm nay là ngày… tháng… năm… Âm lịch, tôi thành tâm sửa biện, đặt hương, lễ vật, vàng bạc, trà quả cùng các vật phẩm cúng dâng trước bàn thờ mời thần Tài tiền sự, thổ địa và các vị thần tôn quý chứng kiến.

Xin thần Tài thương xót tôi, hiện diện trước bàn thờ, chứng kiến lòng thành của tôi, và nhận lễ vật để bảo vệ tôi và gia đình an lành, may mắn, phát đạt, thịnh vượng, được hỗ trợ từ âm và được chiêu đãi bởi những người quan trọng, thành công trong kinh doanh, nhận thêm tài lộc, và thu hút khách hàng xa cũng như gần.

Xin các vị thần giúp đỡ tôi:… nhận được nhiều hợp đồng lớn, gặp được nhiều khách hàng tốt, đạt thành công trong công việc theo hợp đồng và đạt được kết quả cao, để tôi có tài, có lộc, có tiền bạc, trên phương diện âm phong, dưới gánh nặng công việc gia đình, để (cửa hàng, công ty…) phát triển ngày càng mạnh mẽ.

Kính xin các vị thần thể hiện sự ứng đáp và ước nguyện thành công. Tôi dâng lễ vật và thành tâm cúi xin sự bảo hộ và sự duy trì của các vị thần.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần).

Văn khấn thần Tài hằng ngày và mùng 1, ngày rằm, mùng 10 hằng tháng - 1

Nhiều gia chủ sử dụng những bài văn khấn thần Tài khác nhau cho các dịp khác nhau.

Phụng vụ thần Tài vào ngày mùng 1 hàng tháng

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Con lạy chín phương trời, mười phương Phật, chư Phật mười phương.

Kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ, các vị thần tôn quý.

Con kính lạy ngài Đông trù Tư mệnh, Thần quân Táo phủ.

Con kính lạy thần Tài tiền sự.

Con kính lạy các vị thần linh, thổ địa cai quản trong khu vực này.

Tin tôi là… sống tại…

Hôm nay là ngày mùng 1 tháng…, năm…

Tôi thành tâm sửa biện, đặt hương, lễ vật, vàng bạc, trà quả cùng các vật phẩm cúng dâng trước bàn thờ mời thần Tài tiền sự.

Xin thần Tài thương xót tôi, hiện diện trước bàn thờ, chứng kiến lòng thành của tôi, và nhận lễ vật để bảo vệ tôi và gia đình an lành, may mắn, phát đạt, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, thể hiện sự ứng đáp và ước nguyện thành công.

Tôi dâng lễ vật và thành tâm cúi xin sự bảo hộ và sự duy trì của các vị thần.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Phụng vụ thần Tài vào ngày rằm, mùng 10 Âm lịch

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ, các vị thần tôn quý

Con kính lạy ngài Đông trù Tư mệnh, Thần quân Táo phủ.

Con kính lạy ngài Gia môn Thổ phủ, Thổ chủ Tài thần.

Con kính lạy các vị thần Tài tiền sự. Con kính lạy tiền hậu địa chủ và các vị thần linh khác.

Con kính lạy Bản xứ Thổ địa Phúc đức Chính thần. Con kính lạy các vị thần linh, thổ địa cai quản trong khu vực này.

Tin tôi là… sống tại…, là nhà ở, nơi kinh doanh buôn bán, công ty…, kinh doanh…

Hôm nay là ngày rằm (hoặc mùng 10) tháng…, năm… Âm lịch, tôi thành tâm sửa biện, đặt hương, lễ vật, vàng bạc, trà quả cùng các vật phẩm cúng dâng trước bàn thờ mời thần Tài tiền vị, thổ địa và các vị thần tôn quý chứng kiến.

Xin thần Tài thương xót tôi, hiện diện trước bàn thờ, chứng kiến lòng thành của tôi, và nhận lễ vật để bảo vệ tôi và gia đình an lành, may mắn, phát đạt, thịnh vượng, được hỗ trợ từ âm và được chiêu đãi bởi những người quan trọng, thành công trong kinh doanh, nhận thêm tài lộc, thu hút khách hàng xa cũng như gần.

Tôi cầu xin các vị thần giúp đỡ:… nhận được nhiều hợp đồng lớn, gặp được nhiều khách hàng tốt, đạt thành công trong công việc theo hợp đồng và đạt được kết quả cao, để tôi có tài, có lộc, có tiền bạc, trên phương diện âm phong, dưới gánh nặng công việc gia đình, để (cửa hàng, công ty…) phát triển ngày càng mạnh mẽ.

Kính xin các vị thần thể hiện sự ứng đáp và ước nguyện thành công. Tôi dâng lễ vật và thành tâm cúi xin sự bảo hộ và sự duy trì của các vị thần.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Văn khấn thần Tài hằng ngày và mùng 1, ngày rằm, mùng 10 hằng tháng - 2

Văn khấn thần Tài thường được đọc trong các ngày khai trương.

Phụng vụ thần Tài trong ngày khai trương

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Con kính lạy: Hoàng thiên, Hậu thổ, các vị thần tôn quý, quan đương niên hành khiển, ngài bản cảnh Thành hoàng chư vị đại vương; ngài bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài định phúc Táo quân, các ngài Địa chúa, Long mạch tôn thần và tất cả các thần linh cai quản, cư ngụ trong khu vực này.

Hôm nay là ngày…, tháng…, năm…

Tôi tên là (nêu tên thực), sống tại địa chỉ hiện tại, thành tâm sửa biện hương, hoa, lễ vật và các vật phẩm cúng dâng để mời các vị thần, xin phép khai trương (nêu rõ công việc cần khai trương).

Tôi thành tâm cung thỉnh: Các vị thần đại diện cho thái tuế chí đức, vị thần hiện diện ở Thành hoàng, ngài Thần linh Thổ địa, ngài định phúc Táo quân, các vị thần Địa chúa, Long mạch tôn thần và tất cả các vị thần cai quản, cư ngụ trong khu vực này. Tôi cúi xin các vị thần hiện diện trước bàn thờ, chứng kiến lòng thành của tôi, và nhận lễ vật.

Các vị thần Tài, Phúc, chủ đất, chủ đất, tiền chủ, hậu chủ và những linh hồn hương linh khác, xin đến đây ngắm nhìn các vị thần, và nhận lễ vật.

Tôi châm hương, dâng lễ vật, cúi đầu và khấn nguyện thành tâm rằng, xin các vị thần cho lòng khoan dung, thể hiện đức hiếu quảng đại và trợ giúp tôi trong việc khai trương thuận lợi cùng gia đình, để bốn mùa yên bình, gia đạo hưng long thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, công việc hanh thông, giải vận, giải hạn, đổi trái ác thành hạnh phúc, như mong muốn, với lòng thành tâm sở nguyện, để làm ăn phát đạt, mua bán thuận lợi, có lợi ích dồi dào.

Xin các vị thần phù trì cho tôi và gia đình thân yên, bình an, tránh khỏi mọi rủi ro và hạn hán xâm phạm vào bất kỳ thời điểm nào trong năm, và có mưu trí nhờ đặc điểm tốt trong tám điểm. Mọi người đều được an lành, và hàng ngày đều được hưởng lợi lộc; âm phong tương trợ, thành tâm sở nguyện và với lòng thành tâm.

Xin chứng kiến!

Cẩn cáo!

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Related Posts