Văn khấn cúng Rằm tháng Giêng 2023 đầy đủ nhất

Dân gian tin rằng “Cúng quanh năm không bằng Rằm tháng Giêng” vì ngày Rằm tháng Giêng (15/1 Âm lịch) là một trong 4 ngày Rằm lớn nhất trong năm. Mọi người cho rằng, đây là thời điểm lý tưởng để cầu mong điều may mắn cho cả năm. Vào ngày này, mỗi gia đình đều chuẩn bị mâm cỗ cúng rất thành tâm và đầy đủ.

Ngoài mâm cỗ, gia chủ cần biết một số văn khấn Rằm để cầu lộc tài cho một năm thịnh vượng.

Nam mô A-di-đà Phật! (3 lần, 3 lạy).

Xin lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Xin lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

Xin lạy ngài Bản cảnh Thành Hoàng chư vị Đại vương,

Xin lạy ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Đông Trù Tư Mệnh Táo phủ thần quân, cùng xin lạy ngài Tiền chủ Hậu chủ và tất cả các vị Tôn thần cai quản nơi này.

Xin lạy Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Thúc Bá Đệ Huynh, Cô Di, Tỷ Muội họ nội họ ngoại dòng họ…

Tín chủ (toàn gia) con là:… ngụ tại…

Hôm nay là ngày Rằm tháng Giêng năm Quý Mão, tức Giáp Ngọ ngày Giáp Dần tháng Quý Mão (2023). Rất đáng lưu ý là ai cúng sớm hơn ngày 14/1 phải thay đổi nội dung điền vào ngày Giáp Dần tháng Quý Mão) trong Tết Nguyên Tiêu, tín chủ con coi trọng và chú trọng sửa sang hương đăng, sắm trang phục tết, dâng lên trước án.

Con chân thành mời ngài Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long Mạch, Tài Thần, ngài Tiền chủ, Hậu chủ. Xin các ngài nhận lời mời linh thiêng, xuống đây trước án, chứng giám lòng thành và thụ hưởng lễ vật.

Con chân thành mời các cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại họ… nhận lời khẩn cầu, mời các cụ xuống đây chứng giám lòng thành và thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con lại mời ông bà Tiền chủ, Hậu chủ đến tham dự và thụ hưởng lễ vật, chứng giám lòng thành phù hộ và đồng hành để gia đình chúng con được vạn sự tôn lành. Bốn mùa không có trở ngại, tám mùa hưởng ấm no.

Nam mô A-di-đà Phật! (3 lần, 3 lạy).

Bài cúng Rằm tháng Giêng 2023 ngoài trời, sân thượng, ban công, lô gia

Đây là bài cúng lập xuân truyền thống và trong bài văn khấn không có NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT vì bài văn cúng này đã tồn tại từ trước khi ĐẠO PHẬT được đưa vào Việt Nam:

Xin lạy chín phương Trời, xin lạy Thần Nông đại đế, xin lạy Nhị Thập Tứ Phúc khí tiết thần quan, xin lạy Cửu tinh thần quan. Xin lạy.

Xin lạy Hoàng Thiên hậu Thổ chư vị tôn Thần.

Xin lạy các ngài đương niên thiên quan Trịnh Vương Hành Khiển, Thạch Tinh chi Thần, Liễu Tào Phán quan.

Ngài Bản cảnh Thành Hoàng chư vị đại Vương.

Ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa. Ngài định Phúc Táo quân. Các ngài Địa Chúa Long mạch Tôn Thần và tất cả các Thần linh cai quản trong khu vực này.

Hiện tại là giờ phút Giao thời giữa tiết khí Đại Hàn và tiết khí Lập Xuân năm 2023 của nhị thập tứ tiết gồm:

Lập xuân, Vũ thủy, Kinh trập, Xuân phân, Thanh minh, Cốc vũ.

Lập hạ, Tiểu mãn, Mang chủng, Hạ chí, Tiểu thử, Đại thử.

Lập thu, Xử thử, Bạch lộ, Thu phân, Hàn lộ, Sương giáng.

Lập đông, Tiểu tuyết, Đại tuyết, Đông chí, Tiểu hàn, Đại hàn cùng cửu tinh linh quan nhất bạch, nhị hắc, tam bích, tứ lục, ngũ hoàng, lục bạch, thất xích, bát bạch, cửu tử đặc biệt là chủ thần tinh Tứ Lục là chủ niên tinh vận hành cho niên tinh 2023.

Chúng con là:…

Ngụ tại:…

Phút thiêng Giao thời đã đến, tiết khí năm cũ đã qua đi, hân hoan chào đón tiết khí Lập Xuân, mở đầu cho vận khí năm mới. Nay Đức Thần Nông đại đế hiệu Ngũ Cốc Tiên Đế đã điều khiển Nhị Thập Tứ Phúc khí tiết thần quan và cửu tinh thần quan, ban phúc và tài lộc.

Trên ngày Lập Xuân này, chúng con thành tâm sửa sang hương hoa và vật phẩm, tổ chức nghi lễ cúng trần, dâng lên trước Án. Chúng con cúng dâng Thần Nông đại đế cùng Nhị Thập Tứ Phúc khí tiết thần quan và cửu tinh thần quan, dâng hiến Tôn Thần, đốt hương thảm và xin nguyện với tất cả lòng thành.

Chúng con mời: Thần Nông đại đế cùng Nhị Thập Tứ Phúc khí tiết thần quan, Cửu tinh thần quan, Ngài đương niên cai Ngụy Vương Hành Khiển, Mộc Tinh Hành Binh chi thần, Tiêu Tào Phán quan Ngài Bản cảnh Thành Hoàng chư vị đại Vương.

Ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa. Ngài định Phúc Táo quân. Ngài Phúc Đức chính Thần. Các Ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Long mạch tài Thần. Ngài Bản Gia Táo quân.

Các ngài Địa Chúa Long mạch Tôn Thần và tất cả các Thần linh cai quản trong khu vực này. Xin các ngài xuống đây trước Án, thụ hưởng lễ vật.

Xin mọi việc thuận lợi, gia đình được tuần duyên thịnh, công việc hanh thông. Mọi người được bình an, và luôn hưởng phần lợi lộc trong cuộc sống. Âm phù – Dương trợ, tất cả đều theo tâm nguyện. Bốn mùa không có trở ngại nào xâm phạm, nhị thập tứ tiết đều mong đạt được điềm lành.

Con chung tình thành, xin chứng giám.

Mong muốn tất cả nguyện vọng trở thành hiện thực theo tâm nguyện.

Cẩn thận!

Kính lễ Phật, Pháp, Tăng thường khắp mười phương.(3 lần, mỗi lần lạy 1 lạy, cầm 3 nén hương quỳ đọc tiếp).

Xin thần hưởng hương lễ này,

Đem đến khắp mười phương giới,

Trong có vô biên Phật,

Vô lượng hương thơm thiêng,

Đường Huỳnh Nhu Lai hạnh phúc,

Thành tựu hương Như Lai. (1 lạy, và cắm hương vào bát hương).

Khi đã dâng hương, kính lễ Phật, Pháp, Tăng thường ngủ quỳ tam lạy khắp mười phương. (1 lạy).

(Thề trung thành chấp tay hình búp sen đọc bài tụng công đức của Đức Phật).

Phật mang danh phận ngọc vàng tỏa sáng

Sự thanh tịnh của Ngài không ai sánh bằng

Đức Phật vô thượng vô cùng công đức

Con kính lạy Phật Sơn Vương.

Đức Phật thể hiện sự bao la như đại dương

Ngài chứa đầy bảo châu trong lòng

Trí tuệ của Ngài vô biên vô lượng

Chúa tể với quyền năng đồ sáng.

Đức Phật xuất hiện tại Chân Như pháp giới

Không bị gò bó bởi hình dạng hay sắc thái

Tất cả mọi người kính ngưỡng với nhiều hình tượng Phật

Và mọi phiền não đều tan biến.

Tội ác biến mất. (3 lần)

Chí tâm đỉnh lễ Nam mô vô biến trong không gian và thời gian, thực hiện trong mười phương chư Phật, Tôn Pháp, Chư Tăng thường trụ Tam Bảo (1 lạy).

Chí tâm đỉnh lễ Nam mô Sa Bà Giáo Chủ Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Trí Huệ Di Lặc Tôn Phật, Thích Hạnh Bồ Tát, An Biển Bồ Tát, Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát, Linh Sơn Hội thượng Phật Bồ Tát (1 lạy).

Chí tâm đỉnh lễ Nam mô Tây phương Cực Lạc thế giới Đại từ Đại bi A Di Đà Phật, Quan Âm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát, Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát, Tịnh Độ Chúng Sanh Bồ Tát (1 lạy).

Con xin gia tài cho bốn ân, ba cõi pháp giới và tất cả chúng sinh, xin tiêu diệt ba chướng, xin sám hối (1 lạy).

(Quỳ đọc) Chí tâm sám hối:

Xưa kia tôi tạo ra nhiều tội lỗi

Do ba độc: tham, sân, si

Do hành động, lời nói, ý đồ

Tôi xin lỗi vì tất cả những điều đó.

Giờ đây tất cả những ràng buộc và gông cùm

Sẽ bị tiêu diệt không còn tồn tại

Niệm Phật làm ơn thật nhiều

Đào sạch tất cả, để không còn gì nữa. (1 lạy).

Sau khi sám hối và nguyện cầu, chúng con kính lễ Đức Phật Thích Ca, Phật A Di Đà và tất cả chư Phật khắp mười phương. (1 lạy).

*Thông tin nêu trên chỉ mang tính tham khảo!

Related Posts