Xin giới thiệu bài văn khấn thờ Thổ Công và các vị Thần trong nhà ngày mùng 1 tháng 8 âm lịch:

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Kính lạy: – Hoàng Thiên, Hậu Thổ và các vị Tôn thần.

– Ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

– Ngài Bản gia thổ địa Long mạch Tôn thần.

– Các Ngài Ngũ phương, Ngũ thổ; Phúc đức Tôn thần.

– Ngài tiền hậu địa chủ tài thần.

– Các ngài Tôn thần đang cai quản khu vực này.

Hôm nay là ngày 1 tháng 8 năm Nhâm Dần 2022

Tín chủ của chúng con là ……………………………………………………..

Ngụ tại ………………………………………………………………..

Thành tâm sửa biện, hương hoa và lễ vật kim ngân trà quả cùng các thứ cúng dâng, bày ra trước án.

Chúng con thành tâm kính mời:

Ngài Kim niên đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần.

Ngài Bản cảnh Thành hoàng và các vị Đại Vương

Ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

Ngài Bản gia Thổ địa, Long mạch Tôn thần,

Các ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Phúc đức chính thần, cùng các vị Tôn thần đang cai quản trong khu vực này.

Cúi xin các Ngài thương xót tín chủ. Giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con toàn gia an lạc, công việc hanh thông. Mọi người được bình an, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở rộng, thần cầu đủ ứng, nguyện tâm thành kính.

Dãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.

Cẩn cáo.

Xin giới thiệu bài văn khấn gia tiên ngày mùng 1 tháng 8 âm lịch

Muốn cúng tổ tiên thì phải khấn thần ngoại trước, thần nội sau theo nghi thức dưới đây:

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Kính lạy: – Hoàng Thiên, Hậu Thổ và các vị Tôn thần.

– Ngài Bản cảnh Thành Hoàng, Ngài Bản xứ Thổ địa, Ngài Bản gia Táo Quân cùng các vị Tôn Thần.

– Tổ tiên, Hiển khảo, Hiển Tỷ và các vị Hương linh (nếu bố, mẹ còn sống thì thay bằng Tổ Khảo, Tổ Tỷ)

Tín chủ (chúng) con là:…… Ngụ tại:……

Hôm nay là ngày 1 tháng 8 năm Nhâm Dần 2022

Ở tiết ngày mùng 1, tín chủ chúng con cảm thấy biết ơn trời đất, các vị Tôn thần, nhớ đến công lao của tiên tổ, luôn niệm không quên. Do đó, chúng con chuẩn bị lễ vật, sửa sang hương đăng, trang trí trà quả để dâng lên trước án. Chúng con kính mời:

Ngài Bản cảnh Thành hoàng và các vị Đại Vương.

Ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa.

Ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long mạch, Tài thần.

Cúi xin giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.

Chúng con kính mời các cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ và các vị Hương linh gia tiên nội ngoại họ…, cúi xin thương xót con cháu giáng về linh sàng, chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con lại kính mời các vị vong linh, Tiền chủ, Hậu chủ trong nhà này, đất này đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng, phù hộ cho toàn gia chúng con thân cung khang khái, bản mệnh bình an. Bốn mùa không có ách xâm, tám tiết hưởng vinh quang thịnh vượng.

Dãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.

Cẩn cáo.

Related Posts