Dưới đây là ý nghĩa ngày đầu tiên và nghi thức cúng trong ngày đầu tháng 10 theo phong tục truyền thống của người Việt Nam

Ý nghĩa ngày đầu tháng hàng tháng

Người Việt coi ngày sóc là ngày tưởng nhớ tổ tiên, cúng ông bà, ông vải. Ngày sóc cũng có ý nghĩa “Cát tường” xem ngày tốt xấu và coi đó là ngày tốt nhất trong tháng. Cúng vào đầu tháng hoặc cúng vào buổi chiều ngày 29, 30 đều đúng.

Lễ vật cúng trong ngày đầu tháng rất đơn giản và bao gồm: hương hoa, trầu rượu, nước, hoa quả.

Xin giới thiệu bài văn khấn Thổ Công và các vị Thần trong nhà ngày đầu tháng 10 âm lịch:

Nam mô A Di Đà Phật!

Kính chào: – Hoàng Thiên, Hậu Thổ và các vị thần khác.

– Thần Đông Trù Tư mệnh Táo phủ.

– Thần Bản gia thổ địa Long mạch.

– Các vị thần Ngũ phương, Ngũ thổ; Phúc đức.

– Thần địa chủ tài.

– Các vị thần cai quản trong khu vực này.

Hôm nay là ngày đầu tháng 10 năm Nhâm Dần 2022

Tín đồ con là ……………………………………………………..

Ngụ tại ………………………………………………………………..

Thành tâm sửa biện, hương hoa lễ vật kim ngân trà quả và các thứ cúng dâng, bày ra trước bàn thờ.

Chúng con thành tâm kính mời:

Thần Kim niên đương cai Thái Tuế chí đức.

Thần Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương

Thần Đông trù Tư mệnh Táo phủ.

Thần Bản gia Thổ địa, Long mạch.

Các vị thần Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Phúc đức, các vị thần cai quản trong khu vực này.

Xin các vị thần thương xót tín đồ. Xin giáng xuống trước bàn thờ, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín đồ chúng con, gia đình chúng con hạnh phúc và công việc thuận lợi. Mọi người đều an lành, tài lộc thăng tiến, tâm hồn mở rộng, mọi ước mong đều thành hiện thực, tất cả đều tuân theo tâm tình.

Với lòng thành kính, xin chứng giám.

Cẩn báo.

Xin giới thiệu bài văn khấn gia tiên ngày đầu tháng 10 âm lịch

Để cúng tổ tiên, trước hết phải khấn thần ngoại, sau đó khấn thần nội theo nghi thức dưới đây:

Nam mô A Di Đà Phật!

Kính chào: – Hoàng Thiên, Hậu Thổ và các vị thần khác.

– Thần Bản cảnh Thành hoàng, Thần Bản xứ Thổ địa, Thần Bản gia Táo Quân và các vị thần khác.

– Tổ tiên, Hiển khảo, Hiển Tỷ và các vị thần linh (nếu bố, mẹ còn sống thì thay bằng Tổ Khảo, Tổ Tỷ)

Tín đồ (chúng) con là:…… Ngụ tại:……

Hôm nay là ngày đầu tháng 10 năm Nhâm Dần 2022

Gặp ngày đầu tháng, tín đồ chúng con cảm nhận ơn trời đất, các vị thần và tưởng nhớ đến các vị tiên tổ, không quên mỗi lần nhớ đến. Vì vậy, chúng con chuẩn bị lễ vật, sửa sang bàn thờ, đặt hương, cắt trầu và dâng lên bàn thờ.

Chúng con kính mời:

Thần Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương.

Thần Bản xứ Thần linh Thổ địa.

Thần Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long mạch, Tài thần.

Xin xuống trước bàn thờ, chứng giám lòng thành và thụ hưởng lễ vật. Chúng con kính mời các cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ và các vị thần linh, cầu xin thương xót con cháu và giáng về trợ giúp, chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật.

Tín đồ con cũng kính mời các vị linh hồn và tiền chủ, hậu chủ trong nhà này, đất này theo cách viết trước, cách sống sau. Xin phù hộ cho gia đình chúng con, tất cả mọi người tỏa sáng và được bình an. Mọi khó khăn của bốn mùa đều không thể tác động, mọi thành công trong tám tiết đều tăng lên.

Với lòng thành kính, xin chứng giám.

Cẩn báo.

Related Posts