Văn khấn Gia tiên mùng 1 và 15 hàng tháng

1. Chuẩn bị lễ cúng Gia tiên ngày rằm mùng 1


Chuẩn bị lễ cúng ngày mồng một và ngày rằm là việc hết sức quan trọng để thể hiện lòng thành và tôn kính. Lễ vật có thể rất đơn giản như: hương, hoa, lá trầu, quả cau, chén nước.

2. Văn khấn Gia tiên mùng 1 và 15 hàng tháng

2.1 Bài khấn Gia tiên mùng 1 ngày rằm hàng tháng

Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật!

 • Con kính lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương.
 • Kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
 • Con kính lạy Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, Ngũ phương Ngũ thổ, Phúc đức chính Thần.
 • Con kính lạy các Thần linh cai quản trong xứ này.
 • Các cụ Cao Tằng Tổ khảo, Cao Tằng Tổ tỷ.
 • Thúc bá đệ huynh và các hương linh nội, ngoại.

Hôm nay là ngày …….. tháng ….. năm ………… Tín chủ con là ………………………………………….. Ngụ tại ……………………………………………………. cùng toàn gia phụng sự.

Chân thành sắm biện hương hoa và các lễ vật khác, bày trưng trước tượng thần.

Chúng con thành tâm kính mời: – Các vị Thần sống trong khu vực này. – Hương hồn Gia tiên nội, ngoại.

Xin các vị Thần thương xót tín chủ Giáng lâm trước tượng. Chứng giám lòng thành. Nhận lễ vật và phù hộ tín chủ chúng con: Toàn gia viên mãn, mọi việc hanh thông. Mọi người được yên bình, tám mùa thành đạt, may mắn thịnh vượng, tài lộc thăng tiến, lòng đạo mở mang. Mong rằng được ứng đáp mọi điều và thực hiện mong ước từ tâm. Giãi tấm lòng thành, chứng giám xin được chứng kiến.

2.2 Văn khấn mùng 1 ngày rằm ngoài trời (Cây hương)

Cúng ngoài trời (hay còn gọi là cúng chung thiên, khấn cây hương) là một phong tục văn hóa đặc trưng mà nhiều gia đình Việt vẫn duy trì cho đến ngày nay. Cúng chung thiên vào ngày mùng 1 hoặc ngày 15 âm lịch hàng tháng rất quan trọng để cầu xin sự bình an, hạnh phúc đến với gia đình và người thân, mùa màng bội thu, kinh doanh phát đạt.

Dưới đây là bài văn khấn cúng ngoài trời chi tiết để tham khảo:

– Văn khấn mùng 1 ngày rằm ngoài trời số 1

 • Kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.
 • Con kính lạy Đông Trù Tư mệnh Táo phủ thần quân.
 • Con kính lạy các Thần linh, Thổ địa cai quản trong xứ này.
 • Con kính lạy ngài Bản gia Tiền chủ ngụ trong nhà này.

Tín chủ con là… sinh năm… Ngụ tại… Hôm nay là ngày mùng 1 tháng… năm… Âm lịch.

Tín chủ con thành tâm chuẩn bị các lễ vật bao gồm hương hoa, trà quả và đốt nén hương để dâng trước tượng thần, cùng thành tâm kính mời: Đức Hoàng thiên hậu Thổ Chư vị Tôn Thần, ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ Địa, ngài Bản gia Táo Quân cùng Chư vị Tôn thần, ngài Bản gia Tiền Chủ.

Xin Chư vị Thần Bản gia Tiền Chủ thương xót tín chủ, giáng lâm trước tượng thần, chứng giám lòng thành, nhận lễ vật và phù hộ tín chủ chúng con để toàn gia an ninh viên mãn, mọi sự tốt lành. Chúng con lễ bạc tâm thành, trước tượng thần kính cẩn, xin được bảo trì và phù hộ.

Phục duy cẩn cáo!

– Văn khấn mùng 1 ngày rằm ngoài trời số 2

Kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần. Tín chủ chúng con đây là… tuổi… Hiện cư ngụ tại… Hôm nay là ngày mùng 1… tháng… năm…

Tín chủ con thành tâm chuẩn bị lễ vật bao gồm hương hoa, trà quả và đốt nén hương để dâng trước tượng thần, thành tâm kính mời: Đức Hoàng thiên hậu Thổ cùng Chư vị Tôn Thần, Tiền chủ thương xót tín chủ giáng lâm trước tượng thần và chứng giám lòng thành để nhận lễ vật và phù hộ tín chủ chúng con để toàn gia an ninh viên mãn, mọi sự tốt lành. Chúng con lễ bạc tâm thành trước tượng thần kính cẩn, xin được bảo trì và phù hộ.

Phục duy cẩn cáo!

Tải ngay VĂN KHẤN GIA TIÊN MÙNG 1 NGÀY RẰM để lưu giữ! Mời bạn đọc xem thêm các bài viết liên quan:

 • Văn khấn Gia tiên trong ngày Tân Gia
 • Văn khấn yết cáo Gia tiên khi cưới gả
 • Ngày rằm mùng 1 dâng hương lễ bái thế nào để hưởng phúc
 • 7 điều tốt nhất không nên làm vào ngày mùng 1 đầu tháng

Related Posts