Bài khấn đi lễ chùa đầu năm Quý Mão 2023 chuẩn nhất

Xem MTĐT trên đi

Chuẩn bị đồ lễ khi đi chùa

Chuẩn bị những vật cúng chung khi đi chùa, áp dụng cho tất cả 6 ban:

  • Việc chuẩn bị đồ lễ khi đi chùa không yêu cầu phải lớn lắm hay nhỏ nhiều hay ít, sang trọng hay nhỏ nhặt, mà chủ yếu tuỳ vào tâm. Dù ở chùa có thờ nhiều vị như Phật, Bồ Tát, Hiền Thánh, Linh Thần,… đều có thể cúng bằng đồ chay.
  • Đồ lễ chay gồm: Hương, hoa, trái cây tươi, trà, bánh… cho Phật, Bồ Tát. Đồ lễ này cũng có thể dùng để cúng ban Thánh Mẫu.
  • Không nên dùng đồ mặn khi cúng chùa, tuy nhiên nếu bạn muốn dùng đồ mặn có thể mua đồ chay có hình gà, giò, chả hoặc lợn…
  • Cúng ban thờ cô, ban thờ cậu: Bao gồm hương, gương, hoa, trái cây, đồ chơi cho trẻ con… Đồ lễ này phải đẹp, tinh tế và để trong những túi nhỏ xinh xắn.
  • Cúng Thần Thành Hoàng, Thư Điền: Phải sử dụng đồ chay mới có phúc và những lời cầu nguyện được linh ứng.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ đồ lễ, bạn có thể bắt đầu đọc kinh tam bảo để cầu nguyện những điều mong muốn.

tm-img-alt
Bài kinh đi lễ chùa đầu năm Quý Mão 2023 hoàn chỉnh nhất

Một số bài kinh khi đi chùa

1. Kinh cúng Ban Tam Bảo:

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

– Con là đệ tử thành tâm kính lạy Muôn phương chư Phật, Bồ Tát, Hiền Thánh Tăng, Thiện thần Hộ pháp, Thiên Long Bát Bộ.

Hôm nay là ngày … tháng … năm …

Con tín chủ là ………………………………..

Con sống tại ……………………………………..

– Thành tâm dâng lễ bạc và sớ trạng (nếu viết sớ đặt trên mâm lễ vật) lên cửa Muôn phương Thường trụ Tam Bảo.

Chúng con xin nguyện cầu kính lễ:

Đức Phật A Di Đà, vị giáo chủ định cư cõi Cực Lạc phía Tây.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, vị giáo chủ định cư cõi Sa Ngã.

Đức Phật Dược Sư Lưu Ly, vị giáo chủ định cư cõi Đông phương.

Đức Thiên thủ, Thiên nhãn, Ngũ bách danh tầm thanh cứu khổ cứu nạn, linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.

Kính lạy Đức Hộ Pháp thiện thần Chư Thiên Bồ Tát.

Xin cầu cho các vị từ bi, phù hộ độ trì cho con, để con được … (công danh, tài lộc, giải trừ khó khăn, bình an…).

Xin mong các vị nhận lễ bạc và sớ trạng, chứng minh, chứng giám cho con được tránh tai nan, mang đến điều lành, tan biến điều xấu, mang lại may mắn và thịnh vượng trong gia đình và cuộc sống.

Chúng ta là những người phàm tục, vẫn còn nhiều lỗi lầm. Mong Phật, Thánh từ bi tha thứ cho con (và gia đình) tránh khỏi tai qua nạn, mang đến mọi điều tốt lành, thực hiện những tâm nguyện từ bi.

Xin nhường tấm lòng thành tôn. Cảm ơn.

2. Kinh cúng Đức Ông và Nương

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

– Kính lạy Đức Ông Tu Đạt Tôn Giả, Thập Bát Long Thần, Già Lam Chân Tể.

Hôm nay là ngày … tháng … năm …

Con tín chủ là ………………………………

Con sống tại …………………………..

– Cùng gia đình đến chùa …………………………….. trước ngai Đức Ông, thành tâm kính lễ (nếu có đang lễ vật thì khấn thêm “hiến dâng phẩm vật, vàng và bạc tăng tài”). Chúng con thử thách Ngài Tu Đạt Tôn Giả từ cái cõi trời xa xa.

– Chúng con kính thấu Ngài Già Lam Chân Tể quản lý trong chùa.

– Chúng con nhận thấy: Chúng con sinh ra ở thế gian, có rất nhiều lỗi lầm, hôm nay hy vọng được tỏ lòng thành kính, cầu xin Đức Ông tới thể đức hiếu cha, rơi lòng độ che chở cho chúng con, qua ba tháng hè và chín tháng đông, loại bỏ bệnh tật và tai ương, nhận được sự may mắn và thành công, cầu bất cứ điều gì, nguyện bất cứ điều gì.

– Xin nhường tấm lòng thành tôn. Cảm ơn.

3. Kinh cúng Địa Tạng Vương Bồ Tát

(Giáo chủ U Minh)

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô Đại bi, Đại nguyện, Đại thánh, Đại từ Bản tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát.

Kính lễ Đức Giáo Chủ giáo chủ U Minh chứng giám

Hôm nay là ngày … tháng … năm …

Con tín chủ là ………………..

Con sống tại …………………………

– Thành tâm đến trước Phật đài, nơi cửa Hoa, kính dâng phẩm vật, hương hoa vàng và bạc, năm thể đầu lễ, một tâm kính lễ dưới ngôi sen quý.

– Xin Đức Địa Tạng Vương không hề từ bỏ bản nguyện, theo lệnh Phật trên bầu trời Đạo Lợi, che chở cứu độ chúng con và gia đình, như một mẹ hiền, che chở con nâu đỏ, nhờ tia ngọc Minh Châu xóa tan tội lỗi, mở rộng trí tuệ, được mây tới che chở, tâm kinh đạo mở hoa, tâm óc nhẹ nhõm điều phiền não. Khi còn sống thực hành những việc lành, noi gương các vị Đại Sỹ, cứu độ chúng sanh. Khi gặp khó khăn và ốm đau, nhờ có lòng hộ niệm từ Đức, Thần Linh bản nguyện giúp an yên. Khi trước cửa tử, nhờ ánh bi quang, vượt qua ba thế, hưởng thọ ở cõi thiện.

– Mong linh hồn gia tiên chúng con được giải thoát nhờ công đức của nghiệp cúng dâng này.

– Xin nhường tấm lòng thành tôn. Cảm ơn.

4. Kinh cúng Quán Thế Âm Bồ Tát (Phật Bà Quan Âm):

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô Đại từ, Đại bi Linh cảm Quán Thế Bồ Tát

Kính lạy Đức Giáo Chủ Viên Thông chứng giám.

Hôm nay là ngày … tháng … năm …

Con tín chủ là ……………………………

Con sống tại ……………………………

– Thành tâm đến trước Phật đài, nơi cửa Đại bi, kính dâng phẩm vật, hương hoa vàng và bạc, năm thể đầu lễ, một tâm kính lễ dưới ngôi sen hồng.

– Xin Đức Đại Sỹ không hề từ bỏ bản nguyện che chở cứu vớt chúng con như một mẹ hiền. Nhờ ánh sáng từ bi, lòng thành yên ả, trở thành thiện nguyện cao thượng. May mắn, thành công, bình an trong gia đình và cuộc sống đến với chúng con qua ánh châu Minh Châu. Cầu bất cứ điều gì, nguyện bất cứ điều gì.

– Xin nhường tấm lòng thành tôn. Cảm ơn.

5. Kinh cúng Thánh Hiền:

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

– Con kính lạy Đức Thánh Hiền, Đại Thánh Khải Giáo A Nan Đà Tôn Giả.

Hôm nay là ngày … tháng … năm …

Con tín chủ là ………………………….

Con sống tại ………………………..

– Chúng con xin dâng lễ bạc, oản quả, hương hoa.

– Xin Tam Bảo chứng minh, Đức Thánh Hiền chứng giám, tha thiết thương xót che chở cho con mang đến mọi điều tốt lành, hạnh phúc an lạc … (tài lộc, cửa nhà)

– Chúng con cầu xin Ngài soi xét tấm lòng thành tâm, che chở gia đình chúng con được sở nguyện tâm, sở mong tông tâm.

– Xin nhường tấm lòng thành tôn. Cảm ơn.

6. Kinh cúng Phật khi lễ chùa:

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Hôm nay là ngày … tháng … năm …

Con tín chủ là ……………………..

Con sống tại ……………………………

Cùng gia đình thành tâm đến trước Kiến Nguyên Bảo Điện, nơi chùa …, dâng hương, tỏ lòng kính lễ:

Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà, Muôn phương chư Phật, Vô thượng Phật pháp, Quán Âm Đại Sỹ, cùng Thánh hiền Tăng.

– Đệ tử đã sống lâu, trải qua nhiều kiếp, trọng tội vô cùng, mê muội lạc lối. Nay đến trước Phật đài, thành tâm hối hận, thề không làm điều xấu nữa. Nhìn lên tình từ của Phật, Quán Âm Đại Sỹ và các Thánh hiền Tăng, Thiên Long Bát Bộ, Hộ pháp Thiên thần, từ bi gia hộ. Xin giúp con và gia đình không phiền muộn tâm, không ốm đau cơ thể, mỗi ngày an vui, sống và làm việc theo pháp Phật, để công việc suôn sẻ, cuộc sống an lành theo ý Phật và chúng sanh.

Xin nước Phật cứu độ cha mẹ, anh em, gia tộc, và tất cả chúng sanh trở thành Phật tử.

Xin nhường tấm lòng thành tôn. Cảm ơn.

Cách hạ lễ khi đi lễ chùa

Khi hoàn thành lễ cúng, hãy tiến hành hạ lễ. Thông thường, khoảng một tuần sau có thể hạ lễ. Khi tuần nào đã hết nhang, bạn có thể cắm thêm nhang khác và vai 3 vai trước mỗi ban.

Tiếp theo, hạ sớ hóa vàng, xóa sớ rồi mới hạ các lễ cúng khác. Hạ lễ từ ban ngoài cùng, sau đó tiến vào ban chính. Lưu ý với đồ lễ ở ban thờ cô, ban thờ cậu như gương, lược,… có thể để nguyên trên bàn thờ. Hoặc khi bàn thờ có nơi để riêng, có thể gom đồ lại và để trong đó, không mang về nhà.

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo và trải nghiệm

T.Anh (T/h)

Related Posts