Cập nhật bài cúng giỗ mẹ và các lễ vật cần chuẩn bị

Lễ cúng giỗ mẹ là dịp quan trọng để thể hiện lòng thương nhớ mẹ – người đã sinh thành, nuôi dưỡng chúng ta suốt đời. Đồng thời, đây cũng là cách để chúng ta bày tỏ lòng hiếu kính của mình. Để lễ cúng diễn ra trọn vẹn và hoàn hảo, chúng ta cần chuẩn bị đầy đủ lễ vật và đọc bài cúng giỗ mẹ.

Bằng việc đọc bài văn khấn cúng giỗ mẹ, chúng ta có thể truyền đạt tấm lòng của mình đến với mẹ ở nơi thần linh.

bài cúng giỗ mẹ
Chia sẻ bài cúng giỗ mẹ theo phong tục Việt

1. Tổ chức lễ cúng giỗ mẹ vào những ngày nào?

Theo phong tục của người Việt Nam, chúng ta tổ chức lễ cúng giỗ mẹ vào ba ngày quan trọng sau khi mẹ qua đời và đọc bài cúng giỗ trong ngày cúng:

 • Ngày giỗ đầu: Đây là lễ cúng được tổ chức sau một năm kể từ ngày mẹ qua đời. Thông thường, ngày lễ cúng này được tổ chức trang trọng và mời các người thân và hàng xóm tới tham dự để cùng tưởng nhớ mẹ.
 • Ngày giỗ hết: Đây là lễ cúng được tổ chức sau hai năm kể từ ngày mẹ qua đời. Lễ cúng này cũng được tổ chức lớn tương tự như ngày giỗ đầu.
 • Ngày giỗ thường: Đây là ngày cúng giỗ mẹ bắt đầu từ năm thứ ba trở đi. Lễ cúng giỗ thường thường có quy mô nhỏ hơn so với ngày giỗ đầu và giỗ hết.

2. Nội dung bài cúng giỗ mẹ

Dưới đây là nội dung đầy đủ của bài cúng giỗ mẹ. Bạn cần điền thông tin đầy đủ và chính xác của gia đình vào các vị trí để trống:

nội dung các bài khấn cúng giỗ mẹ
Tìm hiểu nội dung các bài khấn cúng giỗ mẹ

2.1. Nội dung bài cúng giỗ đầu của mẹ

“Nam mô a di đà phật!

Nam mô a di đà phật!

Nam mô a di đà phật!

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Con kính lạy Đức Đương cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương.

Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần Quân.

Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ địa cai quản trong xứ này.

Con kính lạy chư gia tiên Cao Tằng Tổ tiên nội ngoại họ…………………………

Tin chủ (chúng) con là:………………………………Tuổi……..………………

Ngụ tại:………………………………………………………………………………

Hôm nay là ngày……………tháng……….năm….…………(Âm lịch).

Chính ngày Giỗ Đầu của………………………………………………………………

Năm qua tháng lại, vừa ngày húy lâm. Ơn võng cực xem bằng trời biển, nghĩa sinh thành không lúc nào quên. Càng nhớ công ơn gây cơ tạo nghiệp bao nhiêu, càng cảm thâm tình, không bề dãi tỏ. Nhân ngày chính giỗ, chúng con và toàn gia con cháu, nhất tâm sắm sửa lễ vật kính dâng, đốt nén tâm hương dâng tổ tấc thành.

Thành khẩn kính mời…………………………………………………………………

Mất ngày…………. Tháng………………năm…………………(Âm lịch)

Mộ phần táng tại:……………………………………………………………………..

Cúi xin linh thiêng giáng về linh sảng, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho con cháu bình an, gia cảnh hưng long thịnh vượng.

Tin chủ con lại xin kính mời các cụ Tổ Tiên, nội ngoại, Tổ Khảo, Tổ Tỷ, Bá thúc, Cô Di và toàn thể các Hương linh gia tiên đồng lai hâm hưởng.

Tin chủ lại mời vong linh các vị Tiền chủ, Hậu chủ trong đất này cùng tới hâm hưởng.

Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Phục duy cẩn cáo!

Nam mô a di đà phật!

Nam mô a di đà phật!

Nam mô a di đà phật!”

2.2. Nội dung bài cúng giỗ hết cho mẹ

Ngoài ra, cũng có bài cúng giỗ mẹ hết tang. Khi cúng giỗ hết tang mẹ, chúng ta cần có hai phần với hai bài cúng giỗ khác nhau:

Bài cúng Thổ Thần, Táo Quân, Long Mạch, Thần Linh:

Nam mô a di đà phật!

Nam mô a di đà phật!

Nam mô a di đà phật!

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Con kính lạy Đức Đương cảnh Thành Hoàng chư vị Đại Vương.

Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần Quân.

Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ địa cai quản trong xứ này.

Con kính lạy chư gia tiên Cao Tằng Tổ tiên nội ngoại họ………

Tin chủ (chúng) con là:…………… Ngụ tại:……………

Nhân ngày mai là ngày Giỗ Hết của………………

Tin chủ con cùng toàn thể gia quyến tuân theo nghi lễ, sửa biện hương hoa lễ vật dâng cúng các vị tôn thần.

Cúi xin các vị Bản gia, Thổ Công, Táo Phủ Thần Quân, Ngữ Phương, Long Mạch và các vị Thần linh, hiển linh chứng giám, thụ hưởng lễ vật, phù hộ cho toàn gia chúng con an ninh khang thái, vạn sự tốt lành.

Chúng con kính thỉnh các Tiên linh, Gia tiên họ………… và những vong hồn nội tộc được thờ phụng vị cùng về hâm hưởng.

Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!”

2.3. Nội dung bài cúng giỗ thường cho mẹ

“Nam mô a di đà phật!

Nam mô a di đà phật!

Nam mô a di đà phật!

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Con kính lạy Đức Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần Quân.

Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ địa cai quản trong xứ này.

Con kính lạy Tổ Tiên nội ngoại họ…………

Tin chủ (chúng) con là:………………………………Tuổi……..………………

Ngụ tại:………………………………………………………………………………

Hôm nay là ngày……………tháng……….năm….…………(Âm lịch).

Là chính ngày Cát Kỵ của………………………………..

Thiết nghĩ…………. (dài) vắng xa trần thế, không thấy âm dung.

Năm qua tháng lại vừa ngày Giỗ Hết. Ơn võng cực xem bằng trời biển, nghĩa sinh thành không lúc nào quên. Càng nhớ công ơn gây cơ tạo nghiệp bao nhiêu, càng cảm thâm tình, không bề dãi tỏ. Nhân ngày chính giỗ, chúng con và toàn gia con cháu nhất tâm sắm sửa lễ vật kính dâng, đốt nén tâm hương dâng tổ tấc thành.

Thành khẩn kính mời…………………………………………………………………

Mất ngày…………. Tháng………………năm…………………(Âm lịch)

Mộ phần táng tại:……………………………………………………………………..

Cúi xin linh thiêng giáng về linh sảng, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho con cháu an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, gia cảnh hưng long thịnh vượng.

Con lại xin kính mời các vị Tổ Tiên nội ngoại, Tổ Khảo, Tổ Tỷ, Bá Thức, Huynh Đệ, Cô Dì và toàn thể các Hương linh gia tiên đồng lai hâm hưởng.

Tin chủ con lại xinh kính mời ngài Thổ Công, Táo Quân và chu vị Linh thần đồng lai giám cách thượng hưởng.

Tin chủ lại mời các vị vong linh Tiền chủ, Hậu chủ nhà này, đất này cùng tới hâm hưởng.

Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Phục duy cẩn cáo!

Nam mô a di đà phật!

Nam mô a di đà phật!

Nam mô a di đà phật!”

3. Hướng dẫn chuẩn bị trước ngày cúng giỗ mẹ

Để lễ cúng giỗ mẹ diễn ra trang trọng và hoàn hảo nhất, chúng ta cần chuẩn bị kỹ càng cho ngày này. Tùy theo phong tục và truyền thống ở từng vùng miền, cách chuẩn bị lễ cúng giỗ mẹ cũng có sự khác nhau. Tuy nhiên, nhìn chung, chúng ta cần:

 • Tổ chức cuộc họp gia đình để phân công và bố trí công việc cụ thể cho mỗi người
 • Bàn bạc để lên danh sách thực đơn cho buổi cúng
 • Lên danh sách khách mời và đi mời
 • Đi chợ để mua các thực phẩm và đồ dùng cần thiết cho buổi lễ cúng
 • Chuẩn bị đủ nồi niêng, xoong chảo, bát đĩa (nếu gia đình không có đủ)
 • Thuê người dựng rạp và sắp xếp bàn ghế
 • Tính toán tổng chi phí và tiền góp giỗ

4. Mâm cơm cúng giỗ mẹ gồm những gì?

Ngoài việc tìm hiểu bài cúng giỗ mẹ, nhiều người còn quan tâm đến nội dung mâm cơm cúng giỗ mẹ. Thông thường, mâm cơm cúng giỗ mẹ sẽ bao gồm các món ăn như: Thịt gà luộc, bát canh, giò chả, nem, thịt heo quay/chiên, đĩa rau củ xào,… Tùy thuộc vào gia đình, có thể thêm cả món cá rán, bánh chưng và xôi chè.

Dưới đây là mâm cơm cúng giỗ mẹ theo từng vùng miền của Việt Nam:

 • Miền Bắc thường có các món: Cơm nóng, thịt quay, giò heo, chả quế, gà luộc, xôi, món nộm và chè
 • Miền Trung thường có các món: Thịt gà, thịt vịt hoặc tôm nem chả, các món cá, canh bún
 • Miền Nam thường có đủ các món: Hầm, xào, thịt luộc và kho
mâm cúng giỗ mẹ tại Việt Nam
Một mâm cúng giỗ mẹ tại Việt Nam

Lưu ý: Ở miền Nam, khi cúng giỗ mẹ, chúng ta cũng tổ chức cúng cho tổ tiên và ông cố. Do đó, chúng ta cần chuẩn bị 3 mâm, mỗi mâm có các món ăn giống nhau và đặt trên 3 bàn thờ hoặc một bàn lớn.

5. Cách cúng giỗ mẹ như thế nào?

Khi cúng giỗ mẹ, ngoài việc chuẩn bị đầy đủ lễ vật và đọc bài cúng đúng cách, chúng ta còn cần tổ chức theo quy trình hợp lý. Quy trình tổ chức lễ cúng giỗ mẹ như sau:

 • Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ lễ vật cần thiết, sắp xếp chúng lên mâm và đặt lên bàn thờ. Người đại diện của gia đình sẽ thắp hương, cúi lạy và đọc bài cúng giỗ mẹ.
 • Chờ cho hương cháy tàn, người đại diện sẽ cúi lạy 3 lạy (Lễ Tại), xin được dọn thức ăn xuống để mọi người cùng bắt đầu ăn, đây gọi là hưởng lộc của tiền nhân.
 • Sau khi lễ kết thúc, mang tiền và vàng đi đốt, để gửi cho mẹ và tổ tiên.
 • Bạn bè, người thân và hàng xóm cũng tham dự lễ cúng giỗ mẹ vào ngày giỗ đầu và giỗ hết. Mọi người cùng dùng bữa và thăm hỏi lẫn nhau.
 • Thờ “hậu” là một biến thể khác của cúng giỗ, được thực hiện bởi đình, chùa nếu người quá cố đã cúng tiền hoặc ruộng cho đình, chùa.

Lưu ý: Người đại diện gia đình khi khấn cúng giỗ mẹ và tổ tiên nên ăn mặc chỉnh tề, gọn gàng, lịch sự. Khách mời khi tham dự lễ giỗ đầu và giỗ hết nên đặt lễ vật lên bàn thờ, sau đó cùng gia chủ cúi lạy 3 lạy.

>> XEM THÊM: Bài cúng giỗ cha và cách chuẩn bị cúng giỗ theo phong tục Việt

Đây là các bài cúng giỗ mẹ theo phong tục Việt Nam. Chúng tôi cũng đã hướng dẫn cách tổ chức lễ cúng giỗ mẹ. Tùy thuộc vào phong tục và truyền thống của vùng miền mà bạn có thể chuẩn bị lễ cúng phù hợp.

Related Posts