Văn khấn rằm tháng 7 năm 2023 chuẩn nhất

Dưới đây là các đoạn văn khấn rằm tháng 7 Âm lịch – Tết Trung nguyên, ngày Xá tội vong nhân và Vu lan báo hiếu.

Văn khấn rằm tháng 7 cúng thần linh

Nguyện gọi A Di Đà Phật (3 lần)

Con kính chào tất cả các phật tu ở chín hướng, mười phương và tất cả các chư phật.

Con kính lạy Đức Địa Tạng Vương Bồ tát, Đức Mục Kiền Liên Tôn giả.

Hôm nay là ngày rằm tháng 7 năm 2021

Chúng con – tín đồ của đạo phật hiện tại sống tại … với lòng thành kính sửa điệu hoa, chuẩn bị những đồ cúng và bày trước bàn thờ.

Chúng con thành tâm kính ngài Đức Địa Tạng Vương Bồ tát, Đức Mục Kiền Liên Tôn giả. Chúng con thành tâm kính mời ngài Thái tuế chí đức Tôn thần, ngài Thành hoàng chư vị đại vương, ngài Thần linh Thổ địa, ngài Táo quân và tất cả các vị thần linh cai quản khu vực này.

Xin các vị xả án tọa, xem xét các chứng cứ và bằng chứng.

Hôm nay là ngày Vu lan, ngày xá tội và vong nhân. Chúng con được ban ơn từ Tam bảo và sự bảo hộ của các phật tử và các vị thần linh, công đức vô cùng lớn, chúng con không biết làm sao để đền bù.

Mâm cúng rằm tháng 7 của một gia đình.

Vì vậy, chúng con xin cúng nguyện, trút lời thành tâm, mong được nhận lãnh và sự bảo hộ, sống khỏe mạnh và yên bình, lòng thành nguyện theo đạo phật, thịnh vượng và hưởng lộc, gia đình hưng vượng.

Cất tiếng xướng, xin chứng cứ!

Nguyện gọi A Di Đà Phật (3 lần).

Văn khấn rằm tháng 7 cúng gia tiên

Nguyện gọi A Di Đà Phật (3 lần).

Con kính chào tất cả các phật tu ở chín hướng, mười phương và tất cả các chư phật.

Con kính lạy tổ tiên, cả nội và ngoại, và tất cả các linh hồn.

Chúng con – tín đồ của đạo phật hiện tại sống tại …

Hôm nay là ngày rằm tháng 7 năm 2021. Nhân dịp Vu lan, ngày Trung nguyên, chúng con nhớ đến tổ tiên ông bà, cha mẹ đã sinh ra chúng con và tạo dựng gia đình, xây dựng nền tảng cho chúng con, để chúng con được hưởng phúc lành.

Chúng con biết ơn công đức vô cùng của các tổ tiên đã thể hiện qua cống hiến và tình yêu thương, vậy nên chúng con chuẩn bị các vật lễ, hoa, quả trà, kim ngân vàng bạc, thắp nén hương, thành kính cúng lên tổ tiên, các tổ khảo, tỷ muội và tất cả các linh hồn trong gia đình….

Hết lòng kính cầu các vị thương xót cháu con, chúng con xin mời các vị đến và nhận lãnh lễ vật, bảo hộ cho cháu con khỏe mạnh, yên bình, thịnh vượng, mọi sự thuận lợi, gia đạo hưng vượng và tuân theo đạo phật.

Chúng con đã chuẩn bị vật lễ thành tâm, trước mặt bàn thờ, xin được ban lãnh và bảo hộ.

Nguyện gọi A Di Đà Phật ( 3 lần)

Văn khấn rằm tháng 7 cúng chúng sinh

Nguyện gọi A Di Đà Phật (3 lần).

Con kính chào tất cả các phật tu ở chín hướng, mười phương và tất cả các chư phật.

Con kính chào Đức Phật Di Đà.

Con kính chào Bồ tát Quan Âm.

Con kính chào Táo phủ thần quân.

Tháng 7 sắp đến ngày phân thu.

Ngày rằm, ngày xá tội vong nhân hải hà.

Cung âm mở cửa ngục ra.

Vong linh không cửa không nhà.

Đại Thánh khảo dạy – A Nan Đà tôn giả.

Tiếp chúng sinh không mồ, không hương.

Gốc cây dài trên chợ đầu đường.

Không nơi nương tựa trên đất đói lạnh.

Qua cả năm đói rét khắc khổ.

Không mỏng áo che chẳng vun vút.

Mâm cúng cô hồn của một gia đình.

Cô hồn bao gồm đất bắc, đông, tây.

Người trẻ già trai gái đều được mời đến đây tụ họp.

Hôm nay chúng con kính mời các vị đến.

Đón nhận mọi điều tốt lành từ trước đến nay.

Mang theo vàng, quần áo đủ màu đỏ và xanh.

Mang theo gạo, muối và các quả thực, hoa đăng.

Giữ lại một ít để dành cho ngày mai.

Đề nghị các vị bảo hộ cháu con, mang lại may mắn và thịnh vượng, gia đình hòa hợp, hướng về đạo phật.

Chúng con nâng cao lòng thành, trước bàn thờ, xin được sự bảo hộ và duy trì.

Nguyện gọi A Di Đà Phật (3 lần).

Gửi tâm tư thành kính, Chúc các bạn ngày mới tốt lành.

Related Posts