Văn khấn gia tiên mùng 1, ngày rằm hàng tháng theo truyền thống Việt Nam

Lễ cúng gia tiên mùng 1, ngày rằm hàng tháng theo truyền thống Việt Nam Lễ cúng vào ngày mùng 1 và ngày rằm thường được gọi là lễ chay với các lễ vật như hương, hoa, trầu cau, quả, tiền vàng…

Theo quan niệm truyền thống của người Việt Nam, ngày mùng 1 được gọi là ngày “Sóc”, có nghĩa là khởi đầu, bắt đầu. Ngày mùng 1 là ngày bắt đầu của mỗi tháng nên được gọi là ngày “Sóc”. Ngày rằm được gọi là ngày “Vọng”, có nghĩa là nhìn xa trông rộng, đồng thời là ngày mặt trăng và mặt trời đối xứng nhau ở hai cực xa nhất trong tháng.

Người Việt ta coi ngày mùng 1 và ngày rằm là các ngày để tưởng nhớ tổ tiên và cúng ông bà, ông vải. Cúng vào ngày mùng 1 và ngày rằm, hoặc cúng vào chiều ngày 29, 30 và chiều ngày 14 âm lịch hàng tháng đều được.

Lễ cúng vào ngày mùng 1 và ngày rằm thường là lễ chay, bao gồm hương, hoa, trầu cau, quả, tiền vàng. Ngoài ra, cũng có thể cúng thêm lễ mặn vào ngày này, bao gồm rượu, thịt gà luộc và các món mặn khác.

Việc sắm lễ cúng vào ngày mùng 1 và ngày rằm chủ yếu là để thành tâm kính lễ. Những lễ vật có thể rất đơn giản bao gồm:

– 1 hũ rượu

– 1 lọ hoa tươi

– 1 đĩa quả tươi

– 1 cốc nước

– Trầu, cau

Dưới đây là bài văn khấn gia tiên vào ngày mùng 1 và ngày rằm hàng tháng:

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Con kính lạy chín phương trời, mười phương các Phật, các Phật mười phương.

Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thiên, Thổ chư vị Tôn thần.

Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo Quân và các chư vị Tôn thần khác.

Con kính lạy tổ tiên, Hiền khảo, Hiền Tỷ, các vị Hương linh (nếu bố, mẹ còn sống thì thay bằng Tổ Khảo, Tổ Tỷ).

Hương chủ (chúng) con có tên là:… Sống tại:… xã,… huyện,… tỉnh.

Hôm nay là ngày … tháng … năm Quỹ Mão – 2022, tín chủ con nhờ ơn của trời đất, các vị Tôn thần, cù lao Tiên Tổ, thành tâm sắm lễ vật, hương, hoa, trái cây, thắp nén hương tâm trước án.

Chúng con kính mời: Bản cảnh Thành Hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long Mạch, Tài thần.

Cùng xin các vị giáng lâm trước án, chứng giám tận hưởng lễ vật từ lòng thành.

Chúng con kính mời các cụ Tổ khảo, Tổ tỷ, các vị Hương linh gia tiên nội ngoại thuộc họ…, cùng xin thương xót con cháu linh thiêng hiện về, chứng giám tận hưởng lễ vật.

Tín chủ con cũng kính mời các vị Tiền chủ, Hậu chủ trú ngụ tại nhà này, chung thịnh tiến, chung hoàng lâm, phù hộ gia đình chúng con luôn mạnh khỏe, mọi sự bình an, tất cả điều tốt lành, làm ăn phát tài, gia đình hòa thuận.

Chúng con lễ bạc thành tâm, trước án lễ kính, cùng xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Văn khấn gia tiên vào ngày mùng 2 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 Văn khấn hóa vàng Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023 Văn khấn ngày vía Thần Tài năm Quý Mão 2023 theo truyền thống Việt Nam Văn khấn rằm tháng Giêng năm Quý Mão 2023 theo truyền thống Việt Nam

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo

Related Posts