Bài văn khấn cúng giếng, lấp giếng, tạ giếng

Giếng nước được coi là một yếu tố quan trọng trong phong thủy của gia đình. Do đó, việc đào giếng cũng mang tính chất quan trọng. Ngoài việc xem ngày và chuẩn bị các đồ lễ, gia chủ cũng cần chuẩn bị một bài văn cúng giếng để đảm bảo công việc diễn ra suôn sẻ hơn. Nếu bạn đang lo lắng không biết phải chuẩn bị bài văn cúng giếng như thế nào, hãy tham khảo bài viết dưới đây.

Văn khấn đào giếng

Văn khấn đào giếng

Văn khấn đào giếng

Sắm lễ: 1 bình bông, 1 cặp đèn cầy, 1 nhánh chuối, trầu cau, xôi chè, gạo muối, rượu thuốc.

Văn khấn:

Nam mô A di đà Phật (đọc 3 lần)

Nam mô Đại từ đại bi quán thế âm Bồ Tát (đọc 3 lần)

Hôm nay, ngày…. Tháng …, đệ tử họ… tên…, thôn…, xã…, huyện…, tỉnh

Con xin kính các vị thần linh, Hà Bá, Thổ Công, ngày mai ngày…..cho con khai móng đào giếng để sử dụng, nước trong, mát ngọt dồi dào cho con, để không có trở ngại. Cầu xin các vị thần linh độ trì để đệ tử làm ăn thuận lợi, mọi việc suôn sẻ, không ai trách móc. Con thành kính cầu xin chư vị phù hộ và không trách móc, khi xong việc con sẽ tạ lễ, tùy lòng cúng tạ.

A di đà Phật

Sau khi hoàn thành lễ cúng, rải gạo muối xung quanh chỗ đào.

Bài văn tạ giếng

Bài văn tạ giếng

Bài văn tạ giếng

Sắm lễ: 1 bình bông, 1 nhánh chuối chín, 1 cặp đèn cầy, 1 khổ thịt luộc, xôi chè, trầu cau, 5 ly rượu, thuốc, gạo muối, bánh kẹo tùy lòng.

Văn khấn:

Nam mô A di đà Phật (đọc 3 lần)

Nam mô Đại từ đại bi quán thế âm Bồ Tát (đọc 3 lần)

Hôm nay, ngày…. Tháng…., đệ tử họ….. tên…., thôn…, xã…., huyện…., tỉnh

Giếng đã được đào xong, nước trong tắm mát cho cả nhà. Nay, con xin cúng tạ các vị thần, hà bá ở trong giếng này. Người trần tục ngu si, không biết cúng kính và từ bi, xin chư vị quý Ngài độ cho con có nước trong mãi mãi.

Cầu xin các vị thần, Hà Bá, Thổ Công chứng giám giếng nước đã được tạ xong. Lễ cúng lòng thành tâm bái tạ các vị.

A di đà phật

Bài văn cúng giếng, lấp giếng

Trước khi lấp giếng, cần rải gạo muối xung quanh giếng trước vài ngày

Ngày lấp giếng cần chuẩn bị: 1 bình bông, 1 nhánh chuối, rượu thuốc, trầu cau

Bài văn cúng giếng, lấp giếng

Văn khấn lấp giếng

Văn khấn:

Nam mô A di đà Phật (đọc 3 lần)

Nam mô Đại từ đại bi quán thế âm Bồ Tát (đọc 3 lần)

Hôm nay, ngày…. Tháng…., đệ tử họ….. tên…., thôn…,xã….,huyện….,tỉnh

Cáo xin chư vị thần linh, Hà Bá, Thổ Công, con đã đào một cái giếng lâu ngày, nhưng chẳng có nước sài. Nếu không lấp đi, sẽ không yên bình. Nay, con khẩn cầu cùng thủy long và hà bá ở nơi này, xin các vị giúp con lấp giếng đầy đất, để không còn giếng này trong thế gian, không gây rối loạn. Con xin cầu xin thổ võ thánh hiền, cầu xin các vị độ trì để có sự bình yên, vì giếng xưa đã lâu rồi, người trần không sử dụng nước trong. Vì vậy, con xin lấp giếng và tạ lễ cảm tạ các thần trong lòng thành tâm.

A di đà Phật

Sau khi đọc xong bài văn khấn này, lấp giếng và cúng tạ.

Đây là bài văn cúng giếng, lấp giếng, tạ giếng cho những ai quan tâm.

Website: https://khoangiengvanthang.com/

Related Posts