Nghi thức cúng thí thực

(Khi vào đền Phật, cúng tế. Sau đó đi vào bàn cúng đã chuẩn bị với các loại thức ăn, bánh, nước, muối và hương. Đứng chắp tay và tụng lời nguyện)

Chủ lễ lên tiếng mời linh hương

Từ lòng tử bi của mình, xót xa chúng sinhTrái tim của con được nhân dân gian tìnhRồi mời gọi từ trên xuống dướiĐến đây cùng thưởng thức thức ăn.Đặt trọn niềm tin vào giáo pháp của PhậtQuy y vào tu hành ngày mai an lành. O

Hôm nay là ngày …… tháng …… năm …… tại nhà nguyện chùa …… (hoặc) tại nhà tư gia …… con hiến cúng tế thực. Nguyện cầu mười hướng Phật Tổ từ bi gia hộ, tiếp độ cho tất cả linh hồn xung quanh, cùng tất cả các vong linh, hồn ma đến nghe kinh và thưởng thức thức ăn. Cầu xin cho tất cả linh hồn trút bỏ khổ phiền, quy y vào tam bảo, tránh xa điều ác, làm những việc tốt, sớm được giải thoát và đạt được an lạc. ONamo Síla Đạt Ba La Tát (3 lần)

THỈNH ĐỒNG PHÁP

ĐỒNG TỤNG CHÚNG

PHỤNG NGUYỆN 1 (tùy chọn)

Namo Di Lặc Đại Từ Tôn PhậtNamo Quán Thế Âm Bồ TátNamo Thích Ca Mâu Ni Phật. OChứng thực và phục nguyện. OCon cầu xin hiến dâng thức ăn này, xin nhờ sự quyền lực của mười hướng Phật biến thức ăn này thành vô số lượng, biến nó trở thành thức ăn cam lộ. Con xin cầu xin cho tất cả các linh hồn, linh hồn và vong linh được no đủ và thỏa mãn. ONamo Cam Lồ Vương Bồ Tát (3 lần) OTrăm năm cuộc đời êm đềmSớm chiều chốn cũng về bên PhậtBần thần cung cấp chín vịSen thuỷ thảo tạo sáng ngời. O

Hoặc:Trăm năm đến rồi phải chia xaSáng chiều qua đi cũng mệt mỏiTìm về giáo pháp từ biÝ thức thoát ly, đi đến cuối con đường. O

HoặcHai ngã sông ngõ không gặp nhauTrải qua nhiều cay đắng cuộc đờiHướng về Giáo Pháp là hợp lờiHành thiện phước ánh vui đời con. O

HoặcCùng vào tai nạn, ít nhiều đều có tộiChỉ khác biết được lỗi hay khôngCuộc đời là cuộc biển khổ vô tậnLinh sức từ Phật Pháp thoát khỏi vòng luân hồi. O

Con xin cầu xin mười hướng Phật, Tổ Phật, Bồ Tát Tiến Bộ và Hoàng Tổ từ gia hộ, tiếp độ (chánh vị chính giới, tam thập lục bộ, hà sa nam nữ, đa sanh thân mẫu, lục thân quyến thuộc, cửu huyền thất tổ, thất thế thân mẫu, tứ thân thân mẫu) và tất cả các linh hồn xung quanh, cùng tất cả các linh hồn trong thế giới siêu phàm, để diệt sạch tội lỗi, trưởng thành trong phúc đức và được sinh ra trong tình yêu đối với Phật Pháp, đánh thức lòng tin, quy y vào tam bảo, tạo dựng phúc lạc, nuôi dưỡng thiện hạnh, tu tạo cao tầng cùng cái giới của các linh hồn chung quanh thành Phật đạo. ONamo Di Lặc Đại Từ Tôn Phật. O

PHỤNG NGUYỆN 2 (tùy chọn)Namo Di Lặc Đại Từ Tôn PhậtNamo Quán Thế Âm Bồ TátNamo Thích Ca Mâu Ni Phật. OChứng thực và phục nguyện. OCon cầu xin hiến dâng thức ăn này, xin nhờ sự quyền lực của mười hướng Phật biến thức ăn này thành vô số lượng, biến nó trở thành thức ăn cam lộ. Con xin cầu xin cho tất cả các linh hồn, linh hồn và vong linh được no đủ và thỏa mãn. ONamo Cam Lồ Vương Bồ Tát (3 lần) OCuộc đời loay hoay thì hóa phù duChậm chạp hay nhanh cũng hối trượng giọtNếu không biết sớm lắm phải quay lạiHướng về Tam Bảo cầu nương thứ quyền. O

Con xin cầu xin tất cả các linh hồn được yên ổn và đầy đủ, quy y vào tam bảo, phát tâm tu hành, làm nhiều việc tốt để sớm vãng sinh về một cõi an lạc. Cầu nguyện tất cả chúng sinh đều trọn thành Phật Đạo. ONamo Síla Đạt Ba La Tát. O

PHỤNG NGUYỆN 3 (tùy chọn)

Namo Di Lặc Đại Từ Tôn PhậtNamo Quán Thế Âm Bồ TátNamo Thích Ca Mâu Ni Phật. OChứng thực và phục nguyện. OCon xin hiến dâng thức ăn này, xin nhờ sự quyền lực của mười hướng Phật biến thức ăn này thành vô số lượng, biến nó trở thành thức ăn cam lộ. Con xin cầu xin cho tất cả các linh hồn, linh hồn và vong linh được no đủ và thỏa mãn. ONamo Cam Lồ Vương Bồ Tát (3 lần)Linh hồn vừa được thưởng thức đầy đủ và an lành.Vừa nghe giảng đạo, sắc sống như sáng lòng.Nguyện tin tưởng sâu sắc vào Tam Bảo, thề dứt bỏ ác, làm tốt.Nguyện phát khởi lòng thiện, trở nên thông tuệ.Nguyện tu hành tinh tấn, dù gian khó không rung chuyển.Nguyện mọi vụ trên thiên hạ đồng nhất thành Chánh Giác. ONamo Di Lặc Đại Từ Tôn Phật. O

THÁM QUY Y

Tự quy y Phật: cầu xin cho chúng sinh, có sự hiểu biết sâu sắc về Đạo, phát tâm không gì vượt qua được. (Ghiền kính 1 lần) OTự quy y Pháp: cầu xin cho chúng sinh, hiểu thấu đáo kinh tạng, trí tuệ như biển cả. (Ghiền kính 1 lần) OTự quy y Tăng: cầu xin cho chúng sinh, tâm tình hoà hợp, biết yêu thương nhau. (Ghiền kính 1 lần) O

TIỆN DOWNLOAD:

NGHI THỨC CÚNG TẾ THỰC – CHO GIA ĐÌNH PHẬT TỬ

NGHI THỨC CÚNG TẾ THỰC TẠI NHÀ NGUYỆN CHÙA

Related Posts