Văn khấn giải hạn Tam Tai

Tế thần Tam Tai đầy hại

Cách tính được Tam Tai

  • Tuổi Thân, Tý, Thìn gặp năm Dần, Mão, Thìn sẽ có Tam Tai. Năm Dần là đầu Tam Tai, năm Mão là giữa Tam Tai và năm Thìn là cuối Tam Tai.
  • Tuổi Dần, Ngọ, Tuất gặp năm Thân, Dậu, Tuất cũng có Tam Tai.
  • Tuổi Hợi, Mão, Mùi gặp Tỵ, Ngọ, Mùi thì cũng có Tam Tai.
  • Tuổi Tỵ, Dậu, Sửu gặp năm Hợi, Tý, Sửu thì cũng có Tam Tai.

van-khan-giai-han-tam-tai-2

Tế thần Tam Tai

Người xưa thường dựa vào năm Tam Tai rơi vào để thờ một vị Thần, và vào một ngày nhất định hàng tháng, theo một hướng nhất định, để tiến hành lễ dâng hương nhằm giải trừ Tam Tai. Tham khảo dưới đây:

– Năm Tý: Thần là Địa vong, thờ vào ngày 22, hướng Bắc.

– Năm Sửu: Thần là Đại Hình, thờ vào ngày 14, hướng Đông Bắc.

– Năm Dần: Thần là Thiên Hình, thờ vào ngày 15, hướng Đông Bắc.

– Năm Mão: Thần là Thiên Hình, thờ vào ngày 14, hướng Đông.

– Năm Thìn: Thần là Thiên Cướp, thờ vào ngày 13, hướng Đông Nam.

– Năm Tỵ: Thần là Hắc Sát, thờ vào ngày 11, hướng Đông Nam.

– Năm Ngọ: Thần là Âm Mưu, thờ vào ngày 20, hướng Tây Nam.

– Năm Mùi: Thần là Bạch Sát, thờ vào ngày mồng 8, hướng Tây Nam.

– Năm Thân: Thần là Nhơn Hoàng, thờ vào ngày 8, hướng Tây Nam.

– Năm Dậu: Thần là Thiên Họa, thờ vào ngày mồng 7, hướng Tây.

– Năm Tuất: Thần là Địa Tái, thờ vào ngày mồng 6, hướng Tây Bắc.

– Năm Hợi: Thần là Địa Bại, thờ vào ngày 21, hướng Tây Bắc.

Tế thần

Mang 3 lát trầu cau, 3 điếu thuốc lá, muối, gạo, rượu, vàng tiền, hoa quả.

Lấy một ít tóc rối của người có Tam Tai, bỏ vào chút tiền lẻ, gói lại với gạo, muối, và tiền vàng nếu có, tế tại ngã ba, ngã tư đường, kính mời tuổi và tên của con, đưa gói tiền, có chứa tóc và muối gạo đó giữa đường rồi về thì hạn bớt.

Văn tự giải hạn Tam Tai

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô Hữu Thiên chí Tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng đế.

Kính lạy: Ông……………..thần

(Ví dụ, nếu là năm Tý, điền vào: Ông Địa vong thần – tương tự với các năm khác xem trong bảng bên trên để thay tên thần tương ứng).

Hôm nay là ngày……tháng……năm……..

Con là:………………………………..

Ngụ tại:………………………………………….

Con thành tâm sửa biện hoa hương, thực hiện lễ giải hạn Tam Tai thần gây hại, xin chư vị nhận lễ và ban phúc trợ giúp, giải trừ vận hạn, ban phúc, sự thịnh vượng, an lành, tránh mọi điều xấu, gia đình bình an, thịnh vượng.

Con xin kính cẩn, thành tâm, chân thành cúi đầu.

Cẩn tấu!

Related Posts