Văn khấn gia tiên và thần linh mùng 1 tháng 4 âm lịch theo truyền thống Việt Nam

Lễ cúng gia tiên và thần linh mùng 1 tháng 4 âm lịch theo truyền thống Việt Nam

Lễ cúng mùng 1 có thể được tiến hành vào buổi sáng mùng 1 hoặc buổi chiều ngày 29, 30 tuỳ thuộc vào thời gian và điều kiện của từng gia đình. Theo quan niệm truyền thống của người Việt Nam, ngày mùng 1 được gọi là ngày Sóc. Được biết từ “sóc” có nghĩa là khởi đầu, bắt đầu. Mùng 1 là ngày bắt đầu của một tháng nên được gọi là ngày Sóc, dùng để tưởng nhớ thần linh và tổ tiên.

Lễ cúng mùng 1 có thể được tiến hành vào buổi sáng mùng 1 hoặc buổi chiều ngày 29, 30 tuỳ thuộc vào thời gian và điều kiện của từng gia đình. Lễ vật thường bao gồm hoa tươi, hương, cau, trầu, bánh kẹo, trà, nước…

Ngoài ra, các gia đình cũng có thể chuẩn bị mâm lễ cúng mặn bao gồm thịt lợn, thịt gà, rượu, hương, hoa…

Dưới đây là một bài văn khấn cúng gia tiên mùng 1 đầu tháng theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam (NXB Văn hóa Thông tin):

Văn khấn mùng 1 cúng thần linh và thổ công:

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần kèm 3 lạy)

Con xin kính lạy chín phương Trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương. Con xin kính lạy các vị Hoàng thiên, Hậu Thổ, chư vị Tôn thần. Con xin kính lạy Đông Thần quân. Con xin kính lạy Bản gia thổ địa Long mạch. Con xin kính lạy các vị Ngũ thổ, Ngũ phương, Phúc đức Tôn thần. Con xin kính lạy các vị Tiền hậu, Địa chủ, Tài thần. Con xin kính lạy các vị tôn thần cai quản trong khu vực này.

Gia chủ (chúng) con tên là… đang sinh sống tại…

Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 4 năm Quý Mão 2023, gia chủ con thành tâm sắp đặt hoa, kim ngân, trà, hoa quả, đốt nén nhang thơm dâng lên trước ngôi thờ.

Chúng con xin thành tâm mời các vị Kim niên quản cai Thái tuế chí đức Tôn thần, Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại vương, Bản gia Thổ địa, Long mạch Tôn thần, các vị Ngũ thổ, Ngũ phương, Đông trù Tư mệnh, Táo phủ Thần quân, Phúc đức chính thần, các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này.

Con cúi xin các vị lắng nghe lời mời thương xót gia chủ và thảy về, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù độ hộ trì gia chủ và gia đình con mọi niềm vui thành công, mọi người được an lành, tài lộc trỗi dậy, sự khao khát thành công, cầu nguyện đạt được, lòng đạo mở rộng.

Chúng con dâng lên trước ngôi thờ, thành tâm, để được phù hộ và hộ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần kèm 3 lạy)

Văn khấn mùng 1 cúng gia tiên:

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Con xin kính lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

– Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

– Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân và chư vị Tôn thần.

– Con kính lạy tổ tiên, Hiển khảo, Hiển Tỷ, chư vị Hương linh (nếu bố, mẹ còn sống thì thay thế bằng tổ tiên hai bên).

Hương chủ (chúng) con tên là: ……………… sống tại: … xã, … huyện, … tỉnh

Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 4 năm Quý Mão 2023, tín chủ con nhờ đến ơn trời đất, chư vị Tôn thần, cù lao Tiên Tổ, thành tâm chuẩn bị lễ vật, hương, hoa trà quả, thắp hương trong lòng trước ngôi thờ.

Chúng con kính mời: Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long Mạch, Tài thần. Xin các vị xuống tham dự lễ, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật.

Chúng con kính mời các cụ Tổ tiên hai bên, chư vị Hương linh gia tiên trong gia đình chúng con… cúi xin thương xót chào đón, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con cũng mời các vị Tiền chủ, Hậu chủ, sống tại nhà này, đồng thời hân hoan tiếp đãi, cùng thụ hưởng lễ vật, phù hộ cho gia đình chúng con luôn mạnh khỏe, mọi thứ yên bình, mọi sự tốt lành, gia đình hòa thuận.

Chúng con dâng lên trước ngôi thờ, thành tâm, để được phù hộ và hộ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Văn khấn rằm tháng 3 năm Quý Mão 2023 theo truyền thống Việt Nam Văn khấn rằm tháng 3 năm Quý Mão 2023 theo truyền thống Việt Nam

Theo phong tục, các gia đình đều lễ cúng ngày rằm 15 âm lịch hàng tháng. Bên cạnh việc chuẩn bị mâm cỗ cúng thì …

Related Posts