Văn khấn cho ngày giỗ chính – cúng Gia tiên

Văn khấn để tôn kính các Thần linh vào ngày giỗ chính

Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần)!

– Con kính lạy các phương trời, Chư Phật trên mọi nẻo đường.

– Con kính lạy Thượng Thiên, Hậu Địa, và tất cả các vị Thần.

– Con kính lạy Thần quân Đông Trù Tư Mệnh và các Thần linh trấn quản vùng này.

– Con kính lạy các Thần linh và Thổ Địa vị quản trong xứ này.

Hôm nay là ngày…… tháng…… năm…… theo lịch âm.

Chúng con là tín đồ của….

Chúng con… tuổi.

Được sinh sống ở….

Hôm nay là ngày giỗ của….

Chúng con cùng gia đình tuân theo nghi lễ và lòng thành tâm tặng lễ, đặt quả cau, lá trầu, hương hoa và đốt hương thơm. Chúng con đứng trước bàn thờ các vị Thần và chư vị uy linh.

Chúng con kính mời các vị Thần Thổ Công, Táo Quân, Long Mạch và các Thần linh, xin được họng trước và chứng kiến sự an lành cho toàn gia chúng con.

Chúng con kính thỉnh các Tiên linh, các Gia tiên và các linh hồn gia đình nội phương được thờ cúng và hưởng lợi.

Chúng con xin cúi xin và cầu nguyện, đặt lòng thành tâm.

Nam Mô A Di Đà Phật (3 lần, 3 lạy).

Xin cảnh báo!

van-khan-cho-ngay-gio-chinh-cung-gia-tien-2

Văn khấn Gia tiên trong ngày Giỗ Thường (Cát Kỵ)

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

– Con kính lạy các phương trời, Chư Phật trên mọi nẻo đường.

– Con kính lạy Hoàng Thiên và Hậu Địa, cùng tất cả các vị Thần.

– Con kính lạy Thần quân Đông Trù Tư Mệnh và các Thần linh trấn quản vùng này.

– Con kính lạy các Thần linh và Thổ Địa vị quản trong xứ này.

– Con kính lạy tổ tiên của chúng con (nội ngoại họ………).

Chúng con là tín đồ của….

Chúng con sinh sống tại….

Hôm nay là ngày…… tháng…… năm……

Là ngày Cát Kỵ của….

Chúng con tưởng nhớ rằng… Vắng xa trong thế gian, không nghe thấy tiếng vỗ – một lời cảm ơn vô hạn. Qua từng năm, tháng, ngày chúng con không bao giờ quên công ơn và sự tạo nghiệp. Càng nhớ càng biết ơn, không đủ lời diễn tả. Ngày mai là Cát Kỵ, hôm nay chúng con và gia đình cùng lòng thành tâm tặng lễ, đặt quả cau, lá trầu, hương hoa và thắp hương thơm phía trước bàn thờ. Xin kính mời….. đến chứng kiến.

Mất ngày …..tháng……….năm………

An táng ở….

Chúng con xin cúi xin và cầu nguyện, để linh hồn về trần sàng và cảm nhận lòng thành tâm, nhận lễ vật, để con cháu yên bình và gia đình thịnh vượng.

Chúng con lại kính mời các tổ tiên, tổ khảo, tổ tỷ, bá thúc, huynh đệ, cô dì, chị em và tất cả các linh hồn gia tiên đồng thời vui mừng.

Chúng con kính mời Thần Thổ Công, Táo Quân và các vị Thần linh đồng lai đứng chứng đại hưởng.

Xin mời tất cả các linh hồn – các vị Tiền chủ, Hậu chủ của gia đình này, của đất này tới thưởng hưởng.

Chúng con cúi xin và cầu nguyện, đặt lòng thành tâm.

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy)

Xin cảnh báo!

Related Posts