Chúng ta thường nghe nói về lễ phóng sinh nhưng không phải ai cũng hiểu rõ ý nghĩa, lễ vật và văn khấn phóng sinh. Nếu bạn là người lần đầu tiên thực hiện lễ phóng sinh, đừng lo lắng. Danh Giá Tốt sẽ hướng dẫn chi tiết thông qua bài viết dưới đây. Hãy đọc và tham khảo ngay nhé!

Phóng sinh là gì? Nghi thức phóng sinh như thế nào?

van-khan-phong-sanh-1

Phóng sinh là gì?

Phóng sinh (còn được gọi là phóng sanh) là việc thả tự do hoặc cứu các loài vật bị giam giữ hoặc bị giết. Không nhất thiết phải là một loài vật cụ thể để thực hiện việc phóng sinh. Trong quá trình phóng sinh, bạn nên đọc bài văn khấn phóng sinh để tâm hướng và niệm Phật cho loài vật bạn thả tự do.

Các bước trong nghi thức phóng sinh

Dưới đây là hướng dẫn chi tiết các bước thực hiện nghi thức phóng sinh

  • Bước 1: Đặt loài vật phóng sinh trên mặt đất ngay trước mặt bạn, không cần thắp nhang. Hãy chắp tay lên và đọc bài văn khấn Bạch Phật.
  • Bước 2: Đọc bài văn khấn Bạch Phật.
  • Bước 3: Hồi hướng công đức
  • Bước 4: Đọc bài Tam tự y.
  • Bước 5: Thả phóng sinh.

van-khan-phong-sanh-2

Một số lưu ý khi thực hiện nghi thức phóng sinh

  • Đối với các câu cần đọc nhiều lần và có chuông, sau lần đọc cuối cùng hãy đánh chuông.
  • Khi thực hiện nghi thức phóng sinh, bạn có thể sử dụng một trong hai danh xưng sau: “chúng con” trong trường hợp có nhiều người tham gia lễ, và “con” trong trường hợp bạn thực hiện lễ một mình.
  • Loài vật được dùng để phóng sinh phải còn sống, ví dụ như cua, ốc, cá, chim…

>> Xem thêm: Bài văn khấn khai trương cầu tài, cầu lộc cho công ty và cửa hàng

Văn khấn phóng sinh cá

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni!

Gia đình chúng con tác lễ (đọc tên lễ: cầu an cho..; tuần thất cho:…), chúng con đã tác lễ cứu mạng chúng sinh (đọc tên)… giờ này con đi thả chúng. Con xin chư Phật gia trì, cho con được nói lời kết duyên Phật Pháp cho chúng.

Hỡi các chúng sinh đây, được duyên cứu mạng này, nguyện cho đời đời kiếp kiếp, sinh ra nơi đâu cũng được thực hành công hạnh bồ đề: “Phát tâm bồ đề, hộ trì Tam Bảo, chuyển tải Phật pháp, rộng khắp thế gian.”

Sau khi thả đã hoàn thành, đọc:

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần)

Bài văn khấn phóng sinh hồi hướng công đức tại nhà

Con xin hồi hướng tất cả công đức đã tích lũy trong ngày hôm nay, trong cuộc sống này, và trong vô số kiếp trước và tương lai, cho sự hạnh phúc và giác ngộ của tất cả chúng sinh. Trong đó có Nguyễn Văn A (người bạn muốn hồi hướng, địa chỉ)

Chúc Nguyễn Văn A an lành, hạnh phúc, được định hướng đúng với chánh Pháp dẫn tới giác ngộ và giải thoát…(bạn có thể thêm vào theo hoàn cảnh)

Hoặc

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Con nguyện cầu cho mười phương chư Phật, chư Bồ Tát, chư A La Hán, chư Long Thần Hộ Pháp, chư Thánh Hiền Tăng, đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, đức Bồ Tát Quán Thế Âm, đức Quan Thánh Đế Quân chứng minh, gia trì và cùng với con hồi hướng công đức, phường báu từ nhiều kiếp, nhiều đời cho (tên, địa chỉ, ngụ tỉnh, huyện, xã) được giải thoát khỏi hiểm nguy, để oan gia vui vẻ, trái chủ đầy đủ công đức, phước báu siêu sinh về cõi Tây Phương Tịnh Độ.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Bài văn khấn phóng sinh chim

van-khan-phong-sanh-3

Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường!

Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường!

Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường!

Nguyện đem lòng thành kính.

Gởi theo đám mây hương.

Phươn phất khắp mười phương.

Cúng dường ngôi tam bảo.

Thề trọn đời giữ đạo.

Theo tự tánh làm lành.

Cùng pháp giới chúng sanh.

Cầu Phật từ gia hộ

Tâm bồ đề kiên cố.

Xa bể khổ nguồn mê.

Chóng quay về bến giác

Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường!

Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường!

Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường!

Kính bạch chư vị Đại Giác ba đời hùng sư tác đại chứng minh.

Hôm nay có người thiện nam (nữ) tên là… đã quyết tâm mua các chúng sinh chim để phóng thích.

Xin các vị Đại Giác gia hộ, chứng minh từ khắp mười phương, giáng quang đến nơi này, cứu giúp cho các chúng sinh luôn tin tưởng sâu đậm vào tam bảo, thoát khỏi kiếp trầm luân, giải thoát khỏi sự vướng bận, gặp chánh pháp sớm để đạt giác ngộ.

Mong các vị đại giác gia hộ từ khắp mười phương, giáng quang chứng minh (3 lần)

Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường!

Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường!

Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường.

>> Xem thêm: Tổng hợp văn khấn tất niên ngày 30 Tết chuẩn và chi tiết nhất

Bài cúng phóng sinh rằm tháng Giêng

  • Bài văn khấn cúng phóng sinh

Ôm Lam , Ôm Sĩ Lâm (7 lần )

Nam mô tam mãn đa, một đà nẫm, án độ rô độ rô, địa vĩ tát bà ha (7 lần )

Nam mô Bổn Sư Thích ca Mâu Ni Phật (10 lần )

Nam mô A Đại từ Đại bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát (10 lần ) .

Hôm nay là ngày … tháng … năm (rằm Tháng Giêng) tại địa chỉ… con tên… đang sinh sống.

Con xin phóng sinh (chim, cua, ốc, lươn, trạch, cá) để mong bổn mạng an lành, gia đạo hưng thịnh, xua tan những nghiệp chướng (hoặc mong điều gì phù hợp).

  • Đọc chú phóng sinh

Khấn thỉnh Thành Hoàng Bổn cảnh gia/Xã Quan Thổ Địa chứng giang hà/Hư không quá vãng chư Thần Hộ/Vật Sứ Tứ Sanh Đới Nhập La/Phi cầm Điễu Tước Qui Sơn Khứ/Ngũ triệt Hà Giải Lạc Thanh sa/Nhược Hoàn Nhứt cá, Bất năng Thoát Hộ pháp Sơn Thần tức cứu tha/Thiên Già Già/Địa Già Già/La vãng Hóa Tác

(Cúi 3 lần)

PHẬT CÀ SA, OM NI ƯNG HUMBA HI.

(Cúi 3 lần)

van-khan-phong-sanh-4

Bài cúng phóng sinh ngoài trời

Con xin gửi lòng thành kính đến Hội Đồng các vị đấng cao quý linh thiêng, Hội đồng các Phật tử, Hội đồng các Thánh, Hội đồng Thiên, Hội đồng các thần và các vị Thủy thần có trách nhiệm bảo vệ nơi này.

Con tên là… sinh năm…, hiện đang sống tại…

Ngày hôm nay, con có ý định đi mua… để phóng sinh, xin các vị chứng tâm. Mong cho tất cả chúng sinh… được sống tự nhiên và tự nhiên kết thúc cuộc sống. Không chết vì tay người giết để thỏa mãn thú vui ăn uống. Con thề cam kết giúp đỡ các chúng sinh sống nhẹ nhàng, để trong các kiếp sau có thể tiến tới cảnh giới cao hơn và có nhận thức tâm linh tốt hơn.

Con xin hồi hướng công đức này cho tất cả chúng sinh trong tam giới, để họ nhận thức, giác ngộ và được hưởng lợi.

Xin Hội Đồng các vị gia hộ, giúp con tỉnh thức tu tập.

Trên đây là hướng dẫn các bài văn khấn phóng sanh tại nhà, phóng sinh cá, phóng sinh chim và cúng phóng sinh rằm tháng Giêng. Chúc bạn thành công trong việc thực hiện phóng sinh!

Tìm hiểu thêm: Bài văn khấn giao thừa trong nhà, ngoài trời năm Quý Mão 2023 đầy đủ nhất và chuẩn xác

Related Posts