3 bài văn cúng cô hồn theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam

Dưới đây là 3 bài thơ cúng cô hồn theo truyền thống văn khấn Việt Nam mà các gia đình có thể tham khảo để thực hiện ngay tại nhà.

Ngoài việc chuẩn bị đồ lễ, mâm cúng, quần áo… thì việc bài thơ cúng cô hồn thực sự quan trọng. Dưới đây là 3 bài thơ cúng cô hồn truyền thống mà các gia đình có thể tham khảo để thực hiện ngay tại nhà.

Ở Việt Nam, cúng cô hồn là một tín ngưỡng tâm linh truyền thống của người Việt, được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.

Hàng năm, người Việt cúng cô hồn kéo dài một tháng, tùy thuộc vào từng gia đình, từng vùng miền khác nhau chứ không ở ngày cố định. Tuy nhiên, lễ cúng cô hồn thường được tổ chức cùng với lễ Vu Lan vào ngày rằm tháng 7 âm lịch.

Cúng chúng sinh (cúng cô hồn) là một tín ngưỡng tâm linh truyền thống của người Việt. Ảnh minh họa

Dưới đây là 3 bài thơ cúng chúng sinh (cúng cô hồn) theo truyền thống văn khấn Việt Nam (NXB Văn hóa Thông tin):

Bài thơ cúng chúng sinh 1

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần).

Con kính cẩn chín phương trời, mười phương chư phật, chư phật mười phương.

Con kính cẩn Đức Phật Di Đà.

Con kính cẩn Bồ Tát Quan Âm.

Con kính cẩn Táo Phủ Thần quân Chinh thần.

Tiết tháng 7 gần đến.

Ngày rằm xá tội vong nhân hải hà.

Âm cung mở cửa ngục ra.

Vong linh không cửa không nhà.

Đại Thánh Khảo giáo – A Nan Đà Tôn giả.

Tiếp chúng sinh không mả, không mồ bốn phương.

Gốc cây xó chợ đầu đường.

Không nơi nương tựa đêm ngày lang thang.

Quanh năm đói rét cơ hàn.

Không manh áo mỏng – che làn heo may.

Cô hồn năm bắc đông tây.

Trẻ già trai gái về đây hợp đoàn.

Nay ta xin tín chủ thỉnh mời.

Lai lâm nhận hưởng mọi lời trước sau.

Cơm canh cháo nẻ trầu cau.

Tiền vàng quần áo đủ màu đỏ xanh.

Gạo muối quả thực hoa đăng.

Mang theo một chút để dành ngày mai.

Phù hộ tín chủ lộc tài.

An khang thịnh vượng hòa hài gia trung.

Kính nhớ ngày xá tội vong nhân.

Trở về tín chủ thành tâm thỉnh mời.

Bây giờ ta nhận hưởng xong rồi.

Dắt nhau già trẻ về nơi âm phần.

Tín chủ thiêu hóa kim ngân.

Cùng với quần áo đã được phân chia.

Kính thỉnh Tôn thần.

Chứng minh công đức.

Cho tín chủ con.

Tên là:………………………………

Vợ/Chồng:…………………………

Con trai:……………………………

Con gái:…………………………….

Ngụ tại:……………………………..

Mâm lễ cúng chúng sinh (cúng cô hồn). Ảnh minh họa

Bài thơ cúng chúng sinh 2

Kính lễ mười phương Tam bảo chứng minh.

Hôm nay ngày………….Chúng con tên…………..

Ở tại số nhà…………………………………………

Phát lòng thành tịnh, thiết lập đạo tràng, bày tiệc cam lồ, Kỳ an gia trạch, Kỳ an bổn mạng. Nhờ ơn tế độ, thêm sự phước duyên, nguyện xin gia đình yên ổn,thuận lợi bán buôn, dòng họ quy hướng đạo mầu, con cháu học hành tinh tiến, nguyện cầu thế giới hòa bình ,nhơn sanh phước lạc.

Kính thỉnh:

Cô hồn xuất từ côn lôn.

Ở tam kỳ nghiệp, cô hồn vô số.

Những là người sống đã chịu khổ đau.

Đàn ông, đàn bà, già trẻ lớn nhỏ.

Âm linh ơi, cô hồn hỡi.

Sống đã chịu khổ đau cả đời.

Chết lại nhờ được hưởng cháo lá đa.

Thương thay cũng là số phận người ta.

Kiếp sống ra đời, biết rằng là do đâu?

Đàn cúng thỉnh vâng lời phật dạy.

Vật của có gì, bát nước nén nhang.

Cũng là manh áo thôi vàng.

Giúp cho có căn ăn đạng thăng thiên.

Ai đến đây hãy ngồi lại.

Của làm duyên chớ sợ nhiều.

Phép thiêng biến ít thành nhiều.

Xin tôn giả chia đều chúng sanh.

Phật hữu tình từ bi tế độ.

Chớ sợ rằng có hay không.

Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng.

Độ cho nhứt thiết siêu thăng thượng đài.

Chân ngôn biến thực: Nam mô tát phạt đát tha nga đa, phà lồ chí đế án tam bạt ra, tam bạt ra hồng (3 lần).

Chân ngôn cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạt phiệt nhựt ra hồng (3 lần).

Bài thơ cúng chúng sinh 3

Kính lễ mười phương Tam bảo chứng minh.

Hôm nay ngày……tháng……năm………………(Âm lịch).

Con tên là:…………………..tuổi……………….Ngụ tại số nhà …, đường…, phường (xã)… , quận (huyện) ……………, tỉnh (TP):…………………

Trân trọng kính mời các vị khuất mặt, khuất mày, kẻ lớn, người nhỏ, các loại cô hồn, các Đảng, âm binh ngoài đường, ngoài xá, không tên không họ, hợp danh vô danh, các chiến sĩ hy sinh, đồng bào tử nạn… về đây hưởng lộc thực đầy đủ…

Phát lòng thành tịnh, thiết lập đạo tràng, bày tiệc cam lồ, Kỳ an gia trạch, Kỳ an bổn mạng. Nhờ ơn tế độ, thêm sự phước duyên, nguyện xin gia đình yên ổn, thuận lợi bán buôn, phù hộ để gặp nhiều may mắn, mọi sự được như mong muốn, dòng họ quy hướng đạo mầu, con cháu học hành tiến bộ, nguyện cầu thế giới hòa bình, nhơn sanh phước lạc.

Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng. Rồi xin được thiên đường trên cao.

– Chân ngôn biến thực: (biến thức ăn cho nhiều).

NAM MÔ TÁT PHẠ ĐÁT THA, NGA ĐÀ PHẠ LÔ CHỈ ĐẾ , ÁN TÁM BẠT RA , TÁM BẠT RA HỒNG (7 lần).

Chân ngôn cam lồ thủy: (biến nước uống cho nhiều).

NAM MÔ TÔ RÔ BÀ DA, ĐÁT THA NGA ĐA DA, ĐÁT ĐIỆT THA. ÁN TÔ RÔ, TÔ RÔ, BÁT RA TÔ RÔ, BÁT RA TÔ RÔ , TA BÀ HA (7 lần).

Chân ngôn cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạt phiệt nhựt ra hồng (7 lần).

Sau khi cúng xong, các vật phẩm cúng cô hồn không mang vào nhà. Đồ mã đốt ngay tại chỗ. Đĩa muối gạo rải ra tám hướng.

Nguyễn Phượng (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/3-bai-van-cung-co-hon-theo-van-khan-co-truyen-viet-nam-a240206.html

Related Posts