Văn khấn rằm tháng 8 cúng gia tiên, thổ công, thần linh ngắn gọn, đầy đủ nhất

Bài văn khấn rằm tháng 8 cúng cơ sở gia đình, thần linh

Văn khấn rằm tháng 8 cúng cơ sở gia đình, thần linh

Văn khấn rằm tháng 8 cúng cơ sở gia đình, thần linh

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

– Con kính gọi chín phương Trời, mười Phương Chư Phật, Chư phật mười phương.

– Con kính gọi Hoàng thiên, Hậu Thổ các Chư vị Tôn thần.

– Con kính gọi Bản cảnh Thành Hoàng các vị Đại Vương

– Con kính gọi các vị Đông Thần quân

– Con kính gọi các vị Bản gia thổ địa Long Mạch

– Con kính gọi các vị Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức Tôn thần

– Con kính gọi các vị tiền hậu địa chủ tài thần

– Con kính gọi các Tôn thần quản lý trong khu vực này.

Tín chủ (chúng) con là:……………………………………..

Ngụ tại:…………………………………….. ……………………

Hôm nay là ngày rằm tháng 8 năm Nhâm Dần 2022, tín chủ con thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật, kim ngân trà quả đốt nén hương thơm dâng lên trước án. Chúng con thành tâm kính mời: ngài Kim Niên đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, ngài Bản gia Thổ địa. Long Mạch Tôn thần, các ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Phúc đức chính thần, các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này. Xin các Ngài nghe thấu lời mời thương xót tín chủ giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con để toàn gia đạt được an lạc và công việc thuận lợi. Mọi người được bình an, tài lộc tăng tiến, lòng đạo mở rộng, mong ước thực hiện, tâm nguyện thành tâm.

Chúng con đặt lòng thành kính, trước án kính lễ, xin được sự phù hộ và chứng giám.

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật

Nam mô a di Đà Phật!

Bài văn khấn rằm tháng 8 cúng gia tiên

Văn khấn rằm tháng 8 cúng gia tiên

Văn khấn rằm tháng 8 cúng gia tiên

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

– Con kính gọi chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương.

– Kính gọi ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ các Chư vị Tôn thần.

– Con kính gọi ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, Ngũ phương Ngũ thổ, Phúc đức chính Thần.

– Con kính gọi các vị Thần linh quản lý trong xứ này.

– Các cụ Cao Tằng Tổ khảo, Cao Tằng Tổ tỷ

– Thúc bá đệ huynh cô di tỉ muội và các hương linh nội, ngoại.

Hôm nay là ngày rằm tháng 8 năm Nhâm Dần 2022.

Tín chủ con là ………………………………………….. ….

Ngụ tại ……………………………………………….. cùng toàn gia quyến.

Thành tâm sửa biện hương hoa, lễ vật, trà quả và các thứ cúng dâng, bày lên trước án

Chúng con thành tâm kính mời:

– Các vị Tôn thần quản lý trong khu vực này.

– Hương hồn Gia tiên nội, ngoại

Xin các Ngài thương xót tín chủ

Giáng lâm trước án. Chứng giám lòng thành. Thụ hưởng lễ vật

Phù trì tín chủ chúng con:

Toàn gia an lạc, mọi việc thuận lợi

Người người được an lành,

Nhị thập tứ tiết thịnh vượng,

Tài lộc tăng tiến, lòng đạo mở rộng

Mong ước thực hiện, tâm nguyện thành tâm.

Chúng con đặt lòng thành kính, trước án kính lễ, xin được sự phù hộ và chứng giám

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật

Nam mô a di Đà Phật!

Cẩn cáo!

Rằm tháng 8 năm 2022 là ngày nào dương lịch?

Rằm tháng 8 năm 2022 là ngày 10/9 dương lịch

Rằm tháng 8 năm 2022 là ngày 10/9 dương lịch

Ngày rằm tháng 8 (15 tháng 8 âm lịch) năm Nhâm Dần 2022 là ngày 10/9 dương lịch, thứ 7.

Khung giờ tốt để thắp hương rằm tháng 8 năm 2022

Khung giờ tốt để cúng rằm tháng 8 năm Nhâm Dần 2022:

– Giờ Mão (5 giờ – 7 giờ): giờ Quỷ Cốc Tử, Quý Đăng Thiên Môn.

– Giờ Thìn (7 giờ – 9 giờ): giờ Hoàng Đạo, Tứ đại cát thời.

– Giờ Tỵ (9 giờ – 11 giờ): giờ Hoàng Đạo, Quý Đăng Thiên Môn, Phúc tinh quý nhân.

– Giờ Mùi (13 giờ – 15 giờ): giờ Hoàng Đạo, Quý Đăng Thiên Môn.

– Giờ Dậu (17 giờ – 19 giờ): giờ Quỷ Cốc Tử, Thiên Ất Quý nhân Dương quý nhân.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Related Posts