Giới thiệu văn khấn Thổ Công và các vị Thần trong gia đình vào ngày rằm tháng 4 âm lịch

Nam Mô A Di Đà Phật!

Kính lạy: – Hoàng Thiên, Hậu Thổ các vị Tôn thần quý trọng.

– Đức Thần quân Đông Trù Tư mệnh Táo phủ.

– Vị Thần Long mạch Bản gia thổ địa.

– Các vị Thần Ngũ phương, Ngũ thổ mang lại phúc đức.

– Thần tài địa chủ tiền và hậu.

– Các vị Thần cai quản khu vực này.

Ngày hôm nay là ngày ….2…. của tháng ..6….. năm 2023, tức là ngày rằm tháng 4 năm Quý Mão.

Tín chủ của con là ……………………………………………………..

Con sinh sống tại………………………………………………………………..

Con thành tâm sửa biện, đốt hương hoa và cúng lễ vật bằng vàng và bạc, sắp xếp trước bàn thờ.

Con thành kính mời:

Đức Thần quý trọng Kim niên đương cai Thái Tuế.

Đức Thần quý trọng Bản cảnh Thành hoàng.

Đức Thần quý trọng Đông Trù Tư mệnh Táo phủ.

Đức Thần quý trọng Bản gia thổ địa Long mạch.

Các vị Thần Ngũ phương, Ngũ thổ và các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này.

Con khiêm nhường xin các vị Thần thương xót tín chủ. Xin đến trước bàn thờ, chứng kiến lòng thành của chúng con, nhận lễ vật và bảo hộ tín chủ và gia đình con tràn đầy an lạc, công việc phát đạt. Mọi người được yên bình, may mắn tài lộc tăng tiến, lòng đạo mở rộng và được ước muốn đáp ứng, tâm hướng thiện lương.

Con cúi xin chứng kiến lòng thành của chúng con.

Kính cảnh báo.

Giới thiệu văn khấn tổ tiên trong gia đình vào ngày rằm tháng 4 âm lịch

Để cúng tổ tiên, chúng ta phải khấn thần ngoại trước, sau đó khấn thần nội theo nghi thức dưới đây:

Nam Mô A Di Đà Phật!

Kính lạy: – Hoàng Thiên, Hậu Thổ các vị Tôn thần quý trọng.

– Đức Thần quý trọng Bản cảnh Thành hoàng, Đức Thần quý trọng Bản xứ Thổ địa, Đức Thần quý trọng Bản gia Táo Quân và các vị Tôn thần.

– Tổ tiên, Hiển khảo, Hiển Tỷ và các vị Hương linh (nếu cha mẹ còn sống thì thay bằng Tổ Khảo, Tổ Tỷ)

Tín chủ (chúng) con là:…… Con sống tại:……

Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 6 năm 2023, tức là ngày rằm tháng 4 năm Quý Mão…

Vào tiết ….. (ngày rằm, tháng 4) năm Quý Mão 2023, con cùng các tín chủ cảm nhận lòng thâm kính đối với trời đất và các vị Thần quý trọng, nhớ đến công ơn tiên tổ, luôn niệm lòng không quên. Vì vậy, chúng con đã chuẩn bị lễ vật, sửa sang hương đăng, sắp xếp trà quả trước bàn thờ. Chúng con thành kính mời:

Đức Thần quý trọng Bản cảnh Thành hoàng.

Đức Thần quý trọng Bản xứ Thần linh Thổ địa.

Đức Thần quý trọng Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long mạch, Thần tài.

Chúng con cúi xin các vị Thần đến trước bàn thờ, chứng kiến lòng thành của chúng con và nhận lễ vật.

Chúng con kính mời các cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ và các vị Hương linh gia tiên nội và ngoại từ họ…, xin thương xót cháu con giúp đỡ, chứng kiến lòng thành và nhận lễ vật.

Con cũng kính mời các vị vong linh, Tiền chủ và Hậu chủ trong nhà này, đất này, để cùng chung lâm án trước và hâm hưởng lai sau, bảo hộ toàn gia chúng con, đảm bảo sự thịnh vượng và an lành. Không có sự trở ngại trong bốn mùa, tám tiết được quanh năm vinh quang.

Con cúi xin chứng kiến lòng thành của chúng con.

Kính cảnh báo.

Related Posts