4 bài văn khấn Rằm Tháng Giêng (Tại nhà – Ở Chùa – Ngoài trời)

Tuyển tập những bài lễ khấn Rằm Tháng Giêng, còn được gọi là Tết Nguyên Tiêu, rất phù hợp cho các gia đình, doanh nghiệp kinh doanh muốn rước lộc tài và đón nhận sự bình an!

văn khấn rằm tháng giêng

Bài lễ khấn Rằm tháng Giêng tại nhà theo truyền thống Việt Nam

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!

Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ và các vị Tôn thần.

Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân cùng các vị Tôn thần.

Con kính lạy Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Thúc Bá Đệ Huynh, Cô Di, Tỷ Muội họ nội và họ ngoại.

Tín chủ (chúng) con là: ………………………………………..

Ngụ tại:………………………………………. ……………………..

Hôm nay là ngày Rằm tháng Giêng năm… trong tiết Nguyên tiêu, tín chủ con xin thành tâm sắm trang trí hương đăng, chuẩn bị lễ vật, dâng trước bàn thờ.

Chúng con kính mời ngài Bản cảnh Thành hoàng, các vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long Mạch, Tài Thần. Xin các vị linh thiêng lắng nghe lời mời, đến và chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật.

Chúng con kính mời các cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ, các vị Hương linh gia tiên trong họ………………. hãy lắng nghe lời cầu khẩn, và chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con cũng kính mời ông bà, cha mẹ của con về để tham gia lễ vật, chứng giám lòng thành và phù hộ chúng con trong công việc kinh doanh. Chúng con xin được gặp nhiều điều tốt lành và an lành cả năm.

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!

văn khấn rằm tháng giêng

Bài lễ khấn Rằm tháng Giêng tại chùa

Khi đi lễ chùa, nếu bạn là Phật tử, bạn có thể ngồi trước bàn thờ Phật và tụng kinh Phổ Môn hoặc kinh Dược Sư để cầu bình an cho gia đình. Nếu không tụng kinh, bạn có thể dâng hương và đọc bài ca tụng công đức của Đức Phật sau đây để thể hiện lòng thành tâm đến đức Phật:

Phật thân rực rỡ tựa kim san

Thanh tịnh không gì thể sánh ngang

Vô Thượng Chí Tôn công đức mãn

Cúi đầu con lạy Phật Sơn Vương.

Phật đức bao la như đại dương

Bảo châu tàng chứa đủ bên trong

Trí tuệ vô biên vô lượng đức

Đại định uy linh giác vẹn toàn.

Phật thật tại chân như pháp giới tàng

Không sắc không hình chẳng bụi mang

Chúng sinh mong muốn thấy hình Phật

Mọi tai hạn đều hóa tan đi.

Nam mô Thập phương Thường trụ Tam Bảo

Nam mô Thập phương Thường trụ Tam Bảo

Nam mô Thập phương Thường trụ Tam Bảo

Đọc thêm: Ý nghĩa đặc biệt của loài HOA ĐỠ CHÂN PHẬT (hoa sen)

văn cúng rằm tháng giêng

Bài lễ khấn cúng Rằm tháng Giêng cho thổ công và các vị thần

(Dành cho những gia đình có bàn thờ các vị thần tài hoặc các tổ chức, doanh nghiệp có bàn thờ thổ công và các vị thần)

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!

Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Con kính lạy Hoàng thiên và các vị Tôn thần.

Con kính lạy ngài Đông Thần Quân

Con kính lạy ngài Bản gia thổ địa Long Mạch

Con kính lạy các vị Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức Tôn thần

Con kính lạy ngài tiền hậu địa chủ tài thần

Con kính lạy các vị Tôn thần cai trị trong khu vực này.

Tín chủ (chúng) con là: ……………………………

Ngụ tại: ………………………………

Hôm nay là ngày… tháng … năm …, chúng con xin thành tâm sắm trang trí hương hoa, kim ngân trà quả và một nén hương thơm, để dâng trước bàn thờ. Chúng con kính mời ngài Kim Niên đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần, ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, ngài Bản gia Thổ Địa. Long Mạch Tôn thần, các vị Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Phúc đức chính thần và các vị Tôn thần cai trị trong khu vực này.

Chúng con kính mời các vị lắng nghe lời mời, giáng lâm trước bàn thờ, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật và phù trì cho toàn gia chúng con trong công việc và cuộc sống. Mọi người trong gia đình đều được an lành, lộc tài và tâm đạo được mở mang, tất cả những gì mong muốn được thực hiện và tình cảm thành tâm được đáp ứng.

Chúng con xin kính lễ tâm thành trước bàn thờ, xin được phù hộ và được độ trì.

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Đọc thêm: Tuyển tập lễ khấn Thần tài cho gia đình kinh doanh

4 bài lễ khấn Rằm tháng Giêng (Tại nhà - Ở Chùa - Ngoài trời)

Bài lễ khấn cúng Rằm tháng Giêng ngoài trời

Trong ngày này, theo quan niệm, có người tổ chức lễ khấn ngày Rằm tháng Giêng ngoài trời, dùng để cúng thần linh và dâng sao giải hạn. Dưới đây là bài cúng dâng sao:

Hôm nay là ngày Rằm tháng Giêng năm Kỷ Hợi

Tín chủ (chúng) con là: ………………….

Ngụ tại: ………………………………………..

Chúng con xin thành tâm mời lời:

Nhật cung Thái Dương Thiên Tử tinh quân

Nam Tào Bắc Đẩu tinh quân

Thái Bạch, Thi Tuế tinh quân

Bắc cực Tử vi Đại Đức tinh quân

Văn Xương Văn Khúc tinh quân

Nhị thập Bát Tú, Ngũ Hành tinh quân

La Hầu, Kế Đô tinh quân

Xin các tinh quân lắng nghe lời mời, giáng lâm trước bàn thờ, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật và phù hộ cho gia đình chúng con luôn mạnh khỏe, mọi sự bình an và tất cả những điều tốt lành. Mong muốn gia đình luôn hòa thuận và bình an.

Ngọn đèn trời sáng rõ.

Ngọn đèn trần tỏa sáng.

Chúc các tinh quân an vui và sung túc.

Kính lễ trọn cây bạc.

Trái tim thành tâm.

Đích thị an cư.

Luôn sống trong sự giàu có.

Nguyện vâng theo lời mời cẩn thận!

Ngoài ra, bạn có thể tham khảo các bài lễ khấn khác trong năm tại sách:

4 bài lễ khấn Rằm tháng Giêng (Tại nhà - Ở Chùa - Ngoài trời)

Nguồn: Sưu tầm và Tổng hợp

Related Posts