Văn khấn tạ đất đầu năm 2022, cách sắm lễ cúng tạ đất gồm những gì?

Cách chuẩn bị lễ vật cho lễ cúng tạ đất đầu năm 2022

Trước khi tổ chức lễ cúng tạ đất, người chủ nhà cần chuẩn bị các lễ vật sau:

– Hoa quả tươi.

– Hương.

– Nến.

– Cau trầu.

– Rượu.

– 5 chén nước.

– Thuốc lá, chè, nước ngọt.

– Cỗ cúng (cỗ mặn hoặc cỗ chay), cỗ mặn bao gồm một con gà luộc, xôi và các món ăn mặn khác.

– Về vàng mã, cần chuẩn bị: 6 con ngựa, bao gồm 5 con ngựa có 5 màu khác nhau (đỏ, xanh, trắng, vàng, chàm tím) kèm theo 5 bộ mũ, áo, giày, cờ lệnh, kiếm và roi. Mỗi con ngựa trên lưng đặt 10 lễ tiền vàng và có một con ngựa to nhất có thể để dùng trong các lễ cúng. Ngoài ra, cần chuẩn bị một cây vàng hoa đỏ (1000 vàng) và một đĩa chứa 50 lễ vàng tiền (dùng để cúng gia tiên).

(Ảnh: download.vn)

Bài văn khấn tạ đất đầu năm 2022 chi tiết

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ lễ vật như đã nêu ở trên, người chủ nhà sắp xếp lễ vật trước hương đàn và đọc bài văn khấn cúng tạ đất.

Nội dung bài văn khấn cúng tạ đất đầu năm 2022:

Dưới đây là mẫu bài văn khấn cúng tạ đất, tạ cúng thần Thổ Công, Thổ Địa, mời bạn tham khảo:

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!

Con xin kính lạy vị thần Thổ Địa.

Con xin kính lạy các vị thần Thổ Địa Long Mạch.

Hôm nay, vào ngày……tháng……năm……., tức ngày…. tháng… năm … (âm lịch).

Con tên là….. và hiện sống tại……

Hôm nay, tôi và gia đình xin thành tâm đọc bài văn khấn cúng tạ đất và dâng các vật phẩm, hương hoa và trình bày về việc cúng lễ thần linh Thổ Địa tại đây.

Xin thưa, nhờ có duyên lành mà chúng tôi đã tìm được nơi an cư và gặp may mắn. Chúng tôi xin được sự bảo trợ, hộ trì và mong đất đai luôn an yên, phong thủy tốt, không bị hạn hán hoặc lũ lụt. Gia đình chúng tôi cần sự ấm no và mạnh khỏe.

Hôm nay, trong ngày đẹp, chúng tôi dâng cúng để báo đáp các vị thần linh, để tỏ lòng tôn kính. Trong suốt một năm trôi qua, chúng tôi cần sự bình an và sự giúp đỡ từ các vị thần linh. Kính mong các vị thần tề tựu và nhận lễ vật, ban cho chúng tôi sự cất lên đức tin.

Xin cầu nguyện cho gia đình chúng tôi luôn được an lành, mọi việc thành công và thịnh vượng.

Kính mong các vị thần linh thấu hiểu lòng thành của chúng tôi.

Xin kính báo mệnh!

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô A Di Đà Phật!

Related Posts