Văn khấn Rằm tháng 7 đầy đủ nhất theo Văn khấn Cổ truyền Việt Nam

Văn khấn Rằm tháng 7

Văn khấn Rằm tháng 7 là một nghi lễ truyền thống trang trọng và ý nghĩa tại Việt Nam. Vào ngày Rằm tháng 7 âm lịch, mọi gia đình thường tổ chức lễ cúng, dâng hương tưởng nhớ tổ tiên và cầu siêu cho người đã khuất. Hãy tìm hiểu thêm về nghi thức này và 8 bài Văn khấn trọn vẹn nhất.

1. Bài cúng thần linh Rằm tháng 7

Trước hết, bài cúng thần linh Rằm tháng 7 là rất quan trọng, với những lời nguyện sâu sắc. Văn khấn là cách để kết nối linh hồn với thế giới tâm linh, tỏ lòng thành kính trọn vẹn.

Bài cúng thần linh Rằm tháng 7:

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Con kính lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Con kính lạy Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, Đức Mục Kiền Liên Tôn Giả.

Ngày hôm nay là ngày Rằm tháng 7…….

Chúng con tôn trọng Phật Tử con là…..

Ngụ tại…….

Bằng lòng thành tâm, chúng con sửa biện hương hoa, lễ vật và các thứ cúng dâng, bày trước án.

Chúng con thành tâm kính mời Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, Đức Mục Kiền Liên Tôn Giả.

Chúng con thành tâm kính mời Kim Niên Đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần, Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, Bản xứ thần linh Thổ địa, Bản gia Táo quân và tất cả các vị thần linh cai quản trong khu vực này.

Xin vị thần linh giáng lâm án tọa, xét soi chứng giám.

Bây giờ là dịp Vu Lan, ngày vong nhân được xá tội. Chúng con có ơn Tam Bảo, Phật trời phù hộ, thần linh các đấng che chở, công đức lớn lao nên không biết bằng gì để đền báo.

Do đó chúng con dâng lễ bạc, giãi tỏ lòng thành, nguyện mong được nhận thụ. Phù hộ và giữ gìn cho chúng con và cả gia đình luôn khỏe mạnh, già trẻ an lành, luôn tuân thủ đạo lý, phát tài vượng lộc, gia đình phồn thịnh.

Thiêu tấm lòng thành, xin chứng giám!

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần).

Văn khấn Rằm tháng 7

2. Văn khấn gia tiên Rằm tháng 7

Cúng rằm tháng 7 gia tiên là cách tạo dựng sự kết nối đặc biệt với tổ tiên. Qua những lời cầu nguyện và lễ cúng tận tâm, đó là cách mà gia chủ tưởng nhớ và tri ân đặc biệt cho những người đã khuất. Dưới đây là Văn khấn Rằm tháng 7 truyền thống cúng gia tiên mà bạn có thể tham khảo.

Văn khấn gia tiên Rằm tháng 7:

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần).

Con kính lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Con kính lạy tổ tiên nội ngoại và chư vị Hương linh.

Tín chủ chúng con là….

Ngụ tại….

Ngày hôm nay là Rằm tháng 7 năm… Nhân dịp Vu Lan vào dịp Trung Nguyên, chúng con nhớ đến tổ tiên ông bà cha mẹ đã sinh thành chúng con và điều hành cơ nghiệp, xây đắp nền nhân, khiến cho chúng con có thể hưởng nhận ân phúc.

Chúng con cảm kính công lao khôn báo, công đức trời địa khó đền nên tín chủ con sửa sang lễ vật, hương hoa, trà quả, vàng bạc, thắp nén hương, thành tâm tri ân các vị Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Bá Thúc Đệ Huynh, Cô Di, Tỷ Muội và tất cả các hương hồn trong nước ngoài của gia đình…

Cúi xin các vị thương xót chúng cháu, hiện về, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật và phù hộ cho chúng cháu khỏe mạnh bình an, phát tài vượng tiến, mọi sự tốt lành, gia đạo hưng vượng, hướng về đạo lý.

Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Văn khấn Rằm tháng 7

3. Bài cúng chúng sinh Rằm tháng 7

Đây là bài khấn Rằm tháng 7 tạo nên sự kết nối đặc biệt với tất cả các chúng sinh trong pháp giới. Với nghi lễ đặc trưng và lời Văn khấn thành tâm, bài cúng giúp tưởng nhớ và cầu siêu cho tất cả những người đã khuất. Hãy tìm hiểu về cách thực hiện bài Văn khấn Rằm tháng 7 đúng truyền thống, lan tỏa lòng thành kính và hướng về sự bình an cho mọi chúng sinh.

Văn khấn chúng sinh Rằm tháng 7:

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần).

Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Con lạy Đức Phật Di Đà

Con lạy Bồ Tát Quan Âm.

Con lạy Táo Phủ Thần quân Chinh thần.

Tiết tháng 7 đã sắp đến thu phân. Ngày Rằm có tác dụng xá tội cho vong nhân hải hà… Âm cung mở cửa ngục ra. Vong linh không có cửa và không nhà. Đại Thánh Khải giáo – A Nan Đà Tôn giả. Tiếp nhận chúng sinh chưa có nơi trú ngụ, không mồ hai chiều. Gốc cây xóm chợ đầu ngõ. Không nơi nương tựa trong đêm ngày lang thang. Qua năm đau khổ và cơ hàn. Không áo mỏng để che đậy. Tất cả các vị cô hồn và nam bắc đông tây, trẻ và già, trai và gái hãy đến đây hợp đoàn.

Tuy là chúng chết oan uổng, chết vì công việc, vì tham lam làm giàu, chết vì tai nạn, bệnh tật, tự đánh nhau vì tiền bạc, chết vì chiến tranh và bom đạn, chết vì ngu dại và đuối nước, chết vì sinh con và dòng dõi…

Bây giờ chúng ta kính mời các vị tới đoàn tụ, nhận uống lễ vật, và thỉnh giám lòng thành, phù hộ cho chúng tôi trong mọi việc, mang lại sự bình an và phát tài cho gia đình tôi.

Kính làm lễ bạc tâm thành, cúi xin chứng giám!

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Văn khấn Rằm tháng 7

4. Bài cúng ngoài trời Rằm tháng 7

Văn khấn Rằm tháng 7 trong không gian ngoài trời là lễ cúng rất linh thiêng. Đây là một nghi lễ được nhiều gia đình áp dụng phổ biến, không chỉ mang đến sự gần gũi và hòa mình với thiên nhiên, mà còn tạo ra cúng cách tưởng nhớ các vị trên trời, vong linh, và người đã khuất.

Văn khấn Rằm tháng 7 ngoài trời:

Nam mô A Di Đà Phật

Nam mô A Di Đà Phật

Nam mô A Di Đà Phật

Con lạy chín phương Trời, kính lạy mười phương Đất, kính lạy Chư Phật mười phương.

Con lạy Đức Phật Di Đà

Con lạy Bồ Tát Quan Âm.

Con lạy Táo Phủ Thần quân Chinh thần.

Ngày Rằm tháng 7 đã sắp đến thu phân

Ngày Rằm có tác dụng xá tội vong nhân hải hà

Âm cung mở cửa ngục ra

Vong linh không có cửa và không nhà

Đại Thánh Khải giáo

A Nan Đà Tôn giả

Tiếp nhận chúng sinh cô hồn không mồ hai chiều

Gốc cây xóm chợ đầu ngõ

Không nơi nương tựa trong đêm ngày lang thang

Quãng năm đói khổ và cơ hàn

Không áo mỏng để che làn heo may

Cô hồn nam bắc đông tây

Trẻ và già, trai và gái, hãy về đây hợp đoàn

Meski telah mati vô ích, chết vì công việc, chết vì tham lam làm giàu, chết vì tai nạn và bệnh tật, chết vì gây gỗ và tranh chấp tiền bạc, chết vì chiến tranh và bom đạn, chết vì ngu dại và đuối nước, chết vì sinh con và dòng dõi…

Giờ đây chúng tôi mời các vị đến gặp nhau, để uống lễ vật và trân trọng lòng thành, để phù hộ chúng tôi trong mọi công việc, để mang đến bình an và phát tài cho gia đình chúng tôi.

Chúng tôi xin làm lễ bạc tâm thành, để chứng giám lòng thành, để phù hộ cho chúng tôi.

Nam mô A Di Đà Phật

Văn khấn Rằm tháng 7

5. Bài khấn Rằm tháng 7 trong nhà

Trong không gian thân thuộc của gia đình, khấn Rằm tháng 7 trong nhà là cách kết nối tận tâm với tổ tiên, tạo ra không gian tâm linh ấm áp và an lành. Tiếp theo là những bước trong bài khấn Rằm tháng 7 tại nhà đúng truyền thống, tưởng nhớ gia tiên với lòng thành kính.

Bài khấn Rằm tháng 7 trong nhà:

“Nam mô A di đà Phật

Nam mô A di đà Phật

Nam mô A di đà Phật”

Nam mô Đại từ đại bi Quán thế âm Bồ tát (vừa vái cúng vừa đọc 3 lần)

Hôm nay ngày Rằm tháng 7 năm Nhâm Dần 2022

Tại… (địa chỉ nhà)

Tín con tên là….. cùng toàn gia kính bái.

Con kính lạy các cụ Tổ khảo, Tổ tỷ, bá thúc huynh đệ, và các hương hồn nội tộc, ngoại tộc.

Con kính lạy các vị tổ bá, tổ thúc, tổ cô, các vong linh phụ thờ theo tiên tổ.

Nay nhân ngày lễ Tết Vu Lan, ngày vong nhân được xá tội, tưởng nhớ công ơn sinh thành của các đấng tổ tiên, toàn gia. Chúng con xin đọc văn khấn lễ vu lan tại nhà và được chuẩn bị lễ vật hương hoa, cơm bạc lòng thành, tạ dâng trước án.

Chúng con kính lạy mời vong linh tổ tiên cùng về thụ hưởng lễ vật, nguyện cầu cho chúng luôn được bình an vô sự, công việc hanh thông, mọi sự tốt lành.

Chúng con lại mời vong linh các thần phụ thờ, đang ẩn hiện ở đất này, nhân lễ Tết Vu Lan giáng lâm linh tọa, thưởng lễ vật, để độ cho gia đình tín chủ con luôn được bình an, mọi sự như ý.

Con xin kính cáo!

A Di đà Phật!

Văn khấn Rằm tháng 7

6. Bài khấn Rằm tháng 7 khi hóa vàng

Trong Văn khấn Rằm tháng 7, việc hóa vàng đóng vai trò quan trọng và đặc biệt. Tuy nhiên, cần chú ý rằng tiền vàng gia thần phải được hóa trước, sau đó mới đến tiền vàng và đồ dùng của tổ tiên. Điều này mang ý nghĩa tôn trọng truyền thống và đảm bảo tính trang trọng của lễ cúng. Dưới đây là quy trình khấn vái giúp thể hiện sự trang trọng cho lễ cúng.

Bài khấn Rằm tháng 7 khi hóa vàng:

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Con kính lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương

Con kính lạy Hoàng thiên, Hậu thổ, Long mạch, Táo quân, chư vị tôn thần

Con kính lạy Ngài Đương niên hành khiển, ngài Bản cảnh Thành hoàng, các ngài Thổ địa, Táo quân, Long mạch tôn thần.

Con kính lạy các cụ Tổ khảo, Tổ tỷ, nội ngoại tiên linh.

Hôm nay là ngày… tháng… năm Quý Mão

Chúng con là… tuổi…

Hiện cư ngụ tại…

Thành tâm sửa biện hương hoa phẩm vật, phù tửu lễ nghi, cung bày trước án. Kính cẩn thông báo: Tiệc xuân đã kết thúc, Nguyên đán đã qua, nay xin thực hiện lễ hóa vàng, cúng tạ tôn thần, rước tiễn âm linh trở về âm cảnh.

Chúng con xin lưu phúc, lưu ân, xin thụ hưởng độ trì dương cơ âm trạch, tất cả các chỗ đẹp, con cháu thành công như ý, mọi sự thuận lợi, tài lộc vô tận, gia đạo thịnh vượng.

Kính cẩn cúi xin, lễ bạc tiến lên, xét soi mọi việc, để chứng giám lòng thành.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Văn khấn Rằm tháng 7

7. Văn khấn cúng Rằm tháng 7 khi đốt quần áo

Trong các bài văn khấn Rằm tháng 7, nghi lễ đốt quần áo mang ý nghĩa đặc biệt. Cùng với việc chuẩn bị mâm cúng Rằm tháng 7 và đồ lễ cúng cô hồn, việc chuẩn bị vàng mã và quần áo để đốt cho những người thân đã khuất nhằm tưởng nhớ và cầu nguyện cho vong linh. Dưới đây là quy trình khấn vái giúp thể hiện sự trang trọng cho lễ cúng.

Văn khấn Rằm tháng 7 khi đốt quần áo:

Nam mô A di đà Phật

Nam mô A di đà Phật

Nam mô A di đà Phật

Con lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáng trần

Con lạy Bồ Tát Quan Âm con lạy Táo phủ Thần quân chính thần

Tiết tháng 7 sắp thu phân

Ngày rằm xá tội vong nhân hải hà

Âm cung mở cửa không nhà bơ vơ

Đại Thánh Khải giáo

A nan Đà Tôn giả

Tiếp chúng sinh cô hồn không mồ hai chiều

Gốc cây xóm chợ đầu ngõ

Không nơi nương tựa trong đêm ngày lang thang

Quãng năm đói khổ và cơ hàn

Không áo mỏng để che làn heo may

Cô hồn nam bắc đông tây

Trẻ và già, trai và gái, hãy về đây hợp đoàn

Meski telah mati vô ích, chết vì công việc, chết vì tham lam làm giàu, chết vì tai nạn và bệnh tật, chết vì gây gỗ và tranh chấp tiền bạc, chết vì chiến tranh và bom đạn, chết vì ngu dại và đuối nước, chết vì sinh con và dòng dõi…

Bây giờ chúng con mời các vị đến gặp nhau, để uống lễ vật và thể hiện lòng thành trọng trách, để phù hộ chúng con trong mọi công việc.

Chúng con hân hoan và cúi xin, để chứng giám lòng thành, để phù hộ chúng con.

Nam mô A Di Đà Phật

Văn khấn Rằm tháng 7

8. Văn khấn cúng Rằm tháng 7 thần tài tại cơ quan, cửa hàng

Văn khấn cúng Rằm tháng 7 thần tài tại cơ quan và cửa hàng là một nghi lễ quan trọng mang ý nghĩa thịnh vượng. Trong lễ cúng, các cơ quan và doanh nghiệp dâng lễ, cầu nguyện để nhận được sự ban phước và tài lộc từ thần tài. Việc thực hiện văn khấn cúng Rằm tháng 7 tại cơ quan và cửa hàng giúp tạo động lực và may mắn trong công việc kinh doanh.

Văn khấn cúng Rằm tháng 7 thần tài tại cơ quan, cửa hàng:

Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, lạy mười phương Đất, lạy Chư Phật mười phương.

Kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

Con kính lạy Thần tài vị tiền.

Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ địa cai quản chốn này.

Tín chủ con là…

Ngụ tại…

Hôm nay là ngày 15 tháng 7 năm Nhâm Dần 2022

Tín chủ và cả gia đình kính bái.

Con kính lạy các cụ Tổ khảo, Tổ tỷ, bá thúc huynh đệ và hương hồn nội tộc, ngoại tộc.

Con kính lạy các vị tổ bá, tổ thúc, tổ cô và các vong linh phụ thờ theo tiên tổ.

Ngày hôm nay là Rằm tháng 7, chúng con thay mặt toàn gia kính mời Thần tài tiền vị. Thành tâm tri ân các vị Thần Tài, cúng tạ, kính xin Thần Tài ban phước, phù hộ cho công việc của gia đình chúng con, mang đến sự thịnh vượng và may mắn, thuận lợi và thành công trong kinh doanh.

Chúng con dâng lễ bạc, cúi xin chứng giám tài lộc.

Nam mô A Di Đà Phật (3 lần)

Văn khấn Rằm tháng 7

Bên cạnh các bài Văn khấn Rằm tháng 7, theo tín ngưỡng cổ truyền của Việt Nam, Rằm tháng 7 cũng là ngày lễ Vu Lan báo hiếu, là dịp để con cái tri ân và hướng lòng về cha mẹ. Vào ngày lễ Vu Lan 2023 năm nay, hãy aproveitee a oportunidade para agradecer aos seus pais, você pode dar a eles uma viagem de agradecimento, trazendo a eles experiências memoráveis e alegria na

Related Posts