Bài khấn đi chùa đầu năm 2023 Văn khấn lễ Phật tại chùa năm Quý Mão 2023

Đi lễ chùa đầu năm đã trở thành một phong tục không thể thiếu của người dân Việt Nam, nhằm cầu xin bình an, sức khỏe, tài lộc, và sự thịnh vượng cho một năm mới. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết thứ tự và cách sắm lễ, cúng bài khi đi chùa như thế nào?

Những bài văn khấn đi chùa này có thể sử dụng ở các chùa lớn như: Phủ Tây Hồ, Chùa Hà, Chùa Quán Thánh, Chùa Hương, Chùa Phúc Khánh… Không chỉ sử dụng khi đi lễ chùa đầu năm Quý Mão 2023 mà bạn cũng có thể sử dụng vào ngày rằm, mùng 1, và các ngày lễ khác trong năm.

Thứ tự hành lễ khi tới Chùa

1. Đặt lễ vật: Trước tiên, hãy thắp hương và làm lễ ban thờ Đức Ông.

2. Sau khi đã đặt lễ ở ban Đức Ông, đặt lễ lên hương án của chính điện và thắp đèn nhang.

3. Tiếp theo, hãy đến thắp hương ở tất cả các ban thờ khác trong chùa. Khi thắp hương, hãy thể hiện sự thành kính bằng 3 hoặc 5 lần. Nếu chùa có đền thờ Mẫu, Tứ Phủ, hãy đến đó để đặt lễ và cầu nguyện theo ý muốn.

4. Cuối cùng, hãy đến thờ tổ (nhà Hậu) trong chùa.

5. Sau khi đã hoàn thành lễ, hãy đến nhà trai hoặc phòng tiếp khách để thăm hỏi các sư, trụ trì và tuỳ theo ý muốn công đức.

Sắm lễ khi đi chùa

Khi đi chùa, hãy chuẩn bị các lễ vật chung như:

  • Hương, hoa, quả tươi, trà, oản… cho lễ Phật và Bồ Tát. Bạn có thể sử dụng những lễ vật này để dâng lên ban thánh Mẫu.
  • Đồ chay gồm: Hương, hoa, quả tươi, trà, oản… cho lễ Phật và Bồ Tát. Đồ này cũng có thể dùng để dâng lên ban thánh Mẫu.
  • Đồ mặn: Khi đi lễ chùa, không nên sử dụng đồ mặn. Tuy nhiên, nếu bạn muốn sử dụng đồ mặn, hãy chọn các sản phẩm chay có hình gà, giò, chả hoặc lợn…
  • Đồ cúng ban thờ cô, ban thờ cậu: Bao gồm oản, hương, gương, hoa, quả, đồ chơi cho trẻ em… Đồ cúng này phải được chọn đẹp, tỉ mỉ và để trong các túi nhỏ xinh xắn.
  • Lễ thần Thành Hoàng, Thư điền: Dùng lễ chay để có phúc và sự linh ứng trong lời cầu nguyện.

Cách khấn khi đi chùa

Văn khấn Đức Ông – Đức Chúa Ông (Tôn giả Tu Đạt)

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy).

Kính lạy Đức Ông Tu Đạt Tôn Giả, Thập Bát Long Thần, Già Lam Chân Tể.

Hôm nay là ngày….. tháng….. năm…..

Tín chủ con là……………………………………………………………………………………………………….

Ngụ tại:………………………………………………………………………………………………………………..

Cùng cả gia đình thân tới cửa chùa trước điện Đức Ông, thành tâm kính lễ, (nếu có lễ vật thì khấn thêm “hiến dâng phẩm vật, kim ngân tịnh tài”), chúng con cầu nguyện đến Ngài Tu Đạt Tôn Giả từ cảnh trời cao.

Chúng con kính nguyện đến Ngài Già Lam Chân Tể cai quản trong nội tự và cùng các Thánh trong chùa.

Chúng con hiểu rằng chúng con sinh sống trong xã hội đầy lỗi lầm. Hôm nay, chúng con tỏ lòng thành kính, xin Đức Ông ban cho chúng con thể đức hiếu sinh và che chở cho chúng con suốt ba tháng hè và chín tháng đông. Chúng con xin Ngài tiêu trừ bệnh tật và tai ương, mang lại may mắn và thành công trong mọi việc, cầu xin điều gì cũng được, nguyện gì cũng thành.

Chúng con dâng lễ bạc thành tâm, xin được phù hộ và được độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy).

Văn khấn Đức Thánh Hiền (Đức A Nan Đà Tôn Giả)

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy).

Con kính lạy Đức Thánh Hiền, Đại Thánh Khải Giáo A Nan Đà Tôn Giả.

Hôm nay là ngày….. tháng….. năm…..

Tín chủ con là………………………………………………………………………………………………………..

Ngụ tại:………………………………………………………………………………………………………………..

Chúng con tỏ lòng thành tâm, dâng lễ bạc, oản quả, hương hoa.

Chúng con cầu xin sự chứng minh của Tam Bảo, sự chứng giám của Đức Thánh Hiền và lòng từ bi phù hộ cho con mọi sự tốt lành, sức khỏe dồi dào, an ninh khang thái, gia đạo hưng long, thịnh vượng.

Chúng con xin Ngài soi xét tâm thành của chúng con, phù hộ cho gia đình chúng con thi hành ý nguyện và tập trung tâm tưởng.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy).

Văn khấn cầu tài, cầu lộc, cầu bình an ở ban Tam Bảo (Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo)

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy).

Con thành tâm kính lạy Mười phương chư Phật, chư vị Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Hộ pháp Thiện thần, Thiên Long Bát Bộ.

Hôm nay là ngày….. tháng….. năm…..

Tín chủ con là………………………………………………………………………………………………………..

Chúng con dốc lòng để làm lễ bạc và sớ trạng (nếu có) lên cửa Mười phương Thường trụ Tam Bảo.

Chúng con xin cầu xin sự chứng minh của Đức Phật A Di Đà trị vị vùng cực lạc Tây phương.

Chúng con xin cầu xin sự chứng minh của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trị vị vùng Sa Bà.

Chúng con xin cầu xin sự chứng minh của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly trị vị vùng Đông phương.

Chúng con xin cầu xin sự chứng minh của Thiên thủ, Thiên nhãn, Ngũ bách danh và Cẩm nang Quán Thế Âm Bồ Tát.

Chúng con xin kính lạy Đức Hộ Pháp Thiện thần Chư Thiên Bồ Tát.

Chúng con xin được phù hộ và thể hiện lòng bi từ, xin ban cho con mọi công danh, tài lộc, giải hạn và bình an…

Chúng con xin kính mong được chứng minh và chứng giám bằng sự lễ bạc và sớ trạng (nếu có), và xin chứng minh rằng yêu cầu của chúng con sẽ được đáp ứng, tai nạn và điều xấu sẽ tan biến, tài lộc và thành đạt sẽ tăng trưởng, gia đình sẽ hưng vượng và mọi ngõ ngách sẽ thuận tiện và thành công.

Chúng con, trong trạng thái sống tạm thời với nhiều lỗi lầm, xin lòng từ bi của Phật và Thánh để được thoát khỏi tai ương và sống cuộc sống tốt lành, xin được sở cầu như ý và tập trung tâm tưởng.

Tín chủ con dành tấm lòng thành kính, xin được phù hộ và độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần, 3 lạy).

Văn khấn Địa Tạng Vương Bồ Tát (Như Chương Người Mất)

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Nam mô Đại bi, Đại nguyện, Đại thánh, Đại từ Bản tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát.

Kính lễ Đức U Minh giáo chủ thuỳ từ chứng giám

Hôm nay là ngày ….. tháng ….. năm ….. âm lịch

Tín chủ con là ………………………..

Ngụ tại …………………………………..

Thành tâm đến trước Phật đài, nơi điện Cửa hoa, kính dâng phẩm vật, hương hoa kim ngân tịnh tài, ngũ thể đầu thành, nhất tâm kính lễ dưới Toà sen báu.

Cúi xin Đức Địa Tạng Vương không rời bản nguyện, theo Phật phó chúc trên cung trời Đạo Lợi, chở che cứu độ chúng con và cả gia quyến, như thể mẹ hiền, phù trì con đỏ, nhờ ánh ngọc Minh Châu tiêu trừ tội, trí tuệ mở rộng, được sự bảo vệ của mây từ, tâm đạo khai sáng, khỏe mạnh. Trong lúc sống, chúng con cầu nguyện được thực hiện các ý nguyện thiện, nối gương Đại Sỹ, cứu độ chúng sanh. Trong lúc gian nan đau đớn, chúng con nhờ đức từ để an tâm. Khi hành trăng cao, chúng con hy vọng nhận được ánh sáng từ bi, vượt qua số phận và sống trong cõi thiện.

Chúng con cầu xin phước cho linh hồn của tổ tiên và người đã qua đời thông qua các lễ cúng chúng con đã tổ chức.

Với tấm lòng thành kính, chúng con xin kính lễ và cúi xin.

Cẩn nguyện

Văn khấn Quan Thế Âm Bồ Tát (Phật Bà Quan Âm)

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Nam mô Đại từ, Đại bi Linh cảm Quan Thế Âm Bồ Tát.

Kính lạy Đức Viên Thông giáo chủ thùy từ chứng giám.

Hôm nay là ngày ….. tháng ….. năm…..

Tín chủ (chúng) con là: …………………

Ngụ tại: ……………………………

Thành tâm đến trước Phật đài, nơi điện Đại bi, kính dâng phẩm vật, hương hoa kim ngân tịnh tài, ngũ thể đầu thành, nhất tâm kính lễ dưới Toà sen hồng.

Cúi xin Đức Đại Sỹ không rời bản nguyện, chở che cứu vớt chúng con và cả gia quyến như mẹ hiền phù trì con đỏ. Nhờ sự ánh sáng của ngọc Minh Châu, chúng con xin nhập vào trạng thái trong sạch, giảm bớt phiền não, khai sáng đạo trong tâm, làm nhẹ bớt tai ương. Khi còn sống, chúng con thực hiện các thiện nguyện, trở thành gương các vị Đại Sỹ, cứu độ chúng sinh. Khi đối mặt với khó khăn và bệnh tật, chúng con nhờ được giúp đỡ bởi sự từ bi của Thiên thần bản xứ. Chúng con xin kính lạy Đức Hộ Pháp thiện thần Chư Thiên Bồ Tát.

Xin Ngài đáp ứng các yêu cầu, chứng minh và chứng giám bằng sự lễ bạc và sớ trạng (nếu có). Xin giúp chúng con thoát khỏi tai ương và nhận được mọi điều tốt lành, thực hiện tâm nguyện và tập trung tâm tưởng.

Tín chủ chúng con dành tấm lòng thành kính, xin phù hộ và độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Văn khấn lễ Phật

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Con kính cầu phước cho chín phương Trời, mười phương Chư Phật, chư Phật mười phương.

Hôm nay là ngày…….. tháng…….. năm Canh Tý

Tín chủ con là …………………………

Ngụ tại………………………

Cùng toàn thể gia đình thành tâm đến trước Đại Hùng Bảo Điện, nơi Chùa …….. dâng nén hương, kính chào:

Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà, Mười phương chư Phật, Vô thượng Phật pháp, Quan âm Đại thánh, và Thánh hiền Tăng.

Đệ tử chúng con, với mọi khó khăn trong cuộc sống, hy vọng nhờ và được sự giúp đỡ của các vị Phật, Bồ Tát, và các vị Thánh, để có cuộc sống an bình, hạnh phúc, và được che chở. Chúng con xin đến Đại Hùng Bảo Điện để thành tâm cầu nguyện cho mọi điều tốt lành, sức khỏe, may mắn, và thành công trong công việc. Chúng con cũng xin cầu nguyện cho họ hàng và những người đã khuất, để họ đạt được an vui và thoát khỏi đau khổ. Tín chủ chúng con đặt tấm lòng thành kính và cúi xin.

Cách hạ lễ khi đi lễ chùa

Khi kết thúc lễ cúng, hãy thực hiện lễ hạ. Thông thường, sau khoảng một tuần, bạn có thể hạ lễ. Khi nhang hết sau một tuần, bạn có thể thay nhang mới và thực hiện ba lạy trước mỗi ban.

Sau đó, hạ sớ hóa vàng và xóa sợ sau khi đã hạ sớ. Hãy hạ các lễ cúng khác sau đó. Hạ lễ bắt đầu từ ban ngoài cùng và tiến vào ban chính. Đối với đồ lễ ở ban thờ cô, ban thờ cậu như gương, sách…, bạn có thể để nguyên trên bàn thờ. Hoặc nếu bàn thờ có chỗ riêng, bạn có thể gom chúng và để vào đó, nhưng không mang về nhà.

Một số lưu ý khi đi lễ chùa

Đi lễ chùa là cơ hội để mọi người thư giãn, tìm lại sự thanh thản trong tâm hồn sau những căng thẳng của cuộc sống hàng ngày. Tuy nhiên, khi đi lễ chùa hoặc sắm lễ vật để đi lễ chùa, bạn cần phải biết những quy định căn bản của chùa như:

  • Khi dâng hương tại chùa, chỉ được sử dụng các lễ chay như: hương, hoa tươi, quả chín, oản… Không được sắm lễ mặn như cỗ tam sinh (trâu, dê, lợn), thịt gà, giò, chả…
  • Việc sắm lễ mặn chỉ có thể được chấp nhận nếu trong khu vực chùa có thờ tự của Đức Ông, Thánh, Mẫu. Tuyệt đối không được đặt đồ lễ mặn ở khu vực Phật điện, tức là nơi thờ tự chính của chùa. Trên hương án của chính điện chỉ được dùng lễ chay và lễ tịnh. Lễ mặn thường được đặt tại ban thờ hay điện thờ (nếu có).
  • Không nên sắm vàng mã, tiền âm phủ để dâng cúng tại chùa. Nếu muốn sử dụng lễ này, hãy đặt ở bàn thờ thần linh, Thánh Mẫu hoặc bàn thờ Đức Ông.
  • Tiền giấy âm phủ và hàng mã kiêng đặt ở ban thờ Phật, Bồ Tát. Tiền thật cũng không nên đặt lên hương án của chính điện mà nên bỏ vào hòm công đức.
  • Hoa tươi lễ Phật nên sử dụng là hoa sen, hoa huệ, hoa mẫu đơn, hoa ngâu và không nên dùng hoa tạp, hoa dại.

Nguyên tắc và lưu ý khi đi lễ chùa

Khi đi lễ chùa vào các dịp ngày rằm, mùng 1 hàng tháng hoặc ngày lễ tết, hãy có tấm lòng thành kính cầu nguyện nhờ vào công đức vô biên của Phật, Bồ Tát, và các vị thánh hiền để mong được gia trì, giác ngộ, và tìm thấy sự thanh tịnh trong tâm hồn. Dưới đây là một số nguyên tắc cơ bản và lưu ý đặc biệt khi đi lễ chùa.

Trang phục

Khi đến chùa, hãy mặc đồ dài, cổ áo kín, và đi nhẹ nhàng. Tránh mặc áo ngắn tay, áo không kín cổ, áo may ô, quần ngắn… Đối với Phật tử, hãy mặc áo lễ khi đến thờ Phật trong chùa.

Sắm lễ vật

Khi đi chùa, hãy sắm các lễ chay như: hương, hoa tươi, quả chín, oản… Không đặt lễ mặn ở khu vực Phật điện, tức là nơi thờ tự chính của chùa. Trên hương án của chính điện chỉ được dâng đặt lễ chay, tịnh. Đồ mặn như cỗ tam sinh (trâu, dê, lợn), thịt gà, giò, chả… chỉ được đặt và dâng tại ban thờ hoặc điện thờ có tổ chức tự chính.

Không nên sắm vàng mã, tiền âm phủ để dâng cúng Phật tại chùa. Nếu có, hãy đặt ở bàn thờ thần linh, Thánh Mẫu hoặc bàn thờ Đức Ông. Tiền thật cũng không nên đặt lên hương án của chính điện, mà hãy để vào hòm công đức.

Hoa tươi lễ Phật nên là hoa sen, hoa huệ, hoa mẫu đơn, hoa ngâu… Tránh sử dụng hoa tạp, hoa dại…

Trong ngày dâng hương, hãy ăn chay, tuỳ theo quy tắc đạo Phật và kiêng giới trong sinh hoạt hàng ngày.

Cầu nguyện

Quan niệm Phật giáo cho rằng Phật chỉ che chở và bảo hộ trong cuộc sống, không thể bảo vệ danh và lợi. Khi cầu nguyện, chúng ta nên xin Phật che chở và bảo vệ. Tại chùa, bạn có thể cầu xin may mắn trong công việc, tình yêu…

Xưng hô

Khi xưng hô với nhà sư, hãy gọi là A di đà Phật, bạch thầy… và xưng chính mình là con. Điều này thể hiện sự nhớ đến Thích Ca Mâu Ni và ý nghĩa của việc được gọi là con khi xưng hô với Đức Thích Ca. Nếu nhà sư là người hướng dẫn cho tu tập, bạn có thể gọi là thầy, thể hiện vai trò của họ là người dạy đạo. Khi gặp nhà sư, hãy chắp tay giống như hình búp sen.

Related Posts