Văn khấn cúng rằm tháng Giêng 2023 đầy đủ

Lễ cúng rằm tháng Giêng (Tết Nguyên tiêu) là một trong những nghi lễ quan trọng trong đời sống tinh thần của người Việt Nam. Trong ngày này, các gia đình Việt thường trang trí bàn cúng tiên tổ hoặc đến chùa nhờ cầu bình an và may mắn cho năm mới.

Gia chủ có thể tham khảo mẫu văn khấn cúng rằm tháng Giêng chuẩn dưới đây trong lễ cúng rằm tháng Giêng năm 2023.

Văn khấn rằm tháng Giêng năm Quý Mão 2023

Văn khấn cúng rằm tháng Giêng 2023 đầy đủ sẽ giúp bạn an tâm.

Bài văn khấn rằm tháng Giêng truyền thống

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Con thành kính lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Con thành kính lạy Hoàng thiên, Hậu Thổ, chư vị tôn thần.

Con thành kính lạy ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân và các vị tôn thần khác.

Con thành kính lạy Cao tằng tổ khảo, Cao tằng tổ tỷ, thúc bá đệ huynh, cô di tỷ muội nội họ ngoại.

Tín chủ (chúng) con là:… sống tại:..

Hôm nay là ngày rằm tháng Giêng năm Quý Mão, trong tiết Nguyên tiêu, tín chủ con thành tâm, chuẩn bị hương đăng, mua sắm lễ vật, và dâng lên trước bàn cúng.

Con thành kính mời ngài Bản cảnh Thành Hoàng chư vị đại vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long mạch, Tài thần. Xin các vị linh thiêng lắng nghe lời mời này, xuống đến chứng giám lòng thành và thụ hưởng lễ vật.

Con thành kính mời các cụ Tổ khảo, Tổ tỷ và các vị tống quân trong dòng họ… lắng nghe lời cầu khẩn, mời tới của con cháu và thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con còn mời ông bà tiền chủ, hậu chủ đến nhận lễ vật, để thể hiện lòng thành và mang lại sự nguyện vọng và bảo trợ cho gia đình chúng con, yên vui mọi sự, không cản trở suốt cả năm, và có cuộc sống an bình trong tám mùa.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Văn khấn cúng tiên rằm tháng Giêng

Hôm nay là ngày rằm tháng Giêng năm Quý Mão 2023.

Tín chủ (chúng) con là:… sống tại:…

Con thành tâm mời: Chúa tể Thái Dương thiên tử tinh quân; Nam Tào, Bắc Đẩu tinh quân; Thái Bạch, Thi Tuế tinh quân; Bắc cực Tử vi Đại Đức tinh quân; Văn Xương, Văn Khúc tinh quân; Nhị thập bát tú, Ngũ hành tinh quân; La Hầu, Kế Đô tinh quân xuống đến trước bàn cúng, nghe lời mời này:

Ngày rằm Nguyên tiêu, theo phong tục, tín chủ con thành tâm chuẩn bị lễ vật, cây cau lá trầu và hương hoa trà quả để thắp nén hương và dâng lên trước bàn cúng, mời các vị tới và phù hộ cho gia đình chúng con luôn khỏe mạnh, mọi sự bình an, và hưởng vạn sự tốt lành, gia đình hòa thuận trên mọi điều.

Đèn trời sáng sủa soi tỏ cõi đời. Xin các tinh quân ban ân phúc. Lễ vật không trọn để thể hiện lòng thành của chúng con. Hãy mang lại niềm an vui và phát triển phúc lộc. Giữ vững sự an cư và thái độ cao cả.

Con có lời cầu xin!

Văn khấn Thổ công ngày rằm tháng Giêng

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Con thành kính lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Con thành kính lạy Hoàng Thiên, Hậu Thổ, chư vị tôn thần.

Con thành kính lạy ngài Đông Thần quân.

Con thành kính lạy ngài Bản gia Thổ địa Long mạch.

Con thành kính lạy các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức tôn thần.

Con thành kính lạy ngài tiền hậu địa chủ tài thần.

Con thành kính lạy các tôn thần cai quản trong vùng này.

Tín chủ (chúng) con là:… sống tại:…

Hôm nay là ngày… tháng… năm…, tín chủ con thành tâm chuẩn bị hoa và lễ vật, cháy hương thơm và dâng lên trước bàn cúng. Chúng con thành tâm mời: Ngài Kim niên đương cai Thái Tuế chí đức tôn thần, ngài Bản cảnh Thành Hoàng chư vị đại vương, ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, ngài Bản gia Thổ địa, Long mạch tôn thần, các ngài Ngũ phương, Ngũ thổ, Phúc đức chính thần, và các vị tôn thần cai quản trong vùng này.

Xin các ngài lắng nghe lời mời này, xuống đến chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật và phù trì cho tín chủ và gia đình chúng con, để tất cả có sự an lạc, công việc suôn sẻ. Mọi người đều được an lành, tài lộc tăng tiến, tâm đạo mở rộng, như ý cầu nguyện và hy vọng thành tâm.

Chúng con lễ bạc lòng thành và chúc mừng trước bàn cúng, xin được sự bảo hộ và độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Văn khấn rằm tháng Giêng tại chùa

Dốc lòng kính lễ Phật, Pháp, Tăng thường khắp mười phương (3 lần, mỗi lần cúi 1 câu, cầm 3 nén hương quỳ đọc tiếp)

Nguyện mây hương tốt lành này,

Biến khắp mười phương trời đất,

Trong có vô biên Phật Thích Ca,

Vô số hương tràng trang nghiêm,

Tất cả đạo của Bồ tát,

Đạt được sự cao lượng Phật. (1 lần, cắm hương vào bát hương)

Dâng hương cúng rồi, dốc lòng kính lễ Phật Thích Ca, Pháp và Tăng thường khắp mười phương. (1 lần, chấp tay thành búp sen, cúi đầu thành búp sen đọc bài ca tụng công đức của Đức Phật)

Đức Phật thần sáng tỏ như kim san

Thanh tịnh không gì có thể so sánh

Thiên Chúa tôn quý, công đức vĩ đại

Con cúi đầu trước Phật Sơn Vương.

Phật đã chiếu sáng rộng như đại dương

Trong lòng chứa đầy bảo châu

Trí tuệ vô biên, đức thông minh

Mọi việc đều được ấn định sẵn.

Phật hiện diện trong giới đạo pháp

Không hình không sắc, không vật chất

Mọi người kính tôn ông và mến phục

Bỗng thấy mọi khổ đau tan biến.

Xin hãy tiêu trừ đi mọi bệnh đau. (3 lần)

Lễ kính đỉnh cao với tâm lòng cấp tận hư không biến đổi pháp giới và nhờ sự hiện diện của Thập phương chư Phật, tôn Pháp và các Tăng thường trụ Tam bảo. (1 lần)

Lễ kính đỉnh cao với tâm lòng cấp tận hư không biến đổi pháp giới và nhờ sự hiện diện của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đương lai sinh Di Lặc tôn Phật, Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ tát, Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ tát, Hộ Pháp Chư tôn Bồ tát, Linh Sơn Hội Thượng Phật Bồ tát. (1 lần)

Mọi người hãy sám hối vì bốn ân tháí đóng góp cho ba cõi pháp giới và tất cả mọi sinh linh, cầu xin ba chướng tiêu trừ và sám hối từ tâm sâu thẳm. (1 lần, quỳ đọc)

Sám hối từ tâm:

Chính bởi tội ác gây những hậu quả xấu

Do sự tham, sân, si tự sinh ra

Thân, miệng và ý đều tạo nên

Tất cả chúng con hôm nay đều muốn sám hối.

Hy vọng qua đó, tất cả các tội ác và rắc rối

Sẽ tan biến một cách hoàn toàn

Nguyện cầu nhiều ân phúc từ pháp giới

Và giúp đời chúng con hoàn thoát. (1 lần)

Kết thúc sám hối, chúng con kính lễ Đức Phật Thích Ca, Phật A Di Đà và tất cả các Phật ở khắp mười phương. (1 lần)

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Related Posts