Nghi thức cúng thí thực cô hồn

Mở Đầu

Thưa quý Phật tử, các vị vong linh và quỷ lang thang đói khổ, không có sự hỗ trợ từ người thân, các vị ảnh hưởng rất lớn đến công việc và cuộc sống của chúng ta. Vì vậy, Đức Phật đã dạy cho các đệ tử Tỳ Kheo phải cúng thức ăn hàng ngày cho chúng. Đồng thời, chúng ta cũng nên cúng thí vật thực và tổ chức lễ Phật để cầu siêu cho các vị vong linh trong cõi ngạ quỷ. Sự hiến cúng này cũng mang lại nhân duyên, đem lại phước lợi, giàu có, sự an lạc và trí tuệ cho chủ nhân của các lễ cúng.

Quý vị và các bạn có thể tải và in bản PDF tại đây (nhấp vào tên bài): Lễ Cúng Tịnh Xá Cô Hồn

A. Hướng Dẫn Lễ Cúng Tịnh Xá Cô Hồn

Link: https://chuabavang.com/huong-dan-le-cung-tinh-xa-co-hon-d6595.html

B. Lễ Cúng Tịnh Xá Cô Hồn

1. Nguyện Hương

(Quỳ hoặc đứng. Dùng hương nén, hương trầm…: [1])

Nguyện đem lòng thành kínhGửi theo đám mây hươngPhảng phất trên khắp mười phương

Nguyện ý thành, tâm kínhBiến mãn khắp mười phương

(Tiếp. Áp dụng cho tất cả các trường hợp)

Cúng dường Tam BảoThề trọn đời tu gìTheo tự tính làm lương tâmCùng với pháp giới và chúng sinhCầu sự bảo hộ của PhậtTâm Bồ Đề kiên cốChấp nhận tu luyện vững vàng

Xa biển khổ, nguồn mêChóng quay về bờ giácNam mô Hương Cúng Dường Bồ TátNam mô Hương Cúng Dường Bồ TátNam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 tiếng chuông)

2. Văn Khấn

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, cùng chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con.

Đệ tử con tên là:… Pháp danh (nếu có):… ở tại địa chỉ:… là thành viên (nhân dân/Phật tử) của (gia đình/cơ quan/cửa hàng,..).

Hôm nay là ngày… tháng… năm…, trong cuộc sống (gia đình/cơ quan/cửa hàng,..) chúng con tổ chức (tên lễ)…, chúng con xin tuân theo lời dạy của Đức Phật, thực hành từ bi và cầu siêu cho các vị vong linh đói khát trong cõi ngạ quỷ. Chúng con đã chuẩn bị thức ăn tịnh trong lòng thành, xin hiến cúng cho các vị vong linh đói khát, cầu phước lành đến cho (gia đình/cơ quan/cửa hàng,..) của chúng con. Chúng con xin mời các chư Thiên, chư Thần Linh đến dự lễ và ủng hộ cho buổi lễ này.

Chúng con xin nương oai của Tam Bảo, hạnh nguyện cúng thọ cho các vị vong linh trong tịnh xá, chúng con cũng xin mời các vị vong linh đói khát, lang thang không nơi nương tựa, không ai giúp đỡ đến đây. Các vị vong linh trong vùng, có quan tâm đến lễ này, xin được hưởng phúc từ Phật, pháp và chư Tăng thông qua lễ hiến cúng này, lắng nghe kinh nghiệm và hưởng lạc từ lễ cúng của chúng con.

(Áp dụng cho trường hợp cúng hồi hướng tại lễ hiến cúng này)

Chúng con cũng xin đặt nguyện cúng dường cho tổ chức tịnh xá được thành công và có đủ phúc lợi. Chúng con xin thiết lập tâm nguyện cúng dường là… tới chùa Ba Vàng, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh để hồi hướng cho tất cả các vị trong cõi tâm linh mà chúng con đã mời đến buổi lễ hiến cúng này.

(Tiếp)

Lúc này, chúng con xin mời tất cả các vị trong cõi tâm linh mà chúng con đã mời đến buổi lễ hiến cúng này, lắng nghe kinh nghiệm và hưởng lạc từ lễ cúng của chúng con. Chúng con thành tâm mời thỉnh. (3 lần)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 tiếng chuông. 1 lễ)

3. Lễ Phật [3]

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay. Sử dụng khánh, chuông)

Chúng con xin lễ cúng đầy bi thương để thể hiện lòng từ bi đối với chúng sinh lớn, lễ cúng sự quả phát, cứu cấp và trị bệnh, lễ cúng sắc dương và trạng nghiêm. Chúng con thành tâm đến dâng lễ. (1 tiếng chuông)

Đến dâng lễ: Tất cả chư Phật ba đời, toàn vũ trụ đều pháp giới. (1 tiếng chuông. 1 lễ)Đến dâng lễ: Tất cả chân Pháp ba đời, toàn vũ trụ đều pháp giới. (1 tiếng chuông. 1 lễ)Đến dâng lễ: Tất cả chư Tăng Hiền Thánh ba đời, toàn vũ trụ đều pháp giới. (3 tiếng chuông. 1 lễ)

4. Tán Pháp [4]

(Ngồi hoặc đứng. Sử dụng mõ)

Pháp của Phật sâu sắc nhấtKhông dễ gặp trong vạn đờiNgày hôm nay con đã được nghe và nhận lờiXin hiểu và nhớ rõ ý nghĩaCủa Đức Thế Tôn

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 tiếng chuông)

5. Tụng Kinh [5]

(Ngồi hoặc đứng. Sử dụng mõ, chuông)

Chọn kinh để tụng (nhấp vào tên kinh): Kinh Cúng Linh

Chọn kinh để tụng (nhấp vào tên kinh): Chuyện Tiểu Chủ Ngân Khố

6. Khai Thị Cho Vong Linh

(Chủ lễ quỳ hoặc đứng đọc, đại chúng ngồi/đứng chắp tay theo)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con xin được gửi tới các vị vong linh ý nghĩa của lời Phật dạy trong hai kinh liên quan đến hoạt động của chúng con trong ngày hôm nay.

Thưa các vị vong linh, nội dung kinh “Cúng Linh” mà chúng con đã tụng ở trên, Đức Phật dạy: khi một người đã tái sinh thành vong linh ngạ quỷ, thì được nhận thức và nhận thức sự cúng dường thức ăn (tức là không sát sanh) do con người hiến cúng. Nội dung kinh “Chuyện tiểu chủ ngân khố” kể về một người nhỏ có danh hiệu ngân khố. Trong cuộc sống, bởi vì có tiền tài, ham vui và tham lam, người đó đã làm nhiều việc ác và không có sự cúng dường cao quý. Sau khi chết, vì không có công đức đủ, người đó trở thành vong linh ngạ quỷ đói khát. Do đau đớn như vậy, người đó thường tìm đến người thân và mong được giúp đỡ. Nhưng vì người thân có quan niệm sai lầm, họ cho rằng sau khi người chết, người sẽ được tái sinh lại ở nơi nào đó trong thế giới của con người, vì vậy họ không chú ý đến việc giúp người đó.

– Trường hợp đã hiến cúng:

Chúng con tuân theo lời dạy của Đức Phật, trong buổi lễ cúng này (gia đình, cơ quan, cửa hàng,…) của chúng con đã hiến cúng Tam Bảo để hồi hướng cho tất cả các vị trong cõi tâm linh mà chúng con đã mời đến lễ cúng này. Xin các vị vui mừng thọ nhận và nương tựa vào Tam Bảo để tu hành thoát khỏi khổ cực.

(Tiếp)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 tiếng chuông. 1 lễ)

7. Phát Nguyện Bồ Đề

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con xin mời tất cả các vị trong cõi tâm linh cùng chúng con tụng hạnh Bồ Đề:

“Phát tâm Bồ ĐềHộ trì Tam BảoChuyển tải Phật PhápRộng khắp thế gian”

Nguyện các vị tinh tấn Bồ Đề, cầu Đạo Vô Thượng. (1 tiếng chuông. 1 lễ/vái)

8. Cúng Thực

a. Văn bạch(Chủ lễ quỳ hoặc đứng, chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Lúc này chúng con xin thực hiện lễ cúng thực.

Trường hợp trên bàn cúng có thịt từ việc sát hại sinh vật, chúng con xin tuyên bố: Do các thành viên trong (gia đình/cơ quan/cửa hàng,..) chúng con chưa hiểu tâm lý của đạo Phật nên đã làm tổn thương sinh vật để hiến cúng trong buổi lễ cúng này. Chúng con xin tuyên bố không hiến cúng các món thịt từ sinh vật đó. Chúng con chỉ hiến cúng thực từ rau củ quả và thực phẩm thuần chay.

(Tiếp)

Trên bàn cúng: Xin đặt lễ cúng vào tay vị Phật mà chứng thực.Trên bàn cúng: Xin đặt lễ cúng vào tay các Bồ Tát và các vị linh thiêng mà chứng thực.Trên bàn cúng: Xin hiến cúng cho các vị Thiên, các vị Thần Linh.Trên bàn cúng: Xin hiến cúng cho tất cả các vị vong linh mà chúng con đã mời đến lễ cúng.

Nguyện cho các vị vong linh được hưởng lợi từ lễ cúng này và được đầy đủ thức ăn. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 tiếng chuông. 1 lễ)

b. Tụng thần chú cúng thực [6]

(Ngồi hoặc đứng, chắp tay. Sử dụng mõ, chuông)

Chân ngôn biến thực: Nam mô tát phạ đát tha nga đá phả rô chỉ để ám tam bạt ra tam bạt ra hồng. (3 lần. 1 tiếng chuông)

Chân ngôn biến thủy: Nam mô tô rô bà ra đát tha nga đá ra đát điệt tha án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (3 lần. 1 tiếng chuông)

Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (3 lần. 3 tiếng chuông)

Nguyện cho các vị vong linhNhận thức được thức ăn đầy đủNghe và thấu hiểu pháp giới sinh nhẫnHồi hưởng lòng tín kính PhậtNương tựa vào Tam BảoTu hành cầu sự thoát khổNam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 tiếng chuông. 1 lễ)

9. Phục Nguyện

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con xin chuyển công đức từ buổi lễ hiến cúng này và công đức tạo ra trong ngày hôm nay về Vô Thượng Bồ Đề và hồi hướng cho tất cả các vị trong cõi tâm linh đã được mời đến, nguyện cho tất cả các vị được nâng cấp, tự gửi cúng Tam Bảo và sớm giác ngộ, xả rời oán kết và kết duyên pháp lữ với chúng con để tu hành cùng nhau đến ngày thành Phật.

Chúng con cũng xin nguyện vọng để hiện tại được (đọc mong cầu)…

Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát!Nam mô Thường Gia Hộ Bồ Tát Ma Ha Tát!Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 tiếng chuông. 1 lễ)

10. Hồi Hướng

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay. Sử dụng chuông, mõ hoặc khánh)

Công đức lễ hiến cúng này có lợi ích gì,Con xin hồi hướng về các vị. Nguyện cho tất cả các chúng sinh trong pháp giớiThay đổi và nhập lâm vào không sinh nhẫn. (1 tiếng chuông)Nguyện xoá đi ba chướng phiền não,Nguyện có tri tuệ toả sáng,Nguyện xoá đi hết mọi tội lỗi,Đời đời tu hành đạo Bồ Tát. (1 tiếng chuông)Nguyện công đức tu hành nàyĐược lan truyền mười phương mười hướng cho tất cả.Hết thảy chúng con và các loại vật chúng sinh,Đồng cùng chấp nhận sự giác ngộ tối cao. (3 tiếng chuông)

(Nếu cúng phóng sinh, sau phần hồi hướng này, tiến hành lễ phóng sinh và thực hiện lễ phóng sinh đến cuối cùng mới thực hiện phần rủi hạ lễ)

Ấn vào tên bài: Lễ Phóng Sinh

11. Tam Tự Quy

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay. Sử dụng khánh, chuông)

Tự quy y Phật, nguyện cho tất cả chúng sinh, hiểu biết đạo lớn và phát tâm Vô Thượng. (1 tiếng chuông. 1 lễ)Tự quy y Pháp, nguyện cho tất cả chúng sinh, hiểu rõ tâm tình của các kinh và thông tháo như biển. (1 tiếng chuông. 1 lễ)Tự quy y Tăng, nguyện cho tất cả chúng sinh, quản lý và chăm sóc quan tâm đến đại chúng mà không sợ hãi. (3 tiếng chuông. 1 lễ. Sau đó dùng tiếng chuông kết thúc lễ)

12. Tri Ân Và Tùy Hỷ

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay)

Chủ lễ quỳ xuống: Chúng con xin tri ân Tam Bảo, tri ân Sư Phụ và các đại Tăng, cũng xin tri ân các thiện tri thức đã giúp đỡ chúng con trong tu hành. Chúng con xin tùy hỷ tất cả các vị trong cõi tâm linh đã hỗ trợ và đã đến tham dự buổi lễ.

13. Rủi Hạ Lễ

(Nếu có rủi hạ, thực hiện lễ này. Quỳ hoặc đứng, chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Lúc này lễ cúng của chúng con đã hoàn thành, chúng con xin rủi hạ các vật thực đã được hiến cúng để chúng con tu hành. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 vái)

KẾT

Related Posts