Văn khấn phóng sanh: Bài cúng, nghi thức chuẩn, đầy đủ nhất

Phóng sinh là việc làm thiện để tích lũy công đức và giải thoát cho những sinh vật đang bị giam giữ. Hôm nay Pgdphurieng.edu.vn gửi đến bạn bài văn tục phóng sinh chuẩn nhất, cùng tìm hiểu nhé!

Phóng sinh là gì? Ý nghĩa của nghi thức phóng sinh

Phóng sinh là việc thả tự do hoặc cứu sống cho các sinh vật bị giam giữ hoặc đang bị đe dọa mạng sống. Không quan trọng là con vật gì, phóng sinh phụ thuộc vào duyên và tâm. Trong quá trình phóng sinh, bạn nên đọc bài văn tục phóng sinh để hướng tâm và niệm Phật cho các sinh vật mà bạn giải thoát.

Phóng sinh là gì? Ý nghĩa của nghi thức phóng sinhPhóng sinh là gì? Ý nghĩa của nghi thức phóng sinh

Nghi thức phóng sinh tại nhà

Bước 1 Đặt con vật phóng sinh xuống đất, đặt trước mặt và không thắp nhang hoặc chấp tay lên không trung.

Bước 2 Đọc bài Bạch Phật.

Bước 3 Hồi hướng công đức.

Bước 4 Đọc Tam tự y.

Bước 5 Thả con vật phóng sinh.

Nghi thức phóng sinh tại nhàNghi thức phóng sinh tại nhà

Văn khấn phóng sinh tại nhà

Chúng sinh hiện tại có bấy nhiêu

Hãy lắng nghe những lời răn dạy

Trước đây chúng ngươi sống trong thế trần đầy bất an

Vậy đời nay chìm đắm sự điên cuồng

Bóng tối mù quáng không biết làm lành

Gây ra bao tội ác và rơi vào vòng luân hồi

Tất cả do lòng tham của kiếp trước

Nay chịu gánh chịu đựng những khổ đau vô cùng

Có da, lông, vịt, cá, đội sừng

Da trơn, nhám, láng và nhiều loài vật khác

Do lòng ghen ghét, ham muốn sân hưởng

Do lòng ích kỷ và hại người

Do tạo oán chuốc thù

Do gây hại đến sinh vật và con người

Do tạo ra sự chia cắt và giam cầm

Do dùng đao găm gặm bao nhiêu khổ đau

Con xin cầu nguyện sức lực từ bi của Phật

Và nhờ lòng từ bi của người Phật tử

Nay nhờ sự che chở của các Tăng

Để hòa đồng với Tam bảo và thoát khỏi vòng đau khổ

Hoặc sanh lên các cõi trời

Hoặc tỉnh giấc và trở về cõi lành

Hoặc sanh lên thành người

Biết phân biệt thiện ác và tránh xa những điều sai lầm…

Chúng sinh quy y Phật

Chúng sinh quy y Pháp

Chúng sinh quy y Tăng…

Úm, ngâm ngâm ngâm (3 lần)

Văn khấn phóng sinh tại nhàVăn khấn phóng sinh tại nhà

Bài cúng phóng sinh ốc

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT (3 lần)

Sau đó đọc bài kệ Sám hối:

Chúng con đã gây ra bao nhiêu ác nghiệp

Vì lòng tham, sân, si

Từ cơ thể, miệng và ý nảy sinh

Tất cả ngày hôm nay chúng con cầu xin sám hối

Sau khi niệm như vậy 3 lần, tiếp theo niệm bài Quy y Tam bảo

Con xin quay về nương tựa Phật

Con xin quay về nương tựa Pháp

Con xin quay về nương tựa Tăng

Quay về nương tựa Phật, con không đọa vào Địa ngục

Quay về nương tựa Pháp, con không đọa vào Ngạ quỷ

Quay về nương tựa Tăng, con không đọa vào Súc sinh

Chúng con đã về nương tựa Phật

Chúng con đã về nương tựa Pháp

Chúng con đã về nương tựa Tăng

Sau đó niệm Chú Vãng Sinh (3 lần, nếu thuộc) hoặc niệm danh hiệu Phật A DI ĐÀ (NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT ) cho đến khi thả hết.

Hồi hướng

Sau khi thả xong, người phóng sinh chấp tay đọc bài Kinh Bát nhã (nếu thuộc) rồi Hồi hướng như sau:

Để đạt được mục tiêu tu theo giáo Phật và mang lại lợi ích cho tất cả chúng sinh, con xin đưa công đức này hồi hướng vào Đạo Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác. Nguyện con và tất cả chúng sinh đều vãng sinh Cực Lạc, sớm thành Phật đạo vì lợi ích cho tất cả chúng sinh.

Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ

Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn

Pháp môn vô lượng thệ nguyện học

Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành

Trong trường hợp các loại chúng sinh không thể sống lâu, hãy nhẹ nhàng thả chúng rồi thành tâm đọc nghi thức như trên.

Bài cúng phóng sinh ốcBài cúng phóng sinh ốc

Bài cúng phóng sinh cá chép

Nam Mô Bồ Tát Hương Cửng Dường!

Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường!

Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường!

Nguyện dâng tấm lòng thành kính.

Hãy gửi theo đám mây hương.

Phô tỏ rộng khắp mười phương.

Cúng dường chính ngài tam bảo.

Thề trọn đời trì giữ đạo.

Theo từ tánh thiện lành.

Cùng với pháp giới và chúng sinh.

Cầu Phật chúng hộ hỗ trợ.

Tâm bồ đề kiên cố.

Xa bể khổ nguồn mê.

Chóng quay về bến giác.

Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường!

Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường!

Nam Mô Bồ Tát Hương Cúng Dường!

Kính bạch chư vị Đại Giác ba đời hùng sư đã thành tựu minh chứng.

Hôm nay có người thiện tâm tên là …………… phát tâm giải thoát cho sinh vật cá, để được tự do.

Cầu xin sự che chở từ Tứ Thiên Đại Sứ và những vị Thủy thần để giải thoát cho chúng sinh, để đạt được giải thoát khỏi luân hồi và chấm dứt sự sanh tử.

Nguyện trên tam bảo che chở chúng sinh, để tiếp tục tu theo đạo Phật, để giác ngộ và giải thoát khỏi kiếp sanh.

Cầu an cho chúng sinh cá được sống trong yên bình, hưng thịnh nội ngoại, tiêu trừ nghiệp chướng (hoặc cầu điều gì tùy ý).

Bài cúng phóng sinh cá chépBài cúng phóng sinh cá chép

Bài cúng phóng sinh ngoài trời

Con kính bạch Hội Đồng các vị thiêng liêng, Hội Đồng Phật, Hội Đồng Thánh, Hội Đồng Thiên, Hội Đồng quan, chư thần và các vị thủy thần có trách nhiệm quản lý nơi này.

Tên con là………………….., sinhnăm………………., hiện đang ở ………………….

Hôm nay con mua……………. để phóng sinh và xin các vị chứng minh. Con xin cầu cho tất cả chúng sinh…………. được sống trong tự nhiên và kết thúc mạnh mẽ trong tự nhiên. Không chết bởi tay con người để thoả mãn thú vui ẩm thực. Con kính xin giữ gìn cho chúng sinh nhẹ nhàng, để trong kiếp sau được tái sanh ở các cõi tốt hơn để nhận thức tâm linh một cách tốt hơn.

Con xin hồi hướng công đức này cho tất cả chúng sinh trong ba giới đều nhận thức, giác ngộ và hưởng lợi.

Xin các vị gia hộ cho con và gia đình con tỉnh giác trong tu hành.

Bài cúng phóng sinh ngoài trờiBài cúng phóng sinh ngoài trời

Bài cúng phóng sinh Rằm tháng Giêng

Bài khấn cúng phóng sinh

Ôm Lam , Ôm Sĩ Lâm (7 lần )

Nam mô tam mãn đa, một đà nẫm, án độ rô độ rô, địa vĩ tát bà ha (7 lần )

Nam mô Bổn Sư Thích ca Mâu Ni Phật (10 lần )

Nam mô A Đại từ Đại bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế Âm Bồ Tát (10 lần ) .

Hôm nay là ngày … tháng … năm (nhằm ngày Rằm tháng Giêng) Con tên là… Địa chỉ tại…

Con xin phóng sinh (chim, cua, ốc, lươn, trạch, cá ) cầu cho bổn mạng bình an, hưng lộc nội ngoại, tiêu trừ nghiệp chướng (hoặc cầu điều gì tùy ý)

Bài cúng phóng sinh Rằm tháng GiêngBài cúng phóng sinh Rằm tháng Giêng

Đọc chú phóng sinh

Khấn thỉnh Thành Hoàng Bổn cảnh gia/Xã Quan Thổ Địa chứng giang hà/Hư không quá vãng chư Thần Hộ/Vật Sứ Tứ Sanh Đới Nhập La/Phi cầm Điễu Tước Qui Sơn Khứ/Ngũ triệt Hà Giải Lạc Thanh sa/Nhược Hoàn Nhứt cá, Bất năng Thoát Hộ pháp Sơn Thần tức cứu tha/Thiên Già Già/Địa Già Già/La vãng Hóa Tác

(Vái 3 lần)

PHẬT CÀ SA, OM NI ƯNG HUMBA HI.

(Vái 3 lần)

Tham khảo thêm: Cách cúng và khấn Rằm tháng Giêng 2023 chuẩn nhất

Bài cúng phóng sinh Rằm tháng 7

Tụng Chú Đại Bi hoặc niệm danh hiệu: Nam Mô Ai Di Đà Phật (3 lần) sau đó đọc bài kệ Sám hối: (3 lần).

Chúng con đã tạo bao nhiêu ác nghiệp

Đều vì lòng tham, sân, si

Từ thân, miệng, ý nảy sinh ra

Tất cả ngày hôm nay chúng con cầu xin sám hối

Sau đó niệm bài Quy y Tam bảo (3 lần)

Con xin quay về nương tựa Phật

Con xin quay về nương tựa Pháp

Con xin quay về nương tựa Tăng

Quay về nương tựa Phật, con không đọa vào Địa ngục

Quay về nương tựa Pháp, con không đọa vào Ngạ quỷ

Quay về nương tựa Tăng, con không đọa vào Súc sinh

Chúng con đã về nương tựa Phật

Chúng con đã về nương tựa Pháp

Chúng con đã về nương tựa Tăng

Con xin thành tâm khấn nguyện cho các chúng sinh này: …(chim, cá, rùa…) nghe tiếng niệm Phật A Di Đà, được hưởng hồng ân mau được chuyển kiếp thành người để gặp chính pháp, giác ngộ, phát bồ đề tâm.

Hôm nay là ngày … tháng … năm (nhằm ngày Rằm tháng 7) Con tên là… Địa chỉ tại…

Con xin hồi hướng công đức phong sinh này: (Cho người bản thân muốn hồi hướng) hoặc khấn như sau:

Cầu cho tổ tiên chúng con đã qua đời được an vui, được trúc nhiên kiếp sau để sống, để hưởng hạnh phúc. Con xin chúc mừng và cầu nguyện cho chính mình, để được giải quyết những oan ức, để mọi người hoan hỷ và giác ngộ theo đạo Phật.

Cầu an cho con tên là… hoặc tên người mình muốn hồi hướng…được… (khấn gì tùy ý).

Bài cúng phóng sinh Rằm tháng 7Bài cúng phóng sinh Rằm tháng 7

Trên đây là văn tục phóng sinh và nghi thức chuẩn nhất để bạn thực hiện nghi lễ phóng sinh đúng cách. Hy vọng thông tin trên sẽ hữu ích đối với bạn! Tham khảo thêm về văn tục tết hàn thực trên Pgdphurieng.edu.vn nhé!

Pgdphurieng.edu.vn

Related Posts