Văn khấn gia tiên và thần linh mùng 1 tháng 7 âm lịch theo truyền thống Việt Nam

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet. Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo truyền thống văn hóa Việt, ngày mùng 1 được gọi là ngày Sóc. Người xưa thường tin rằng: Mặt trăng và Mặt trời hiện rõ nhau, chiếu sáng vào tâm hồn mọi người. Con người trở nên sáng suốt, thanh thản trong tâm trí. Ngày Sóc còn được xem như ngày để tưởng nhớ tổ tiên, cúng ông bà, tổ tiên. Ngày Sóc cũng có ý nghĩa là ngày tốt, là ngày tốt nhất trong tháng.

Lễ vật cúng mùng 1 tháng 7 âm lịch

Trong lễ cúng vào ngày mùng 1 âm lịch hàng tháng, ta thường sử dụng những vật phẩm đơn giản như: hoa quả, bánh kẹo, trầu cau, tiền vàng và các vật phẩm khác tùy theo từng gia đình. Lễ cúng cũng có thể được tiến hành vào ngày mùng 1 hoặc chiều ngày 29, 30 âm lịch.

Dưới đây là bài văn khấn tổ công và các vị thần trong nhà vào ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch:

Nam mô A Di Đà Phật!

Kính lạy: – Hoàng Thiên, Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

– Ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

– Ngài Bản gia thổ địa Long mạch Tôn thần.

– Các Ngài Ngũ phương, Ngũ thổ; Phúc đức Tôn thần.

– Ngài tiền hậu địa chủ tài thần.

– Các ngài Tôn thần cai quản khu vực này.

Hôm nay là ngày 1 tháng 7 năm Quý Mão 2023

Tín chủ con là ……………………………………………………..

Ngụ tại ………………………………………………………………..

Thành tâm sửa biện, hương hoa lễ vật kim ngân trà quả và các thứ cúng dâng, bày ra trước án.

Chúng con thành tâm kính mời:

Ngài Kim niên đương cai Thái Tuế chí đức Tôn thần.

Ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương

Ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

Ngài Bản gia Thổ địa, Long mạch Tôn thần.

Các ngài Ngũ Phương, Ngũ Thổ, Phúc đức chính thần, các vị Tôn thần cai quản trong khu vực này.

Cúi xin các Ngài thương xót tín chủ. Giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con toàn gia an lạc, công việc hanh thông. Người người được bình an, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm.

Dãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.

Cẩn cáo.

Văn khấn gia tiên ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch

Muốn cúng tổ tiên, chúng ta phải khấn thần ngoại trước và thần nội sau theo nghi thức dưới đây:

Nam mô A Di Đà Phật!

Kính lạy: – Hoàng Thiên, Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

– Ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo Quân cùng chư vị Tôn Thần.

– Tổ tiên, Hiển khảo, Hiển Tỷ, chư vị Hương linh (nếu bố, mẹ còn sống thì thay bằng Tổ Khảo, Tổ Tỷ)

Tín chủ (chúng) con là:…… Ngụ tại:……

Hôm nay là ngày 1 tháng 7 năm Quý Mão 2023

Gặp tiết ngày mùng 1, chúng con cảm nghĩ thâm ân trời đất, chư vị Tôn thần, nhớ đến đức cù lao tiên tổ, mỗi niệm không quên. Do đó, chúng con chuẩn bị lễ vật, sửa sang hương đăng, trần thiết trà quả dâng lên trước án. Chúng con kính mời:

Ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương.

Ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa.

Ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long mạch, Tài thần.

Cúi xin giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.

Chúng con kính mời các cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại họ…, cúi xin thương xót chúng con, giáng về linh sàng, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con lại kính mời các vị vong linh, Tiền chủ, Hậu chủ trong nhà này, đất này đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng, phù hộ cho toàn gia chúng con thân cung khang khái, bản mệnh bình an. Không có bất kỳ khó khăn nào xâm phạm bốn mùa, cảm nhận vẻ vinh quang thịnh vượng trong tám tiết.

Dãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.

Cẩn cáo.

Văn khấn ngày rằm tháng 6 đầy đủ và chi tiết theo truyền thống Việt Nam

Related Posts