Cập nhật bài cúng giỗ mẹ và các lễ vật cần chuẩn bị

Cúng giỗ mẹ là một dịp quan trọng để thể hiện sự thương nhớ mẹ – người đã sinh ra và nuôi dục chúng ta sau khi người đã khuất ngọc. Đồng thời, đây cũng là cách để bạn thể hiện tấm lòng hiếu kính của mình. Để lễ cúng diễn ra hoàn hảo, bạn cần chuẩn bị đầy đủ các lễ vật và khi cúng phải đọc bài cúng giỗ mẹ.

Thông qua bài văn khấn cúng giỗ mẹ sẽ giúp bạn truyền đạt được tấm lòng của mình đến với mẹ ở nơi suối vàng.

bài cúng giỗ mẹ
Chia sẻ bài cúng giỗ mẹ theo phong tục Việt

1. Tổ chức cúng giỗ mẹ vào những ngày nào?

Theo phong tục của người Việt Nam, có 3 ngày quan trọng sau nhất định phải tổ chức cúng giỗ mẹ và trong ngày cúng bạn phải đọc bài cúng giỗ:

 • Giỗ đầu: Là lễ cúng giỗ được tổ chức sau đúng 01 năm ngày mẹ ra đi. Thông thường, ngày lễ cúng này các gia đình Việt sẽ tổ chức khá long trọng và mời hộ hàng cùng hàng xóm đến để cùng tưởng nhớ
 • Giỗ hết: Được tổ chức sau 02 năm ngày mẹ ra đi. Lễ cúng này cũng được tổ chức lớn tương tự như ngày giỗ đầu
 • Giỗ thường: Là ngày cúng giỗ mẹ bắt đầu từ năm thứ 3 trở đi. Các lễ cúng giỗ thường sẽ có quy mô nhỏ hơn ngày giỗ đầu và giỗ hết

2. Nội dung bài cúng giỗ mẹ

Dưới đây là nội dung đầy đủ của bài cúng giỗ mẹ. Tại các vị trí để trống bạn cần điền thông tin đầy đủ và chính xác theo trường hợp của mình:

nội dung các bài khấn cúng giỗ mẹ
Tìm hiểu nội dung các bài khấn cúng giỗ mẹ

2.1. Nội dung bài cúng giỗ đầu của mẹ

“Nam mô a di đà phật!

Nam mô a di đà phật!

Nam mô a di đà phật!

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Con kính lạy Đức Đương cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vùng.

Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mẹnh Táo phủ Thần Quân.

Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ địa cải quản trong xủ nay.

Con kính lạy chư gia tiên Cao Tảng Tổ tiên nội ngoại họ………………………

Tín chủ (chúng) con là:……………………………Tuổi…….……………

Ngụ tại:………………………………………………………………………………

Hôm nay là ngày……………tháng……….năm….…………(Âm lịch).

Chính ngày Giỗ Đầu của………………………………………………………………

Năm qua tháng lại, vùa ngày húy lâm. Ơn võng cực xem bằng trời biển, nghĩa sinh thành không lúc nào quên. Càng nhớ công ôn gấy cơ tạo nghiệp bao nhiêu, càng cảm thầm tình, không bề đãi tỏ. Nhân ngày chính giỗ, chúng con và toàn gia con cháu, nhất tâm sắm sựa lễ vật kính đâng, đột nén tâm hương đầi tỏ tấc thành.

Thành khẩn kính mời…………………………………………………………………

Mất ngày……….. Tháng……………năm…………………(Âm lịch)

Mộ phần táng tại:……………………………………………………………………..

Cúi xin linh thiêng giáng về linh sảng, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho con cháu bình an, gia cảnh hưng long thịnh vượng.

Tín chủ con lại xin kính mời các cụ Tổ Tiên, nội ngoại, Tổ Khảo, Tổ Tỷ, Bá thúc, Cô Di và toàn thể các Hương linh gia tiên đồng lai hâm hưởng.

Tín chủ lại mời vông linh các vị Tiền chủ, Hạu chủ trong đạt này cùng tới hâm hưởng.

Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Phục duy cẩn cáo!

Nam mô a di đà phật!

Nam mô a di đà phật!

Nam mô a di đà phật!”

2.2. Nội dung bài cúng giỗ hết cho mẹ

Ngoài ra còn có bài cúng giỗ mẹ hết tang. Khi cúng giỗ hết tang mẹ sẽ gồm có 2 phần với 2 bài cúng giỗ khác nhau là:

Bài cúng Thổ Thần, Táo Quân, Long Mạch, Thần Linh:

Nam mô a di đà phật!

Nam mô a di đà phật!

Nam mô a di đà phật!

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Con kính lạy Đức Đương cảnh Thành Hoàng chư vị Đại Vùng.

Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mẹnh Táo phủ Thần Quân.

Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ địa cải quản trong xủ nay.

Con kính lạy chư gia tiên Cao Tảng Tổ tiên nội ngoại họ……

Tín chủ (chúng) con là:……………… Ngụ tại:……………

Nhân ngày mài là ngày Giỗ Hết của………………

Tín chủ con cùng toàn thể gia quyến tuân theo nghi lễ, sửa biện hương hoa lễ vật đâng cúng các vị Tôn thần.

Cúi xin các vị Bản gia, Thổ Công, Táo Phủ Thần Quân, Ngũ Phương, Long Mạch và các vị Thần linh, hiện linh chứng giám, thụ hưởng lễ vật, phù hộ cho toàn gia chúng con an ninh kháng thái, vạn sự tốt lành.

Chúng con kính thỉnh các Tiên linh, Gia tiên họ………… và những vông hồn nội tộc được thùng phụng vị cùng về hâm hưởng.

Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!”

Cúng giỗ hết cho mẹ
Cúng giỗ hết cho mẹ là một bước cúng giỗ lớn và quan trọng

Bài cúng giỗ mẹ hết tang chính:

“Nam mô a di đà phật!

Nam mô a di đà phật!

Nam mô a di đà phật!

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Con kính lạy Đức Đương cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vùng.

Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mẹnh Táo phủ Thần Quân.

Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ địa cải quản trong xủ nay.

Con kính lạy chư gia tiên Cao Tảng Tổ tiên nội ngoại họ…………………………

Tín chủ (chúng) con là:………………………………Tuổi……..………………

Ngụ tại:………………………………………………………………………………

Hôm nay là ngày……………tháng……….năm….…………(Âm lịch).

Chính ngày Giỗ Hết của………………………………………………………………

Thiệt nghĩ…………. vắng xa trần thứ, không thấy âm dụng.

Năm qua tháng lại vừa ngày Giỗ Hết. Ơn võng cực xem bằng trời biển, nghiệa sinh thành không lúc nào quên. Càng nhớ công ôn gấy cơ tạo nghiệp bao nhiêu, càng cảm thầm tình, không bề đãi tỏ. Nhân ngày chính giỗ, chúng con và toàn gia con cháu nhất tâm sắm sửa lễ vật kính đẫng, đột nén tâm hương đầi tỏ tớc thành.

Thành khẩn kính mời…………………………………………………………………

Mất ngày……….. Tháng……………năm…………………(Âm lịch)

Mộ phần táng tại:……………………………………………………………………..

Cúi xin linh thiêng giáng về linh sảng, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho con cháu bình an, gia cảnh hưng long thịnh vượng.

Tín chủ con lại xin kính mời các cụ Tổ Tiên, nội ngoại, Tổ Khảo, Tổ Tỷ, Bá thúc, Cô Di và toàn thể các Hương linh gia tiên đồng lai hâm hưởng.

Tín chủ lại mời vông linh các vị Tiền chủ, Hạu chủ trong đạt này cùng tới hâm hưởng.

Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Phục duy cẩn cáo!

Nam mô a di đà phật!

Nam mô a di đà phật!

Nam mô a di đà phật!”

2.3. Nội dung bài cúng giỗ thường cho mẹ

“Nam mô a di đà phật!

Nam mô a di đà phật!

Nam mô a di đà phật!

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Con kính lạy Đức Hoàng Thiên Hậu Thỏ chư vị Tôn thần.

Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mẹnh Táo phủ Thần Quân.

Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ địa cải quản trong xủ nay.

Con kính lạy Tổ Tiên nội ngoại họ…………

Tín chủ (chúng) con là:………………………………Tuổi……..………………

Ngụ tại:………………………………………………………………………………….

Hôm nay là ngày……………tháng……….năm….…………(Âm lịch).

Là chính ngày Cát Kỷ của…………………

Thiệt nghĩ…………. (dài) vắng xa trần thứ, không thấy âm dụng.

Năm qua tháng lại vừa ngày húy lâm. Ơn võng cực xem bằng trời biển, nghiệa sinh thành không lúc nào quên. Càng nhớ công ôn gấy cơ tạo nghiệp bao nhiêu, càng cảm thầm tình, không bề đãi tỏ. Nhân ngày chính giỗ, chúng con và toàn gia con cháu nhất tâm sắm lễ vật kính đẫng, đột nén tâm hương đầi tỏ tớc tấc thành.

Thành khẩn kính mời…………………………………………………………………

Mất ngày……….. Tháng……………năm…………………(Âm lịch)

Mộ phần táng tại:……………………………………………………………………..

Cúi xin linh thiêng giáng về linh sảng, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho con cháu an ninh kháng thái, vạn sự tốt lành, gia cảnh hưng long thịnh vượng.

Con lại xin kính mời các vị Tổ Tiên nội ngoại, Tổ Khảo, Tổ Tỷ, Bá Thức, Huynh Đệ, Cô Di và toàn thể các Hương linh gia tiên đồng lai hâm hưởng.

Tín chủ lại mời vong linh các vị Tiền chủ, Hạu chủ trong đạt này cùng tới hâm hưởng.

Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Phục duy cẩn cáo!

Nam mô a di đà phật!

Nam mô a di đà phật!

Nam mô a di đà phật!”

3. Hướng dẫn chuẩn bị trước ngày cúng giỗ mẹ

Để buổi cúng giỗ mẹ diễn ra trang nghiêm nhất thì bạn cần có sự chuẩn bị kỹ cạnh cho ngày này. Tùy theo tung vèng mình mà phong tục và cách làm giỗ cho mẹ cũng có sự khác nhau. Nhưng về cơ bản đều sẽ phải:

 • Tiến hành họp toàn thể gia đình và phân công, bố trí công việc cụ thể cho mỗi người
 • Bàn bạc để lên danh sách thực đơn cho buổi cúng
 • Lên danh sách khách mời và đi mời
 • Đi chợ để mua các thực phẩm, đồ dùng cần thiết cho buổi lễ cúng
 • Chuẩn bị đầy đủ nồi niêng, xoong chảo, bát đĩa (nếu gia đình không có đủ)
 • Thuê người dưựng rạp và sắp xép bàn ghế
 • Tính toán tổng chi phí và tiền góp giỗ

4. Mâm cơm cúng giỗ mẹ gồm những gì?

Ngoài thắc mắc bài cúng giỗ mẹ như thế nào thì nhiều người còn băn khoăn không biét trên mâm cơm cúng giỗ mẹ phải có những món gì. Thông thường, mâm cơm cúng giỗ mẹ sẽ có các món ăn như: Thịt gà luộc, bát canh, giò chả, nêm, thịt heo quay/chiên, đĩa rau củ xào,… Tùy gia đình mà có thêm cả món cá rán, bánh chưng và xôi chè.

Đưới đây là mâm cơm cúng giỗ mẹ theo các vùng miền nước ta:

 • Miền Bắc thời gian có các món: Cơm nóng, thịt quay, giò heo, chả quế, gà luộc, xôi, món nọm và chè
 • Miền Trung thời gian có các món: Thịt gà, thịt vịt hoặc tôm nêm chả, các món cá, canh bún
 • Miền Nam thời gian có đủ các món: Hầm, xào, thịt luộc và kho
mâm cúng giỗ mẹ tại Việt Nam
Một mâm cúng giỗ mẹ tại Việt Nam

Lưu ý: Tại miền Nam, khi cúng giỗ mẹ sẽ tiến hành cúng tỏ tiên, ông cố luôn. Do đó, khi cúng sẽ chuẩn bị 3 mâm, mõi mâm đều có các món ăn giọng nhau và đặt trên 3 bàn thờ hoặc một bàn thờ lớn.

5. Cách cúng giỗ mẹ như thế nào?

Khi cúng giỗ mẹ, ngoài chuẩn bị lễ vật đầy đủ, đọc đúng bài cúng thì còn phải tổ chức theo quy trình hợp lý. Cụ thể. Quy trình tổ chức lễ cúng giỗ mẹ như sau:

 • Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ lễ vật cần thiết thì sắp xếp lên mâm và đặt trên bàn thờ. Nguời đại diện của gia đình sẽ đứng ra thắp hương, vái lạy rồi đọc bài cúng giỗ mẹ.
 • Cho đến khi hương cháy tàn thì nguời đại diện sẽ vái lạy 3 lạy (Lễ Tại), xin được dọn thức ăn vùa cúng xong xuống để mọi cùng bạt đầu ăn, đây gọi là hưởng lộc của tiền nhân.
 • Lễ xong xuôi thì mang tiền, vàng mã đi đốt, gọi là hóa vàng để gửi cho mẹ và Tổ Tiên.
 • Bạn bè, nguời thân, hàng xóm cũng sẽ tới cùng dùng bữa vào ngày giỗ đầu và giỗ hết của mẹ. Mọi người sẽ cùng dùng bữa và thâm hỏi lần nhau.
 • Thù “hậu” là một biến thể khác của cúng giỗ nhưng được thực hiện bởi đình, chùa nếu trước đây nguời quá có đã cúng tiền hoặc rượng cho đình, chùa.

Lưu ý: Nguời đại diện gia đình khấn cúng giỗ mẹ và Tổ Tiên phải ăn măc chỉnh tề, gọn gàng, lịch sữ. Khách tới thâm dư định lễ vật lên trên bàn thờ sau đó sẽ cùng gia chủ vái 4 lạy 3 vái.

>> XEM THÊM: Bài cúng giỗ cha và cách chuẩn bị cúng giỗ theo phong tục Việt

Trên đây là các bài cúng giỗ mẹ theo phong tục Việt Nam. Đồng thời, chúng tôi cũng đã hướng dẫn bạn cách tổ chức lễ cúng giỗ mẹ như thế nào. Tùy thuộc vào phong tục vùng miền nơi mình sinh sóng bạn có thể chuẩn bị lễ cúng cho phù hợp.

Related Posts