Văn khấn sám hối tứ phủ ngắn gọn và đầy đủ nhất

Tứ Phủ Công Đồng, hay còn gọi là Tứ Phủ, là một nghi lễ thờ cúng quan trọng trong tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt Nam. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ ý nghĩa và cách thực hiện văn khấn khi đi lễ đền, lễ phủ. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết từ Đồ Cúng Vạn Sự về cách chuẩn bị mâm cúng và bài văn khấn sám hối Tứ Phủ đơn giản nhất và đầy đủ nhất.

Tìm hiểu về nghi lễ thờ cúng Tứ phủ công đồng

hình ảnh về phong tục thờ cúng Tứ phủ công đồng

Trong văn hóa tín ngưỡng của người Việt Nam, mỗi vùng miền đều có những đức tin và quan niệm riêng. Ở các làng, xã, người ta thường có đình, đền, miếu, phủ để thờ cúng các thần linh. Theo quan niệm dân gian, các vị thần, thánh mẫu, thần hoàng đều có công trong việc gìn giữ và phát triển đất nước.

Khi tới lễ đền, lễ thờ, người dân luôn mong muốn thần linh che chở, phù hộ bản thân và gia đình khỏi tai nạn, xảy ra những việc tốt lành và sám hối, giải trừ tội lỗi.

Nghi lễ thờ cúng Tứ phủ công đồng bao gồm:

– Thiên phủ (miền trời): Mẫu thượng thiên (mẫu đệ nhất) cai quản bầu trời, làm chủ các hiện tượng thiên nhiên như mưa, sấm chớp, gió bão.

– Nhạc phủ (miền rừng núi): Mẫu thượng ngàn (mẫu đệ nhị) trông coi miền rừng núi, ban phát sự sống và của cải cho chúng sinh.

– Thủy phủ (miền sông nước): Mẫu Thoải (mẫu đệ tam) trị vì sông nước, giúp cho nông nghiệp và ngư nghiệp mùa màng bội thu.

– Địa phủ (miền đất): Mẫu Địa (mẫu đệ tứ) quản lý vùng đất đai, tạo điều kiện cho sự sống của động và thực vật.

Đa phần các ngôi chùa ở miền Bắc Việt Nam đều thờ các vị thần Tứ phủ. Tại đền Hòn Chén, Huế, Thiên Y A Na, từng là một nữ thần của người Chăm, đã được nhập vào hệ thống Tứ phủ và được thờ là mẹ Thiên. Nhiều tài liệu cũng ghi lại rằng ở phương Bắc, Thiên Mẫu được biết đến là Liễu Hạnh công chúa và cũng được coi là Địa Mẫu.

>>> Đọc thêm: Bài cúng Cửu Huyền Thất Tổ theo phong tục Việt Nam

Văn khấn tứ phủ đơn giản và ngắn gọn (dành cho con nhỏ)

hình ảnh của văn khấn tứ phủ đơn giản và ngắn gọn

Dưới đây là một bài văn khấn đơn giản, dễ đọc và nhớ, thường được dành cho các con nhỏ:

Nam mô a di đà Phật! (đọc 3 lần)

Con lạy chín phương trời, con lạy mười phương đất, con lạy chư phật mười phương, mười phương chư phật.

Con lạy toàn thể chư phật, chư tiên, chư thánh.

Con lạy: ……….. (tên thánh chủ đền, phủ)

Con tên là:…………. tuổi:……….

Ngụ tại:……………………………

Hôm nay, chúng con đến đây mang theo một chút hương hoa, hoa quả, lễ mặn (dâng gì tuỳ ý, tránh lễm bỡn gì phạm phải đại tội). Xin dâng lên các chư tiên, chư thánh để cảm tạ ơn đức của các ngài đã phù hộ và độ trì cho chúng con suốt thời gian qua.

Qua sự độ trì của các ngài, công việc của con đã hanh thông vẹn tròn. Chúng con xin cảm tạ và lễ tạ tất cả các ngài. Hôm nay, chúng con tới đây với lòng thành kính xin các ngài phù hộ và độ trì cho các việc sau đây (trình bày khó khăn đang gặp phải).

Một lần nữa, thay mặt gia đình chúng con, con xin các ngài giang tay cứu giúp. Chúng con xin đa tạ …(tên thần, thánh chủ đền) và toàn thể các chư tiên, chư thánh.

Nam mô a di đà Phật! (x3)

Văn khấn Tứ Phủ đầy đủ cho Đồng Thầy

Con niệm Nam mô a di đà Phật! (x3)

Con lạy chín phương Trời, con lạy mười phương Đất, con lạy mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Nam Mô Bản sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nam Mô Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật.

Nam Mô Đương Lai Hạ Sinh Di Lặc Tôn Phật.

Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát.

Con Lạy Chư Đại Bồ Tát, Chư Hiền Thánh Tăng.Hộ Pháp Chư Thiên, Thiện Thần Bồ Tát.

Con lạy: Mẫu Đệ Nhất Thượng Thiên, Mẫu Đệ Nhị Thượng Ngàn, Mẫu Đệ Tam Thoải Phủ, Mẫu Đệ Tứ Khâm Sai.

Con Lạy Hội Đồng Quan Tứ Trụ Triều Đình, Tam Phủ Công Đồng, Tứ Phủ Vạn Linh Hội Đồng Tiên Thánh Đông A Phủ.

Con lạy Trần Triều Hiển Thánh Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương. Con lạy Trần Triều Khải Thánh Vương Phụ, Vương Mẫu, Vương Phi Phu Nhân, Trần Triều Vương Huynh, Vương Đệ, Vương Tử, Vương Tế, Vương Nữ Vương Tôn.

Con Lạy văn võ bá quan quân thần trần triều.

Con lạy Tam Tòa chúa bói – Hội đồng Chúa bói Chúa chữa Chúa Mán Chúa Mường.

Con Lạy Chúa Đệ Nhất Tây Thiên, Chúa Đệ Nhị Nguyệt Hồ, Chúa Đệ Tam Lâm Thao, Tiên Chúa Thác Bờ.

Con Lạy Ngũ Phương Bản Cảnh Vũ Quận Bạch Hoa – Năm Phương Chúa Bà.

Con lạy Ngũ Vị Vương Quan, Tôn Quan Đệ Nhất Thượng Thiên, Tôn Quan Đệ Nhị Giám. Sát, Tôn Quan Đệ Tam Thoải Phủ, Tôn Quan Đệ Tứ Khâm Sai, Tôn Quan Đệ Ngũ Tuần Tranh.

Con lạy Tôn Quan Điều Thất.

Con cung thỉnh mời Tứ Phủ Chầu Bà.

Chầu Đệ Nhất Thượng Thiên.

Chầu Đệ Nhị Thượng Ngàn Đông Cuông.

Chầu Đệ Tam Thoải Phủ.

Chầu Đệ Tứ Khâm Sai.

Chầu Năm Suối Lân.

Chầu Lục Cung Nương.

Chầu Bảy Tiên La.

Chầu Bát Nàn Đông Nhung Đại Tướng Quân.

Chầu Cửu Sòng Sơn.

Chầu Mười Đồng Mỏ.

Con lạy Hội Đồng Chầu Bé-Con Lạy Chầu Bé Thượng Ngàn Quyền Cai Bắc Lệ.

Con cung thỉnh mời Tứ Phủ Thánh Hoàng, thập vị quan Hoàng.

Con lạy 36 tòa Sơn Trang -Sơn Trang, Tám Tướng Thập Nhị Tiên Nàng.

Con lạy Tứ Phủ Thánh Cô.

Con xin kính lạy Cô Nhất Thượng Thiên- Cô Cả đền Dùm.

Con lạy Cô đôi Thượng Ngàn.

Cô bơ Thoải, con lạy cô tư Ỷ La, Cô năm suối lân, cô Sáu sơn trang, Cô bảy Tân La, cô Tám Đồi Chè, 12 cô Chín. Cô chín thượng Ngàn, Cô chín Sòng sơn, cô Mười mỏ Than, Hội đồng cô bé, Con Lạy cô bé Thượng ngàn, cô bé Thoải. Con lạy cô Bé Bản Đền (bản điện), Con lạy Tứ Phủ Thánh Cậu trên Ngàn dưới Thoải.

Con lạy Cậu đệ nhất Hoàng Thiên, Cậu Hoàng Đôi Thượng Ngàn, Cậu Hoàng Ba Thoải, Cậu Hoàng Tư Long Thành. Con Lạy Cậu Bé Hoàng Thiên, Cậu Bé Thượng Ngàn, Cậu Quận Phủ Dầy, Cậu Đồi Ngang Phố Cát. Con lạy cậu bé bản Đền (Bản Điện).

Con Lạy Hội Đồng Quan Ngũ Dinh, Đôi quan Thanh Xà Bạch Xà, Sơn Thần Bản Thổ Ngũ Hổ Thần Tướng.

Con cung thỉnh mời chư vị Chúa Chầu các Quan thủ Đền thủ Điện, Chư vị Thành Hoàng Bản Thổ, Chư vị Thần thổ cư đồng ngự dải đất này.

Con tên là:…………. tuổi:……….

Ngụ tại:……………………………

Hôm nay ngày:… Tháng:… Năm:…

(Dâng gì và cầu gì khấn nấy hoặc theo bài bên dưới)

Nhân …………..

Đệ tử con nhất tâm một lòng, nhất tòng một đạo, nhất tâm trí thiết, nhất dạ chí thành. Đêm tưởng ngày mong, tu thiết hương, hoa, đăng, trà, quả, thực (mang ướt chân mang ướt đầu). Trên tấu trời đuốc biển soi đường dẫn lối. Phù hộ và độ trì cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hoà. Che chở cho gia đình chúng con trong 3 tháng hè, 9 tháng đông, không gặp tai hoạ.

Đầu năm, giữa năm, cuối năm được bình an vô sự, nhà cửa yên bình. Cầu danh đắc danh, cầu phúc đắc phúc, đắc tài đắc lộc…… Dâng tấm lòng thành kính xin các Vị Phật Thánh Chúa Mợn linh chứng giám!

Cung thỉnh công đồng Lục Cung Tiên Tổ dòng họ….. nguyên quán……Tổ Cô Mãnh Tướng, cậu bé cô bé tại gia, chư vị tiên linh trong dòng họ theo Hầu Phật Thánh và Đình Thần Tam Tứ Phủ. Trên tấu vàng Thượng Thiên, dưới tấu Thủy Cung Địa Phủ, con cháu nhất lòng một tâm, một đạo Sự xin tất ứng, sự xin thành tâm…

Nam mô a di đà Phật! (x3)

Cách chuẩn bị mâm lễ cúng tứ phủ

hình ảnh về cách chuẩn bị mâm lễ cúng tứ phủ

Việc chuẩn bị mâm lễ cúng tứ phủ phụ thuộc vào điều kiện kinh tế và văn hóa của gia đình cũng như vùng miền. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là ý thức thành tâm của mỗi người. Dưới đây là một số lễ vật mà bạn có thể tham khảo:

Lễ chay: bao gồm hương hoa, hoa quả tươi, trà, phẩm oản… và lễ vật cúng dường các vị Phật, Bồ tát (nếu có), cũng được sử dụng để dâng lên Thánh Mẫu.

Lễ mặn: nếu có thể, nên dùng các món chay tạo hình giò, chả, heo, gà… sẽ phù hợp hơn và tránh sát sanh.

Đồ cúng sống: Không dùng đồ cúng sống tại các ban quan Ngũ Hổ, Thanh Xà, Bạch Xà đặt dưới hạ ban Tứ phủ.

Lễ ban thờ cô, thờ cậu: các nghi lễ cúng này thường bao gồm hoa quả, gương, lược… Bạn nên chọn những món đồ chơi phổ biến dành cho trẻ nhỏ. Những món quà này thường rất tinh tế và xinh xắn, được đóng gói trong những chiếc túi nhỏ đẹp mắt.

Cỗ sơn trang: nên dùng đặc sản chay của Việt Nam. Các loại xôi, chè cũng rất phù hợp cho lễ này. Bạn cũng không nên dùng cua, ốc, lươn, ớt, chanh,… để tránh gây bất kính.

Lễ thần Thành Hoàng, Thư điền: bạn có thể dâng thực phẩm chay để tăng phước và nhận giám nguyện của mình.

Một số lưu ý khi đọc văn khấn sám hối tứ phủ

hình ảnh một số lưu ý khi đọc văn khấn tứ phủ

Dưới đây là một số điều nên và không nên khi đọc văn khấn tứ phủ để mong được sự phù hộ của thần linh:

  • Khi đọc văn khấn, hãy quỳ. Chỉ nên đứng và tiến hành nghi lễ trong trường hợp không có chỗ ngồi.
  • Giữ tình trạng chắp tay và tỏ lòng thành tâm. Tập trung vào từng lời cầu nguyện. Lưu ý: Có thể mở mắt cầu nguyện, nhưng hãy nhìn vào tượng thần thánh.
  • Khi phát nguyện, đừng quên đọc tên vị thánh cai quản đền, phủ.
  • Trình bày càng chi tiết càng tốt, đặc biệt là những gì bạn muốn cầu nguyện.
  • Khi đọc văn khấn, trước hết hãy đọc tại Ban vị Thánh chủ đền hoặc Ban Công Đồng rồi mới đến các ban khác.
  • Khi bắt đầu đọc, hãy đọc trước với các vị Phật, tiên, thánh lớn hơn Thánh chủ đền.

>>> Đọc thêm: Văn khấn tại đền Bà Chúa Xứ Núi Sam mới nhất 2022

Đến đây là kết thúc, Đồ Cúng Vạn Sự đã hướng dẫn chi tiết về cách chuẩn bị mâm lễ cúng và đọc bài văn khấn tứ phủ đơn giản và đầy đủ nhất. Hy vọng những chia sẻ này sẽ giúp ích cho bạn khi đi lễ đền, lễ phủ hay tổ chức lễ cúng tại gia đình. Hãy tiếp tục theo dõi trang web của chúng tôi để khám phá những bài viết hay và thú vị khác nhé.

Điểm đánh giá: 4.4 (11 lượt)

Related Posts