Lễ tạ mộ cuối năm cần chuẩn bị gì? Văn khấn lễ tạ mộ cuối năm

Bài khấn số 1

Nam mô a di đà Phật!

Nam mô a di đà Phật!

Nam mô a di đà Phật!

Con xin kính chào Chín Phương Trời, Mười Phương Chư Phật, Chư Phật Mười Phương.

Con xin kính chào Địa Tạng Vương Bồ Tát.

Con xin kính chào Kim Niên Đương Cai Thái Tuế Chí Đức Tôn Thần, Kim Niên Hành Binh, Công Tào Phán Quan.

Con xin kính chào Bản Cảnh Thành Hoàng, các vị Đại Vương quản cai nơi nghĩa trang.

Con xin kính chào Ngài Bản Xứ, Thần Linh, Thổ Địa, Tôn Thần.

Con xin kính chào Ngũ Phương, Ngũ Thổ Long Mạch Tôn Thần, Tiền Chu Tước, Hậu Huyền Vũ, Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hổ cùng các vị Tôn Thần cai quản trong nghĩa trang này.

Con xin kính chào linh hồn người đã mất…

Hôm nay là ngày … tháng Chạp, năm cũ sắp qua, năm mới sắp đến.

Tín đồ chúng con là…, cư trú tại…

Chúng con đã chuẩn bị các vật phẩm, hương hoa trà quả, vàng bạc bảo lộc, để dâng hiến và tôn vinh các vị Thần Thánh.

Con xin đón nhận linh hồn của gia trưởng chúng con là…, ngày mất là…, để về với gia đình đón mừng năm mới, để chúng con được phục vụ trong mùa xuân thiên, báo đáp lòng biết ơn, biểu lộ lòng hiếu kính. Mong quý Thần Thánh, Chúa Thủy Doãn hãy ban phước.

Âm dương sinh tử!

Bát nước nén hương!

Thành tâm kính lễ!

Xin chứng giám!

Phù hộ độ trì!

Nam mô a di đà Phật!

Nam mô a di đà Phật!

Nam mô a di đà Phật!

b198f920-db47-4288-a98f-5c2f2a70728e.jpg

Bài khấn số 2

Con xin kính chào:

Ngài Kim Niên Đương Cai Thái Tuế Chí Đức Tôn Thần, Kim Niên Hành Binh, Công Tào Phán Quan.

Con xin kính chào Bản Cảnh Thành Hoàng Chư Vị Đại Vương.

Con xin kính chào Ngài Bản Xứ Thần Linh Thổ Địa Tôn Thần.

Con xin kính chào các vị Ngũ Phương, Ngũ Thổ Long Mạch Tôn Thần, Tiền Chu Tước, Hậu Huyền Vũ, Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hổ cùng các vị Tôn Thần cai quản trong nơi này.

Chúng con (Tên và Họ) ………………………………………….

Địa chỉ ……………………………..

Con xin đem các vật phẩm, hương hoa phù tửu lễ nghi, trình cáo Tôn Thần, kính viếng linh hồn là:

(Tên Ông, bà, cha mẹ và v.v…):…………………………………………….. Tuổi………………..

Sinh ngày…………………… Mộ táng tại…………………………………………………………….

Hôm nay, chúng con xin kính chào Thần Linh của vùng đất này, Bản Thổ Thành hoàng nơi đây, đất màu chim đậu, đức đáng kính phục, bảo vệ công lao đã làm, có phục có gặp nhờ vào Thần Quan, Tôn Thần Long Mạch cao sang, rừng núi khắp vùng.

Chúng con đã lựa chọn nơi an táng, để đảm bảo sự yên tĩnh suốt đời, hồng ân truyền đời đời, nhân ái gia đình không bao giờ mất đi. Chúng con xin cầu xin: Tạ ơn Thủ Mộ Thần Quan, để linh hồn duy trì không bị phân tán, và hộ vệ con cháu trên trần gian, để an toàn, khỏe mạnh, được ăn làm gặp may.Âm dương sinh tử, bát nước nén hương, biểu tấm lòng thành, xin chứng giám.

Chấp hành theo lời thỉnh cầu!

(Khấn 3 lần rồi đốt vàng bạc)

Bài khấn số 3

Nam mô a di đà Phật!

Nam mô a di đà Phật!

Nam mô a di đà Phật!

Con xin kính chào Chín Phương Trời, Mười Phương Chư Phật, Chư Phật Mười Phương.

Con xin kính chào Địa Tạng Vương Bồ Tát.

Con xin kính chào Kim Niên Đương Cai Thái Tuế Chí Đức Tôn Thần, Kim Niên Hành Binh, Công Tào Phán Quan.

Con xin kính chào Bản Cảnh Thành Hoàng, các vị Đại Vương quản cai nơi nghĩa trang.

Con xin kính chào Ngài Bản Xứ Thần Linh Thổ Địa Tôn Thần.

Con xin kính chào các vị Ngũ Phương, Ngũ Thổ Long Mạch Tôn Thần, Tiền Chu Tước, Hậu Huyền Vũ, Tả Thanh Long, Hữu Bạch Hổ cùng các vị Tôn Thần cai quản trong nơi nghĩa trang này.

Con xin kính chào linh hồn ông bà:………………………………………………………

Hôm nay là ngày… …….tháng Chạp, năm cũ sắp qua, năm mới sắp đến.

Tín đồ (chúng) con là:………………………………………………………………

Cư trú tại:………………………………………………………………………………….

Chúng con đã chuẩn bị các vật phẩm, hương hoa trà quả, vàng bạc bảo lộc, để dâng hiến và tôn vinh các vị Thần Thánh, và đón nhận linh hồn của tổ tiên chúng con là:……………sinh ngày…….mất tại…………để về với gia đình đón mừng năm mới, để chúng con được phục vụ trong mùa xuân thiên, báo đáp lòng biết ơn, biểu lộ lòng hiếu kính. Mong quý Thần Thánh, Chúa Thủy Doãn hãy ban phước.

Âm dương sinh tử

Bát nước nén hương

Thành tâm kính lễ

Xin chứng giám

Phù hộ độ trì

Nam mô a di đà Phật!

Nam mô a di đà Phật!

Nam mô a di đà Phật!.

Trên đây là hướng dẫn cho lễ tạ mộ cuối năm, bao gồm việc chuẩn bị và văn khấn. Hãy tham khảo và áp dụng. Đừng quên theo dõi MediaMart để cập nhật thông tin hữu ích nhất.

Related Posts