Văn Khấn Đền Bà Chúa Kho Đầy Đủ Các Cung Ban Công Đồng, Bà Chúa, Sơn Trang

Bài Văn Khấn Đền Bà Chúa Kho có đầy đủ các cung: Ban Công Đồng, Ban Bà Chúa Kho, Ban Sơn Trang được thu thập từ người dân tại đền. Có cả Bài Văn Khấn Xin Vay Tiền Bà Chúa Kho cho du khách muốn vay mượn tại Đền.

Trọn bộ các bài Văn Khấn Đền Bà Chúa Kho chi tiết nhất:

Theo phong tục truyền thống, mỗi địa điểm tâm linh và mỗi cung ban đều có tên Thánh Hiệu riêng được đặt theo tên và danh xưng của vị thánh. Nhiều người không biết khi khấn thường đọc một loạt các tên thánh hiệu nhưng không biết liệu các thánh hiệu đó có thờ ở cung ban mình đang khấn không.

Để biết được tại Đền Bà Chúa Kho có những cung ban chính và tên thánh hiệu thờ ở các cung ban đó là gì, bạn nên xem bài viết bên dưới, sẽ cung cấp đầy đủ các bài Văn Khấn Đền Bà Chúa Kho cho 3 cung thờ chính:

Lưu ý: (Bài Văn Khấn Lễ Đền Bà Chúa Kho dưới đây được thu thập từ người dân ở Đền, những người đã góp phần lan tỏa nét văn hóa của Đền Bà Chúa Kho – dựa trên bài Giới thiệu di tích lịch sử Đền Bà Chúa Kho)

Sơ đồ các cung ban tại Đền Bà Chúa Kho

Văn Khấn Đền Bà Chúa Kho chia làm 3 cung chính:

 • Tứ Phủ Công Đồng – Hội Đồng Các Quan.
 • Cung Đệ Nhị – Tam Tòa Thánh Mẫu Bà Chúa Kho (ban chính).
 • Bát bộ Sơn Trang.

Văn Khấn Xin Lộc Ban Công Đồng

Nam mô A di đà Phật (3 lần)

Con kính lạy chín phương trời, con kính lạy mười phương Phật, chư Phật mười phương.

Con kính lạy Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà, Đức Bà Quan Âm Bồ Tát

Con kính lạy Đức vua cha Ngọc Hoàng thượng đế.

Con kính lạy Tam Tòa Đức Thánh Mẫu.

Con kính lạy Tam phủ Công Đồng, Tứ phủ Vạn Linh, Ngũ vị Tôn Ông Hội đồng các quan.

Con kính lạy Tứ Phủ Chầu Bà

Con kính lạy Tứ Phủ Ông Hoàng

(Ông Hoàng Bơ, Ông Hoàng Bẩy, Ông Hoàng Đôi, Ông Hoàng Mười).

Con kính lạy Tứ Phủ Đức Thánh Cô, Tứ Phủ Đức Thánh Cậu

Con kính lạy Công Đồng các giá, các quan, 36 cửa rừng, 12 cửa biển

Con kính lạy Thanh bạch xà thần linh.

Hương tử con tên là: (người đi lễ) ……………………………………………………..Cùng gia quyến đẳng.

Nam nữ tử tôn trú quán tại địa chỉ: ………………………………………………………………..

Hôm nay, ngày ……. tháng …… năm …………. con về lễ Đền Bà Chúa Kho – Khu Cô Mễ – Phường Vũ Ninh – TP. Bắc Ninh thành tâm cầu dâng tờ vàng, cánh sớ, lễ chay, lễ mặn, kim ngân vàng tiền.

 • Hãy xin Hội đồng các Quan phù hộ và giúp đỡ gia đình chúng con sức khỏe, phúc thọ khang ninh, thành công, may mắn, an lành, thuận tiện trong mọi lĩnh vực, xua tan bệnh tật, trừ bỏ mọi trở ngại, giải quyết tình huống khó khăn.
 • Kinh doanh buôn bán phát đạt, có nhiều khách hàng, tài lộc thịnh vượng, một mùa xuân, một mùa hạ, một mùa thu, một mùa đông, loại bỏ mọi bệnh tật, giải quyết mọi rắc rối, thuận lợi cả năm suốt tháng.
 • Công danh đạt thành, có quyền chỉ đạo, hướng dẫn dưới quyền, thành tài và trí tuệ trong mọi lĩnh vực.

Nam mô A di đà Phật (3 lần)

(Vậy là bạn đã hoàn thành lễ khấn Ban Công Đồng rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ đi đến ban chính Bà Chúa Kho).

Văn Khấn Xin Lộc Ban Bà Chúa Kho

Nam mô A di đà Phật (3 lần)

Con kính lạy Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà, Đức Bà Quan Âm Bồ Tát

Con kính lạy Tam Tòa Đức Thánh Mẫu linh từ quốc mẫu Bà Chúa Kho hiển hóa anh linh.

Con kính lạy Thiên Tiên Thánh Mẫu

Con kính lạy Địa Tiên Thánh Mẫu

Con kính lạy Thủy Tiên Thánh Mẫu

Con kính lạy Đệ tứ khâm sai, Tứ vị chầu bà, năm dinh quan lớn, mười dinh các quan, Ngũ Hổ thần tướng, mười hai Tiên Cô, mười hai Thánh Cậu, Thanh Bạch Xà thần linh tại đền Bà Chúa Kho khu Cô Mễ – Phường Vũ Ninh – TP. Bắc Ninh.

Hôm nay, ngày …..tháng …. năm …………….Tên tôi là: …………………………

Cùng gia đình tôi sống tại: …………………………………………………………………..

Tôi đến đây để cầu lôc, tôi chúc mừng và lễ phép trước mặt Bà.

 • Xin Tam Tòa Đức Thánh Mẫu, linh từ Quốc Mẫu Bà Chúa Kho hiển hóa anh linh hộ và giúp đỡ gia đình tôi có sức khỏe, phúc thọ khang ninh, thành công, may mắn, an lành, thuận tiện trong mọi lĩnh vực, xua tan bệnh tật, trừ bỏ mọi trở ngại, giải quyết tình huống khó khăn.
 • Kinh doanh buôn bán phát đạt, có nhiều khách hàng, tài lộc thịnh vượng, một mùa xuân, một mùa hạ, một mùa thu, một mùa đông, loại bỏ mọi bệnh tật, giải quyết mọi rắc rối, thuận lợi cả năm suốt tháng.
 • Công danh đạt thành, có quyền chỉ đạo, hướng dẫn dưới quyền, thành tài và trí tuệ trong mọi lĩnh vực.

Nam mô A di đà Phật (3 lần)

(Sau khi cúng bái xong 2 ban chính này, hãy đi theo bản đồ sang bên phải để lễ tại Ban Sơn Trang).

Văn Khấn Xin Lộc Ban Sơn Trang

Nam mô A di đà Phật (3 lần)

Con kính lạy chín phương trời, con kính lạy mười phương Phật, chư Phật mười phương.

Con kính lạy Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Di Đà, Đức Bà Quan Âm Bồ Tát

Con kính lạy Tứ Phủ Chầu Bà

Chầu Đệ Nhị Thượng Thiên

Chầu Đệ Nhị Thượng Ngàn

Chầu Đệ Tam Thoải Phủ

Chầu Đệ Tứ Khâm Sai.

Con kính lạy Tứ Phủ Đức Thánh Cô, Tứ Phủ Đức Thánh Cậu, Bát Bộ Sơn Trang, Thập Nhị tiên nàng cai quản 36 cửa rừng, 12 cửa biển.

Con kính lạy ngũ hổ thần tướng, quan thanh bạch xà thần linh tại Đền Bà Chúa Kho – Khu Cô Mễ – Phường Vũ Ninh – TP. Bắc Ninh

Hôm nay, ngày …..tháng …. năm …………….Tên tôi là: …………………………

Tôi sống tại: …………………………………………………………………..

Tôi đến đây để cầu lôc, tôi chúc mừng và lễ phép trước mặt Bà.

 • Xin Tứ phủ Chầu Bà hộ và giúp đỡ gia đình tôi có sức khỏe, phúc thọ khang ninh, thành công, may mắn, an lành, thuận tiện trong mọi lĩnh vực, xua tan bệnh tật, trừ bỏ mọi trở ngại, giải quyết tình huống khó khăn.
 • Kinh doanh buôn bán phát đạt, có nhiều khách hàng, tài lộc thịnh vượng, một mùa xuân, một mùa hạ, một mùa thu, một mùa đông, loại bỏ mọi bệnh tật, giải quyết mọi rắc rối, thuận lợi cả năm suốt tháng.
 • Công danh đạt thành, có quyền chỉ đạo, hướng dẫn dưới quyền, thành tài và trí tuệ trong mọi lĩnh vực.

Nam mô A di đà Phật (3 lần)

Văn Khấn Xin Vay Tiền Bà Chúa Kho

(Lưu Ý: Tại ban chính Bà Chúa Kho nếu bạn có nhu cầu vay vốn, hãy khấn thêm bài văn khấn xin vay tiền Bà Chúa Kho này. Nếu bạn không cần vay vốn, hãy bỏ qua bài văn khấn này.)

Nam mô A di đà Phật (3 lần)

Con kính lạy chín phương trời, mười phương Phật, chư Phật mười phương

Con kính lạy Đức Phật Thích Ca

Con kính lạy Đức Phật Di Đà

Con kính lạy Đức Bà Quan Âm

Con kính lạy Đức Vua Cha Tam Tòa Thánh Mẫu

Con kính lạy Linh Từ Quốc Mẫu Bà Chúa Kho muôn linh vạn phép hiển hóa anh linh.

Con kính lạy Chầu Ông, con kính lạy Chầu Bà.

Ngày hôm nay là ngày ……… tháng ……… năm ………

Tôi là: ………………………………………………………..

Tôi đang sống tại: ……………………………………………………………….

Tôi cúng bái và xin vay tiền từ Bà.

 • Tôi đến đây hôm nay để đăng ký vay số tiền là: ………………………………..
 • Mục đích vay là: …………………………………………………………………………………………………….
 • Tôi hứa sẽ trả nợ và lãi tại địa chỉ: …………………………………………………….
 • Để tiền vốn được sinh sôi, phát triển, kinh doanh và xoay vòng, có nguồn vốn dồi dào.
 • Tôi cam kết sẽ trả hết số tiền vay và lãi vào cuối năm …..

Nam mô A di đà Phật (3 lần)

Thông tin về các bài văn khấn tại Đền Bà Chúa Kho

 • Vậy là bạn đã hoàn thành lễ khấn 3 ban chính và đọc đủ 3 bài văn khấn chính tại Đền Bà Chúa Kho rồi. Tiếp theo, bạn có thể lễ và tự khấn nôm các cung ban khác tại đền.
 • Bên cạnh đó, còn tổ chức 3 nghi lễ chính khác tại Đền Bà Chúa Kho, bạn có thể tìm hiểu thêm:
 • Cách xin lộc rơi, lộc vãi Bà Chúa Kho
 • Cách vay tiền Bà Chúa Kho
 • Cách Trả Nợ Bà Chúa Kho
 • Lưu ý: Khi bạn đến Đền Bà Chúa Kho, bạn nên thăm lễ tại Cung Cấm Bà Chúa Kho (hay còn gọi là Đệ Nhất Cung).
 • Vì đây là nơi trang nghiêm nhất nên luôn khóa cửa. Bạn có thể chọn 2 cách:
 1. Tham gia lễ ngoài cửa
 2. Đăng ký để được vào bên trong và trình diện trước Bà Chúa Kho

Nếu bạn muốn lễ trong cung cấm, vui lòng nhấn nút đăng ký ngay bên dưới để chúng tôi đăng ký và dẫn bạn vào:

Cửa Hàng Lệ Nguyệt (Gia đình bán đồ lễ đầu tiên tại Đền Bà Chúa Kho)

Địa chỉ: Khu Cô Mễ – Phường Vũ Ninh – Thành Phố Bắc Ninh

Hotline: 0987.662.123 (Cô Nguyệt)

Trang chủ: https://denbachuakho.com.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/denbachuakho

Related Posts