Văn khấn Tết Thanh minh đầy đủ và chính xác nhất

Khi thực hiện nghi thức này, gia đình cần đọc hai bài văn khấn. Bài khấn đầu tiên là Âm phần Long mạch, dùng để tôn kính các vị thần linh cai quản khu vực nơi mộ phần đặt và bài khấn vị vong linh trước mộ gia đình.

6ada2a85-83bb-4610-8be2-b9e2ab38a83e.jpg

Sau khi hoàn thành việc đọc văn khấn Tết Thanh minh, nếu có thể, hãy viết bài này ra giấy để biến thành hiện thực.

Bài khấn Âm phần Long mạch

Nam mô A di Đà Phật!

Nam mô A di Đà Phật!

Nam mô A di Đà Phật!

Con xin lạy chín phương trời và mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Con thành kính tôn trọng trời đất hoàng thiên, thần thánh.

Con thành kính tôn trọng các vị thần linh cai quản khu vực này.

Hôm nay là ngày… tháng… năm Nhâm Dần (đọc ngày tháng âm lịch)

Tín đồ chúng con là:… (đọc tên bạn)

Địa chỉ của chúng con là: số nhà… phường… quận,… thành phố… (địa chỉ nhà bạn)

Nhằm kỷ niệm Tết Thanh minh, tín đồ con thành tâm và thành kính chuẩn bị các vật lễ như lá trầu quả cau, trà quả, hương hoa, thắp nén hương tâm để dâng trước mộ, mời chư vị thần linh đến chứng kiến.

Gia đình chúng con có mộ của cụ tứ đại, tam đại hoặc tổ tiên ông bà, cha mẹ an nghỉ tại nơi này, và bây giờ chúng con muốn tu bổ, xây dựng lại. Do đó, chúng con xin kính mời các vị thần linh, thần đất, con rồng, linh vật, rồng xanh, hổ trắng và các vị thần cai quản khu vực này.

Chúng con mời các vị thần đến đây chứng kiến lòng thành và nhận lễ vật, giúp đỡ cho vong linh yên bình, giải thoát. Cúi xin các vị thần hộ trì để cho tín đồ con và gia đình mạnh khỏe, trong suốt cả ba mùa hè và chín tháng đông, khỏe mạnh, hạnh phúc, chứng minh lòng thành của gia đình chúng con.

Nam mô A di Đà Phật!

Nam mô A di Đà Phật!

Nam mô A di Đà Phật! (cúi đầu 3 lần)

Bài khấn vong linh tại mộ

Nam mô A di Đà Phật!

Nam mô A di Đà Phật!

Nam mô A di Đà Phật!

Con xin lạy chín phương trời và mười phương chư Phật, chư Phật mười phương.

Con thành kính tôn trọng linh hồn: (đọc tên người dưới mộ)

Hôm nay là ngày… (đọc ngày âm lịch), trong dịp Tết Thanh minh, tín đồ chúng con là… ngụ tại số nhà… phường… quận,… thành phố…

Chúng con và tất cả thành viên trong gia đình, nhờ công ơn đậm đà của… nghĩ về những linh hồn bất hạnh sống nơi hoang vắng, tín đồ con đã chuẩn bị lễ vật, lá trầu quả cau, hương hoa trà quả, thắp nén hương tâm để dâng trước mộ và mời linh hồn đến nhận sự cống hiến.

Nam mô A di Đà Phật!

Nam mô A di Đà Phật!

Nam mô A di Đà Phật! (cúi đầu 3 lần)

Trên đây là văn khấn Tết Thanh minh tại nhà và ngoài mộ hoàn thiện nhất do MediaMart tổng hợp. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi cung cấp sẽ giúp bạn biểu đạt lòng thành kính của mình đối với tổ tiên.

Related Posts