Bài cúng Phật Giáo Hòa Hảo – Nội dung và cách cúng lạy chi tiết

Phật Giáo Hòa Hảo, giống như nhiều tôn giáo khác, cũng có các bài cúng riêng của mình. Vậy bài cúng Phật Giáo Hòa Hảo có nội dung và cách cúng như thế nào? Nếu bạn quan tâm đến vấn đề này, hãy đọc bài viết để tìm hiểu!

nội dung bài cúng Phật Giáo Hòa Hảo
Tìm hiểu nội dung bài cúng Phật Giáo Hòa Hảo

1. Phật Giáo Hòa Hảo là gì? Thờ ai?

Trước khi đề cập đến bài cúng Phật Giáo Hòa Hảo, chúng ta hãy tìm hiểu về tôn giáo này. Phật Giáo Hòa Hảo được thành lập vào năm 1939 (Kỷ Mão) bởi Huỳnh Phú Sổ. Nơi xuất thân của tôn giáo này là làng Hòa Hảo, quận Tân Châu, tỉnh Châu Đốc, hiện nay là thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.

Phật Giáo Hòa Hảo áp dụng pháp môn “Học Phật – Tu Nhân” làm căn cơ. Thay vì tu tại các đình, chùa,… Phật Giáo Hòa Hảo khuyến khích tu hành tại gia. Nền tảng của tôn giáo này là Đạo Phật kết hợp với những bài sấm kệ do Huỳnh Phú Sổ biên soạn.

Huỳnh Phú Sổ là người sáng lập Phật Giáo Hòa Hảo. Ông còn được gọi là Đức Huỳnh Giáo chủ hoặc thầy Tư Hòa Hảo. Mặc dù chưa đủ 18 tuổi, Huỳnh Phú Sổ đã tuyên bố là bậc Sinh nhi tri, có khả năng nhìn xuyên qua quá khứ và biết trước tương lai. Ông cũng có được sự truyền pháp từ Phật Thích Ca Mâu Ni và Phật A Di Đà, để truyền bá tư tưởng Bửu Sơn Kỳ Hương cho người dân và phát triển Phật Giáo. Ngoài ra, ông còn có trách nhiệm cứu độ chúng sinh khỏi khổ đau và dẫn dắt họ vào cõi hạnh phúc.

người sáng lập Phật Giáo Hòa Hảo
Chân dung người sáng lập Phật Giáo Hòa Hảo – Huỳnh Phú Sổ

Người theo Phật Giáo Hòa Hảo thường tu tại gia. Vì vậy, việc thờ phượng và tu hành đơn giản. Ngoài việc thờ Phật, Phật Giáo Hòa Hảo còn thờ cả các anh hùng dân tộc, không chỉ thờ các vị thần mà không rõ căn nguyên.

2. Nội dung bài cúng Phật Giáo Hòa Hảo

Tổng cộng có 2 bài cúng Phật Giáo Hòa Hảo. Mỗi bài cúng có nội dung và được sử dụng trong các trường hợp khác nhau. Cụ thể:

2.1. Bài cúng Phật Giáo Hòa Hảo hàng ngày trước bàn thờ ông bà

Khi thực hiện bài cúng hàng ngày trước bàn thờ ông bà, tu sĩ Phật Giáo Hòa Hảo sẽ cầm hướng xá và quỳ xuống, chắp tay đặt lên trán và tụng nguyện như sau:

“Cúi kính dâng hương trước Cửu Huyền.

Cầu trên Thất Tổ chứng lòng thành kính.

Nay con tỉnh ngộ quy y Phật.

Quyết tâm tu hiền tạo phước duyên.”

Sau khi tụng nguyện, đặt hương vào bát hương và đứng thẳng, chắp tay trước ngực, tiếp tục nguyện như sau:

“Cúi đầu lạy tổ tức.

Báo ơn ông bà đã sinh dưỡng con suốt những ngày công việc vất vả.

Bây giờ con xin hứa giữ Đạo luôn.

Tu cầu tổ tức về nơi cõi Phật.”

Sau khi nguyện, tu sĩ lạy tứ lạy và có thể kết thúc bài cúng hàng ngày trước bàn thờ ông bà tổ tiên.

Bàn thờ của gia đình theo Phật Giáo Hòa Hảo
Bàn thờ gia đình theo Phật Giáo Hòa Hảo

2.2. Bài cúng nguyện Phật Giáo Hòa Hảo trước bàn thờ Phật

Khi cúng trước bàn thờ Phật, tu sĩ sẽ cầm hương xá và quỳ xuống, hai tay chắp trước trán, sau đó đọc bài cúng Phật Giáo Hòa Hảo, còn được gọi là bài Quy Y:

“Nam Mô Ta bà Giáo chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (tam niệm).

Nam Mô Thập Phương Phật.

Nam Mô Thập Phương Pháp.

Nam Mô Thập Phương Tăng.

Nam Mô Phật Tổ, Phật Thầy, Quan Thượng Đẳng Đại Thần, Chư Quan Cựu Thần, Chư Vị Sơn Thần, Chư Vị Năm Non Bảy Núi, cảm ứng chứng minh, bây giờ con xin quy y theo Ngài, tu hiền theo Phật Đạo.”

Sau khi đọc xong, đặt hương vào bát hương và lạy tứ lạy. Hoặc có thể đặt hương vào bát hương, thẳng lưng, hai tay chắp trước ngực và tiếp tục đọc bài cúng như sau:

“Nam Mô Tây Phương Cực lạc thế giới Đại từ Đại bi phổ độ chúng sanh A Di Đà Phật.”

“Nam Mô nhứt nguyện cầu: Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Nhơn Hoàng, Liên hoa hải hội, thượng Phật từ bi, Phật Vương độ chúng, thế giới bình an.”

“Nam Mô nhị nguyện cầu: Cửu Huyền Thất tổ Tịnh độ siêu sanh.”

“Nam Mô tam nguyện cầu: Phụ mẫu tại đường tăng long phước thọ, phụ mẫu quá khứ trực vãng Tây phương.”

“Nam Mô tứ nguyện cầu: Bá tánh vạn dân từ tâm bác ái, giải thoát mê ly.”

“Nam Mô ngũ nguyện cầu: Phật Tổ, Phật Thầy từ bi xá tội đệ tử tiêu tai tịnh sự, trí huệ thông minh giai đắc đạo quả.”

Sau khi đọc xong bài cúng mỗi hướng, tu sĩ lạy tứ lạy và xá. Trong đó:

  • 1 xá chính giữa niệm: “Nam Mô A Di Đà Phật”
  • 1 xá bên trái niệm: “Nam Mô Đại Thế Chí Bồ Tát”
  • 1 xá mặt niệm: “Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát”

2.3. Bài cúng Cửu Huyền Phật Giáo Hòa Hảo bàn Thông Thiên

Sau khi cầu nguyện, tu sĩ đọc bài cúng Phật Giáo Hòa Hảo tại bàn Phật, sau đó ra bàn Thông Thiên để cầu nguyện 4 hướng. Bàn Thông Thiên là hướng chính, các hướng còn lại là phía sau lưng và hai bên vai.

Tu sĩ Phật Giáo Hòa Hảo
Tu sĩ Phật Giáo Hòa Hảo cần cúng trước bàn thờ Thông Thiên

Tại bàn Thông Thiên, tu sĩ cúng và đọc bài cúng Quy Y. Các hướng khác, tu sĩ đọc bài Tây Phương ngũ nguyện. Sau khi đọc xong bài cúng mỗi hướng, lạy tứ lạy.

Lưu ý:Trong trường hợp không thể lạy, tu sĩ có thể xá ba lần. Khi lạy, tu sĩ có thể đứng hoặc quỳ, tùy thuộc vào sức khỏe.

3. Hướng dẫn cách cúng lạy của Phật Giáo Hòa Hảo

Ngoài việc hiểu nội dung bài cúng Phật Giáo Hòa Hảo, tu sĩ cần biết cách cúng và lạy đúng. Cụ thể:

3.1. Niệm Phật

Sau khi hoàn thành cúng lễ, tu sĩ có thể niệm Phật. Khi niệm Phật, tu sĩ ngồi bán già thẳng lưng và niệm “Nam-Mô A-Di-Đà Phật”.

Hoặc có thể niệm như sau: “Nam-mô Tây-phương Cực-lạc thế giới Đại từ Đại bi phổ độ chúng sanh A-Di-Đà Phật”.

Lưu ý: Mức độ niệm Phật phụ thuộc vào sức khỏe và sở thích của mỗi người. Chỉ cần cầu nguyện và niệm Phật trong tâm là đủ.

Nam-Mô A-Di-Đà Phật, sáu chữ đi, đứng, nằm, ngồi, rán niệm không quên, không chờ đợi thời khắc nào.

3.2. Khi ăn cơm

Khi ăn cơm với bất kỳ món ăn nào, tu sĩ theo Phật Giáo Hòa Hảo cần tụng nguyện Cửu Huyền, Thất Tổ và tôn kính ông bà cha mẹ đã mất để bày tỏ lòng tôn kính và hiếu thảo.

3.3. Ăn chay

Vào ngày đơm quảy, tu sĩ sẽ có bữa ăn chay. Không cần tổ chức linh đình hay phức tạp. Những người theo Phật Giáo Hòa Hảo thường ăn chay vào ngày 14, 15, 29 và 30 hàng tháng. Trong các tháng không có ngày 29, tu sĩ ăn chay vào ngày 29 và mồng 1. Khi cúng, nếu có nhang thì cần châm nhang, nếu không có, có thể nguyện cầu mà không cần nhang.

ngày ăn chay phật giáo hòa hảo
Ngày ăn chay cụ thể trong Phật Giáo Hòa Hảo

Ngoài ra, vào ngày xuân nhựt hàng năm, tu sĩ cũng sẽ ăn chay vào ngày 29, 30 và mồng 1. Sau ngày mồng 1, chỉ có những hoạt động nhỏ nhặt. Đến ngày mồng 2, có thể cúng bất kỳ vật phẩm nào. Đến ngày mồng 3, tu sĩ không thể sát sinh và chỉ sử dụng hoa để cúng.

3.4. Đi xa nhà

Người làm ruộng khi cúng sẽ quay về hướng Tây, nguyện rồi xá 4 hướng. Người đi xa nhà có thể tưởng tượng trong tâm.

>> XEM THÊM:

  • Bài cúng ông công ông táo hàng năm
  • Tổng hợp các bài cúng ông bà tổ tiên trong ngày giỗ

Đó là nội dung chi tiết của các bài cúng Phật Giáo Hòa Hảo và hướng dẫn cách cúng lạy. Phật Giáo Hòa Hảo hiện đang được nhiều người Việt tu theo vì cách tu hành đơn giản và có thể tu tại gia.

Related Posts