Theo truyền thuyết, Thần Tài là một vị thần có nhiệm vụ quản lý tiền bạc và của cải của mọi người. Vào ngày 10 tháng Giêng hàng năm, còn được gọi là ngày vía Thần Tài, các gia đình, cửa hàng và công ty tổ chức lễ cúng Thần Tài để bày tỏ lòng biết ơn đối với Thần Tài đã mang lại may mắn và tài lộc trong năm cũ, cũng như cầu mong những điều tốt đẹp cho năm mới sắp tới.

Văn khấn ngày vía Thần Tài năm Quý Mão 2023 theo truyền thống Việt Nam - Ảnh 1

Cách sắp xếp mâm cúng Thần Tài thường khác nhau tùy theo vùng miền và phong tục địa phương. Hình ảnh minh họa.

Văn khấn cúng Thần Tài (theo Văn khấn cổ truyền Việt Nam – NXB Văn hóa Thông tin):

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Xin kính chào chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương.

Con xin kính chào ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

Con xin kính chào ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

Con xin kính chào Thần Tài vị tiền.

Con xin kính chào các ngài Thần linh, Thổ địa cai quản trong vùng này.

Con chúc tủi tâm là…………………

Địa chỉ là……………………

Hôm nay là ngày ……….. tháng ……… năm …………

Tủi tâm con đã trang hoàng chuẩn bị, đặt hương hoa, lễ vật, vàng bạc, trái cây và các vật phẩm cúng dâng trước bức tượng Thần Tài.

Con xin khẩn cầu sự thương xót của Thần Tài, đến bảo hộ tín chủ con, ngự trị trong án, chứng kiến lòng thành, và nhận lễ vật phù trì tín chủ chúng con để có cuộc sống bình an, may mắn và thịnh vượng, tài lộc thăng tiến, mở mang tâm đạo, và nhận được những điều tốt lành vành móng tay.

Chúng con đeo bạc trước Thần Tài, cung kính trước án, xin được bảo hộ và thần trì.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Văn khấn cúng khai trương Thần Tài:

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Con xin kính chào: Hoàng Thiên, Hậu Thổ, chư vị tôn thần, quan đương niên hành khiển, ngài bản cảnh Thành hoàng các vị đại vương; ngài bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài định phúc Táo quân, các vị Địa chúa, Long mạch tôn thần và tất cả các thần linh cai quản và cư ngụ trong khu vực này.

Hôm nay là ngày …….. tháng ……… năm …………

Tên của con là (nói tên thật của mình)…, địa chỉ sống hiện tại là (nêu rõ địa chỉ)…., tủi tâm con đã trang hoàng, đặt hương, hoa, lễ vật và các vật phẩm cúng dâng trước bức tượng. Xin thông báo đến các vị linh thần và nhờ phán xét để chúng con có thể khai trương thành công (nêu rõ việc cần khai trương).

Tủi tâm con xin cung thỉnh: Ngài đương niên hành khiển Thái tuế chí đức tôn thần, ngài bản cảnh Thành hoàng các vị đại vương; ngài bản xứ thần linh, thổ địa, ngài định phúc Táo quân, các vị Địa chúa Long mạch tôn thần và tất cả các thần linh cai quản và cư ngụ trong khu vực này. Xin các vị giáng xuống trước án, chứng kiến lòng thành, và nhận lễ vật.

Các vị thần Tài, Phúc, chủ đất, chủ nhà, chủ tiền, chủ hậu và các vị linh hương, linh cô, linh cỏ dương lên trong khu vực này, xin được mời tới với tấm lòng tôn trọng, và nhận lễ vật.

Đốt nén hương tâm, cúi dâng lễ vật, lòng thành chắp tay khấn nguyện, xin đáp đền tự tin, ý thức tốt lành, và xin được bảo hộ và hỗ trợ cho khai trương thuận lợi, gia đình an lành, công việc phát triển, tài lộc tăng tiến, và thực hiện những ước nguyện tâm hồn.

Xin các vị thần bảo vệ con và bình an mệnh, không gặp trở ngại trong bốn mùa, có điềm lành trong tám canh. Mọi người đều được yên bình, hưởng phần lợi lộc từ ngày sang đêm; âm phù – dương trợ, tâm lòng thành, nghĩa tình thành thực.

Xin chứng kiến sự thật.

Xin cẩn thận!

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Văn khấn cúng Thần Tài ngày mùng 10 âm lịch hàng tháng:

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Con xin kính chào Hoàng thiên, Hậu thổ, chư vị tôn thần

Con xin kính chào ngài Đông trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân.

Con xin kính chào ngài Gia môn Thổ phủ, Thổ chủ Tài thần.

Con xin kính chào các ngài Thần Tài vị tiền. Con xin kính chào tiền hậu địa chủ và tất cả các vị thần linh.

Con xin kính chào Bản xứ Thổ địa Phúc đức Chính thần. Con xin kính chào các ngài thần linh, thổ địa cai quản và cư ngụ trong khu vực này.

Tín chủ chúng con là… sống tại…, và hoạt động kinh doanh tại (nhà ở, cửa hàng hoặc công ty)…, với ngành nghề là…

Hôm nay là ngày mùng 10 tháng…. năm…. âm lịch, tín chủ con đã trang hoàng, đặt hương, hoa, lễ vật, vàng bạc, trái cây và các vật phẩm cúng dâng, bày ra trước bức tượng Thần Tài. Xin kính mời Thần Tài tiền vị, thổ địa và tất cả các vị thần tôn đức chứng giám.

Con xin khẩn cầu sự thương xót của Thần Tài, đến bảo hộ tín chủ con, ngự trị trong án, chứng kiến lòng thành, và nhận lễ vật phù trì tín chủ chúng con để có cuộc sống an lành, gặp nhiều điều tốt lành, công việc thuận lợi, hỗ trợ âm phúc và sự gặp gỡ của những người quan trọng, thành công trong kinh doanh, tài lộc phát triển và thu hút khách hàng gần xa.

Con xin cầu mong các vị thần hộ trì cho… nhận được nhiều hợp đồng lớn, có nhiều khách hàng tốt, công việc thuận lợi và đạt kết quả cao, để tín chủ chúng con có tài, có lộc, có tiền, có may mắn trong mọi công việc phúc đức và trong gia đình, để (cửa hàng, công ty…) phát triển mạnh mẽ hơn.

Xin các vị thần cho hòa thuận, ước nguyện thành tâm.

Chúng con dâng trọn tấm lòng thành, trước bức tượng, xin được bảo hộ và hỗ trợ.

Nam mô A Di Đà Phật! (3 lần)

Related Posts