TIN VIÊN TỊCH ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH TÂM CHÂU

20/08/20151:49 CH(Xem: 10583)
TIN VIÊN TỊCH ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH TÂM CHÂU
HTthichtamchau_2

TIN VIÊN TỊCH

ĐẠI LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH TÂM CHÂU
Thượng thủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam trên Thế giới
Vừa thâu thần viên tịch tại Tổ đình Từ Quang, thành phố Montreal, Canada
lúc 10g15 thứ Năm, ngày 20-8-2015 (giờ Canada), trụ thế 95 tuổi đời, 70 Hạ Lạp.

Chi tiết về Tang Lễ Cố Trưởng Lão Hòa Thượng sẽ được công bố trong thời gian sớm nhất.

Đại Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu thế danh Đoàn Văn Hoành, sinh trong nhà họ Đoàn năm 1921 tại Ninh Bình, Bắc phần, Việt Nam.

Ngài nhập đạo năm 11 tuổi. Qua những năm tháng tu học, lên các giới phẩm: Sa Di, Tỳ Khưu, Bồ Tát, Ngài đã đảm đương nhiều chức vụ trong Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam và thế giới như: Thành viên sáng lập Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam tại Huế năm 1951. Ủy viên Nghi Lễ, Hội Đồng Trị Sự Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam năm 1951. Phó Chủ Tịch Hội Đồng Trị Sự Giáo Hội Tăng Già Toàn Quốc Việt Nam năm 1952. Chủ Tịch Giáo Hội Tăng Già Bắc Việt tại Miền Nam năm 1955. Phó Chủ Tịch Tổng Hội Phật Giáo Việt Nam năm 1956. Chủ Tịch Ủy Ban Liên Phái Phật Giáo Chống phim Sakya, đầu năm 1963. Chủ Tịch Ủy Ban Liên Phái Bảo Vệ Phật Giáo tháng 5 năm 1963. Viện trưởng Viện Hóa Đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất năm 1964. Sáng lập viên kiêm Phó Chủ Tịch Giáo Hội Phật Giáo Tăng Già Thế Giới năm 1964. Chủ Tịch Hội Phật Giáo Phụng Sự Xã Hội Thế Giới năm 1969. Chủ Tịch Hội Phật Giáo Liên Hiệp Thế Giới năm 1970  (tại Hán Thành, Nam Cao Ly). Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Quốc Tế (1979-1984). Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới từ năm 1984. Đệ nhất thành viên Hội Đồng Trưởng Lão Giáo Hội Phật Tăng Già Thế Giới từ năm 1989.

(Đệ tử tại gia Bồ Tát giới Giác Viên kính lược ghi.)
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn