THÔNG BẠCH THAY THƯ MỜI LỄ TIỂU TƯỜNG CỐ TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH TÂM CHÂU

27/06/20169:17 CH(Xem: 8560)
THÔNG BẠCH THAY THƯ MỜI LỄ TIỂU TƯỜNG CỐ TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH TÂM CHÂULogo_-giao_hoi

GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI
WORLD VIETNAMESE BUDDHIST ORDER

TỔ ĐÌNH TỪ QUANG
TU QUANG BUDDHIST ORDER/ORDRE BOUDDHIQUE TU QUANG
1978 Rue Parthenais, Montreal, QC. H2K-3S3, Canada.
                                      Tel: (514)525-8122 – Email: todinhtuquang@gmail.com
________________________________

Tổ Đình Từ Quang, ngày 06 tháng 06 năm 2016

THÔNG BẠCH THAY THƯ MỜI LỄ TIỂU TƯỜNG
CỐ TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH TÂM CHÂU
THƯỢNG THỦ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI
VIỆN CHỦ TỔ ĐÌNH TỪ QUANG


Kính gửi: Chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni,
Quý vị đồng hương Phật tử.

Kính bạch Quý Ngài,
Kính thưa Quý vị,

Chín chục năm dư tạo cảnh chùa,
Lộng lẫy cung trời khác hẳn xưa.
Về vậy ! Viên thành công quả đạo,
Gậy rung gió mát tám phương lùa.

Để tỏ lòng tri ân và báo ân với bậc THẦY tôn kính, bậc thạch trụ của Phật giáo; Sơn môn pháp phái Tổ Đình Từ Quang và môn đồ pháp quyến sẽ tổ chức Lễ Tiểu Tường truy niệm Giác Linh Cố Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Tâm hạ Châu, Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới kiêm Viện Chủ Tổ Đình Từ Quang.

Lúc 05:00 chiều thứ Ba ngày 09 tháng 08 năm 2016 (07-07-Bính Thân), tại Tổ Đình Từ Quang,
2176 Ontario Est, Montreal, QC H2K 1V6. Tel: 514-525-8122 – Email: todinhtuquang@gmail.com

Tổ Đình Từ Quang và môn đồ pháp quyến thành kính cung thỉnh chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng, Ni hoan hỷ quang lâm chứng minh cầu nguyện, cùng kính mời quý đồng bào Phật tử về tham dự.

Thành kính cung nghinh Quý Ngài và đón tiếp Quý vị tại buổi lễ.

Ngưỡng nguyện Tam Bảo chứng minh gia hộ Quý Ngài thân tâm an lạc, Phật sự viên thành; Quý vị Phật tử và bửu quyến được an vui, hạnh phúc.

Nay kính thông bạch,
TM. Tổ Đình Từ Quang
T.K Thích Chân Bổn, T.K Thích Chân Hòa, T.K Thích Chân Thể
CHƯƠNG TRÌNH LỄ TIỂU TƯỜNG
CỐ TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH TÂM CHÂU
THƯỢNG THỦ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI
VIỆN CHỦ TỔ ĐÌNH TỪ QUANG

Thứ Ba, ngày 09 tháng 08 năm 2016 (07-07-Bính Thân)

BUỔI SÁNG


06:00 Công phu sáng
08:00 Điểm tâm
10:00 Niêm hương bạch Phật - Đỉnh lễ Tam Bảo
- Tụng kinh Phổ Môn
- Cúng Ngọ
- Truy tiến Giác Linh
- Lễ Thỉnh Di Cốt Giác Linh Trưởng Lão Hòa Thượng nhập Lưu Phương Tháp
12:00 Thụ trai

BUỔI CHIỀU

14:00 Tụng kinh Di Đà
16:00 Cung đón chư Tôn Đức Tăng, Ni
17:00 Chuông trống Bát Nhã cung thỉnh chư Tôn Đức Tăng Ni quang lâm chính điện,
- Niêm hương bạch Phật - Đỉnh lễ Tam Bảo - Đại Bi - Bát Nhã - Niệm Phật - Hồi hướng
18:00 Truy tiến Giác Linh
19:00 Cơm chay thân mật
19:30 Hoàn mãn
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn