THÔNG BẠCH - Văn thư số 1792/VP/TT

03/10/201412:00 SA(Xem: 14347)
THÔNG BẠCH - Văn thư số 1792/VP/TT


logo_-giao_hoi-content

GIÁO-HỘI PHẬT- GIÁO VIỆT-NAM TRÊN- THẾ- GIỚI


WORLD VIETNAMESE BUDDHIST ORDER

TỔ ĐÌNH TỪ-QUANG


 TU-QUANG BUDDHIST ORDER / ORDRE BOUDDHIQUE TU-QUANG

 2176 Rue Ontario Est, Montreal, QC. H2K-1V6, Canada
1978 Rue Parthenais, Montreal, QC H2K-3S3, Canada

 Tel : (514) 525-8122 - todinhtuquang@gmail.comTHÔNG BẠCH

Văn thư số 1792/VP/TT

Ngày 1 tháng 10 năm 2014

V/V Hộ-trợ xây dựng chùa Đức-Quang, Ontario, Canada

Kính gửi :

Chư tôn Hòa-Thượng, Thượng-Tọa, Đại-Đức Tăng, Ni,

các Thành-viên GH cùng chư Phật-tử xa gần.


Kính bạch Quý Ngài,


Kính thưa Quý vị,


Chùa Đức-Quang tại số 608 Hamilton Road, London, Ontario N5Z 1S9, Canada. Điện thoại : 519 – 868-6168, do Thượng-Tọa Thích-Chân-Pháp trụ-trì. Ngôi chùa cũ bị suy sụp, nên gần hai năm nay, Thượng-Tọa xin phép xây cất lại và sự kiến-thiết - tuy gặp nhiều chướng ngại - nhưng với sự cố gắng, công trình xây cất đã được tám phần mười, chỉ còn hai phần nữa là có thể hoàn tất để có nơi cung-ứng cho Phật-sự trong dịp tết Nguyên-Đán Ất-Mùi này. Nhưng vì tài-chánh eo hẹp, Phât-tử địa phương quá ít ỏi, khó lòng được như ý nguyện.

Vì là Phật-sự chung, chúng tôi ra thông bạch này, ngỏ lời kêu gọi chư tôn-đức Tăng, Ni, các Thành-viên trong Giáo-Hội, các Phật-tử xa gần, cảm thông nỗi vất vả, khó khăn của Thượng-Tọa Trụ-Trì, của các Phật-tử địa-phương, xin Quý Ngài và Quý vị tự-phát-tâm hỷ-cúng tịnh-tài và khuyến-hóa các Phật-tử phát-tâm hỷ cúng tịnh-tài vào việc hoàn-thành ngôi nhà chung này, thực là
công-đức vô lượng.

Quý Ngài và Quý vị phát-tâm hỷ-cúng, xin viết check cho : DUC QUANG BUDDHIST CENTER, gửi về địa-chỉ ghi trên.

Thành-thực tri ân công-đức Quý Ngài và Quý vị. Cầu nguyện Tam Bảo từ-bi gia-hộ Quý Ngài và Quý vị luôn luôn thân tâm an-lạc, vạn sự cát tường như ý.


Nay thông bạch

Thượng-Thủ GHPGVNTTG

chu_ky-giao_hoi_-thuong_thu-content

Trưởng-lão Thích-Tâm-Châu
Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn