Thông Bạch Văn thư số 1780/VP/TT

27/03/201412:00 SA(Xem: 15735)
Thông Bạch Văn thư số 1780/VP/TT

logo_-giao_hoi-content

 GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI

 World Vietnamese Buddhist Order

 TU VIỆN VIÊN QUANG

 1038-1044 GALWAY LANE, CLOVER, SC 29710 - USA.

 Tel: (803) 222-6629. Email : tuvienvienquang@gmail.com

 _____________________________________________________

THÔNG BẠCH

Văn-thư số 1780/VP/TT

 
Tu viện Viên-Quang, ngày 25 tháng 3 năm 2014
 

 Kính gửi : Chư Hòa-Thượng, chư Thượng-Tọa, Đại-Đức Tăng Ni

 cùng chư Đạo-hữu lãnh-đạo các cơ-quan Trung-ương và

 các Thành-viên, Phật-tử trong Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới.


Kính bạch Quý Ngài,

Kính thưa Quý vị,

 

Năm nay, Giáo-Hội chúng ta có một số ngày được coi là quan trọng, chúng tôi xin thông bạch để Quý Ngài và Quý vị lưu tâm :


1)- Ngày Đại-hội thường niên, hiệp-kỵ chư Tổ và kỷ niệm 30 năm thành-lập Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới được tổ chức vào ngày 30 và 31 tháng 08 năm 2014 tại Tu-Viện Viên-Quang :

1038-1044 Galway Lane, Clover, South Carolina 29710, U.S.A. Trưởng Ban Biên Tập và Ấn-Hành tập Kỷ Yếu 30 Năm là Thượng-Tọa Thích-Chân-Bổn. Trưởng Ban Tổ-Chức Đại-Hội Thường Niên và Kỷ Niệm 30 năm thành-lập Giáo-Hội là Thượng-Tọa Thích-Chân-Tôn.


2)- Tuần lễ Nghiên Tu An Cư được tổ chức tại Tổ-Đình Từ-Quang, Montreal, Quebec, Canada :

Vân-tập vào ngày 01 tháng 07 năm 2014. Khai mạc an-cư vào ngày 02 tháng 07 và kết-thúc vào ngày 11 tháng 07 năm 2014. Sau đó, đi tham quan và dự lễ khánh thành chùa Đức-Quang do Thượng-Tọa Thích-Chân-Pháp (Tổng-vụ-trưởng Tổng-vụ Từ-Thiện Giáo-Hội PGVNTTG) Trụ-Trì, tại tỉnh-bang Ontario, Canada, từ ngày 12 cho đến ngày 15 tháng 07 năm 2014 là kết thúc.


Vậy, chúng tôi xin thông bạch để Quý Ngài và Quý vị liễu tri. Kính mong Quý Ngài và Quý vị hoan hỷ chung sức cùng hai Thượng-Tọa trên về tất cả mọi mặt :

a)- Để cho, Tập Kỷ-Yếu có nhiều bài viết, hình ảnh, tài-liệu phong phú và việc ấn hành được trang nhã, đầy đủ không bị thiếu sót và thiếu thốn.

b)- Để cho, Đại hội thường niên và Đại-lễ kỷ-niệm được đông vui, hòa hợp, trang nghiêm và mọi điều viên mãn.


Ngưỡng nguyện Tam Bảo từ bi chứng minh gia-hộ Phật-sự viên thành, Quý Ngài và Quý vị thường an lạc.



Nay thông bạch,

 chu_ky-giao_hoi_-thuong_thu-content
Trưởng-lão Thích-Tâm-Châu


Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn