Chúc xuân Giáp Ngọ của HT Thích Tâm Châu

16/01/201412:00 SA(Xem: 16462)
Chúc xuân Giáp Ngọ của HT Thích Tâm Châu


logo_-giao_hoi-content

GIÁO-HỘI PHẬT-GIÁO VIỆT-NAM TRÊN
THẾ GIỚI

 WORLD VIETNAMESE BUDDHIST ORDER

 ORDRE BOUDDHIQUE VIETNAMIEN MONDIAL

 2176 Rue Ontario, Montréal, QC H2K- 1V6 - Canada

 1978 Rue Parthenais, Montréal, QC. H2K-3S3 - Canada

 Tel : (514) 525-8122 --- Fax (514) 521-9446

 

 CHÚC XUÂN GIÁP-NGỌ

Phật-lịch 2558 – Giáp-Ngọ – 2014

của Hòa-Thượng Thích-Tâm-Châu

Thượng-Thủ Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới

NAM MÔ BỔN-SƯ THÍCH-CA MƯU-NI PHẬTMùa xuân năm Giáp-Ngọ (2014) đã trở về với nhân loại.


Nhân danh Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới, chúng tôi trân trọng kính chúc :

Chư tôn Hòa-Thượng, chư Thượng-Tọa, Đại-Đức Tăng, Ni,

Quý Ngài lãnh-đạo các Giáo-Hội Phật-Giáo trong, ngoài nước Việt-

Quý Ngài lãnh-đạo các Tôn-giáo bạn,

Quý vị lãnh-đạo các đoàn-thể chính-trị, xã-hội, truyền thông báo chí,

Quý Ngài, Quý vị Điều-Hành các Cơ-quan Trung-ương, các Thành-viên

Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới,

cùng toàn thể đồng bào, đồng hương, Phật-tử,

“Một năm mới, dồi dào sức khỏe, tinh-thần sáng suốt, đầy đủ nghị-lực, chung sức đóng góp vào sự-nghiệp hòa-bình, an vui, hạnh-phúc cho gia-đình, đạo-giáo, đoàn-thể, quốc-gia, xã-hội và nhân-loại”


Kính bạch Quý Ngài,

Kính thưa Quý vị,

Mỗi độ xuân về, vũ trụ chuyển vần, cây cỏ tốt tươi, người người đều mang trong lòng niềm hy-vọng được mọi điều tốt đẹp. Nhưng, thế-giới ngày nay, chiến tranh vẫn còn sát phạt ở nhiều nơi, thiên tai bão lốc, động đất, sóng vùi, mưa tuôn đất lở, khiến cho nhân dân chịu nhiều đau thương thống khổ.

Là những vị trị nước, an dân, lãnh đạo tinh thần, hướng dẫn đoàn thể, cùng với mọi nguời trên trái đất, chúng ta, một lòng cầu nguyện, làm việc đúng pháp, ban trải tình thương, không làm điều ác, chăm làm việc lành, tất

nhiên, những điều phước thiện, an-bình, thịnh-trị sẽ đến với nhân loại.


Nhất tâm cầu nguyện cho tất cả kẻ còn người mất đều được hưởng phần lợi lạc của mùa xuân miên viễn.NAM MÔ HOAN HỶ DI LẶC PHẬT

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn