ĐẠO TỪ TÔN VINH PHẬT NGỌC CHO HÒA BÌNH THẾ GIỚI. Từ Úc Châu quang lâm Tu Viện Quán Âm

11/06/201012:00 SA(Xem: 30553)
ĐẠO TỪ TÔN VINH PHẬT NGỌC CHO HÒA BÌNH THẾ GIỚI. Từ Úc Châu quang lâm Tu Viện Quán Âm
Từ Úc Châu quang lâm Tu Viện Quán Âm
3500 S. Goodlett Road, Memphis, Tennessee 38118, U.S.A.
Phật-lịch 2554, ngày 25 tháng 04 năm 2010
của
Hòa Thượng Thích Tâm Châu
Thượng-Thủ 
Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA M
ÂU NI PHẬT

Kính bạch Quý Ngài,
Kính thưa Quý vị,

 Hôm nay, chúng tôi vô cùng hoan hỷ được cùng chư tôn đức Tăng già, quý vị tân khách và đồng bào, đồng hương, Phật tử, chứng minh, tham dự đại lễ tôn vinh, chiêm bái Phật Ngọc Thế Tôn từ Úc châu quang lâm Tu viện Quán Âm tại Memphis, Tennessee này.

 Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy biến thái bất an, hòa bình là khát vọng tha thiết nhất của chúng ta. Phật Ngọc cho hòa bình thế giới ứng hiện, đem lại niềm cảm xúc và an lạc vô biên trong sự cầu nguyện của chúng ta.

 “Tâm bình, thế giới bình”. Chúng ta và tất cả mọi người biết trong sạch hóa thân tâm, diệt trừ tham, sân, si, gạt bỏ sự hơn, thua, trang trải sự hiểu biết và tình thương tới tất cả mọi loài, mọi người, mọi nơi, chúng ta tin tưởng thế giới sẽ thanh bình, chúng sinh an lạc.

 Chúng ta thành thực tán thán công đức xả tài tạo tượng của ông bà Ian Green (Úc châu). Chúng ta tán dương công đức Thượng Tọa Trụ Trì, chư vị Tăng, Ni và Phật tử Tu viện Quán Âm, hiểu được tâm lý quần chúng, cung nghinh Phật Ngọc quang lâm nơi đây, cho đại chúng đỉnh lễ, chiêm bái và cầu nguyện.

 Nhất tâm cầu nguyện ánh sáng từ-bi của chư Phật, của Phật Ngọc, của chư vị Bồ tát, chư Hiền Thánh Tăng, soi thấu cõi lòng mong mỏi của chúng sinh, soi thấu cõi lòng của những vị có quyền lực, biết đem lại hòa bình cho thế giới, an lạc cho chúng sinh.

 Nhất tâm cầu nguyện chiến tranh chấm dứt, thiên tai, nhân họa không còn, mưa thuận, gió hòa, mọi phương được an vui, hạnh phúc.

 Nhất tâm cầu nguyện tất cả những vị đã mất trong mọi trường hợp được giải thoát, đồng sinh về thế giới An Lạc; Tu viện Quán Âm được duy trì, phát triển và hiện tiền đại chúng được mọi sự cát tường như ý.

NAM MÔ CÔNG ĐỨC TẠNG BỒ TÁT

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn