22/08/2015(Xem: 6303)
Kính bạch quý Ngài, Nhận được tin đức Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu, Thượng Thủ Giáo Hội PGVN Trên Thế Giới vừa mới viên tịch tại Tổ đình Từ Quang, thành phố Montreal, Canada
22/08/2015(Xem: 5027)
Nam Mô Tiếp Dẩn Đạo Sư A Di Đà Phật. Kính Bạch chư Tôn đức và môn đồ pháp quyến. Chúng con Tăng Ni và Phật tử GHPG Tăng già Khất Sĩ Úc châu đồng ngưỡng vọng về Bắc Mỹ Canada.
21/08/2015(Xem: 3816)
Kính gởi: - Hòa Thượng Phó Thượng Thủ Thích Chơn Thành, và Chư Tôn Hòa Thượng, Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni cùng Môn đồ Pháp quyến Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới.
21/08/2015(Xem: 3474)
Kính bạch Chư Tôn Hòa Thượng, Chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni Cùng quý Thiện hữu Tri Thức và Đồng hương Phật Tử. Đại Lão Hòa Thượng thượng Tâm hạ Châu đã an nhiên thu thần thị tịch vào lúc 10 giờ 20 phút sáng Thứ Năm 20 tháng 8 năm 2015
21/08/2015(Xem: 3846)
Tứ chúng đệ tử Tự Viện Pháp Bảo thành tâm kính ngưỡng, gởi lời ai điếu đến các Ngài, vì một sự kiện lớn lao của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam trên thế giới, là bậc Thượng Thủ thượng Tâm hạ Châu vừa viên tịch
21/08/2015(Xem: 5752)
Cộng đồng Phật giáo Việt Nam tại Nhật Bản và Phật tử chùa Việt Nam tại Nhật vô cùng xúc động khi được tin: Đại lão Hòa Thượng thượng Tâm hạ Châu, Thượng Thủ Giáo Hội Việt Nam Trên Thế Giới, đạ thuận thế vô thường thị tịch
20/08/2015(Xem: 10668)
Đại Lão Hòa Thượng Thích Tâm Châu, Thượng thủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam trên Thế giới vừa thâu thần viên tịch tại Tổ đình Từ Quang, thành phố Montreal, Canada lúc 10g15 thứ Năm, ngày 20-8-2015 (giờ Canada),
18/05/2015(Xem: 9056)
Nhân mùa Phật-đản năm thứ 2639, tức Phât-lịch 2559, âm-lịch Ất-Mùi, dương-lịch 2015, thay mặt Giáo-Hội Phật-Giáo Việt-Nam Trên Thế-Giới, chúng tôi trân-trọng kính chúc chư tôn Hòa-Thượng, chư Thượng-Tọa, Đại-Đức Tăng, Ni trong và ngoài nước, phước trí trang nghiêm, thân tâm an-lạc, Quý đồng hương, đồng bào, Phật-tử được an vui như ý.
18/05/2015(Xem: 8241)
Kể từ ngày 30 tháng 04 năm 1975, ngày Cộng-sản miền Bắc cưỡng chiếm Saigon, thủ-đô Việt-Nam Cộng-Hòa, cho tới ngày nay đã trọn 40 năm. Bốn mươi năm này đã để lại bao nhiêu tang thương, đau buồn, tủi nhục cho những người còn sống và những người đã chết nơi rừng sâu, biển cả.
21/04/2015(Xem: 8120)
Mùa Nghiên-Tu An-Cư và Đại-Hội Thường Niên năm nay, Giáo-Hội định tổ-chức : 1.- Nghiên-Tu An-Cư tại Tổ-Đình Từ-Quang, Montreal, Canada, điện thoại số (514) 525.8122 : vân-tập vào ngày 03. 7. 2015 và kết-thúc vào chiều thứ sáu, ngày 17.7.2015.