27/06/2016(Xem: 8555)
Để tỏ lòng tri ân và báo ân với bậc THẦY tôn kính, bậc thạch trụ của Phật giáo; Sơn môn pháp phái Tổ Đình Từ Quang và môn đồ pháp quyến sẽ tổ chức Lễ Tiểu Tường truy niệm Giác Linh Cố Trưởng Lão Hòa Thượng thượng Tâm hạ Châu, Thượng Thủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới kiêm Viện Chủ Tổ Đình Từ Quang.
11/09/2015(Xem: 12789)
Ngài sinh trong gia đình họ Đoàn ngày 02 tháng 11 năm 1921 (Tân-Dậu), tại Ninh Bình, Bắc phần, Việt Nam. Ngài là người con trai út, trong 4 anh em trai trong gia-đình. Ngài nhập đạo năm 11 tuổi.
10/09/2015(Xem: 13018)
Để tỏ lòng tri ân và báo ân trong muôn một đối với vị Thầy tôn kính, bậc thạch trụ của Phật Giáo; Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Trên Thế Giới cùng môn đồ pháp quyến đồng thuận tổ chức Lễ Chung Thất,
21/08/2015(Xem: 5692)
Cộng đồng Phật giáo Việt Nam tại Nhật Bản và Phật tử chùa Việt Nam tại Nhật vô cùng xúc động khi được tin: Đại lão Hòa Thượng thượng Tâm hạ Châu, Thượng Thủ Giáo Hội Việt Nam Trên Thế Giới, đạ thuận thế vô thường thị tịch
13/09/2013(Xem: 22748)
Vì nghiệp-vận của Quốc-gia và Phật-giáo, Hòa-Thượng và tôi, anh em chúng ta bị xa cách nhau 39 năm rồi. Năm nay, Hòa-Thượng đã 86 tuổi và tôi đã 93 tuổi.
27/03/2011(Xem: 34186)
Thứ bẩy ngày 19-3-2011, tại chùa Bảo Quang do Hòa Thượng Thích Quảng Thanh làm viện chủ, Cộng Đồng Phật Giáo Việt Nam tại Nam California đã tổ chức buổi cầu nguyện cho Nhật Bản và các nạn nhân động đất và sóng thần vừa xẩy ra tại Nhật Bản ngày 11-3-2011.