CHƯƠNG TRÌNH LỄ TANG HÒA THƯỢNG THÍCH QUẢNG THANH

09/06/20199:42 CH(Xem: 3507)
CHƯƠNG TRÌNH LỄ TANG HÒA THƯỢNG THÍCH QUẢNG THANH
QuangThanh

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TANG

Hòa Thượng Thích Quảng Thanh

 

 

Thứ Sáu ngày 14 tháng 06 năm 2019 (12/05 AL)

 

10:00: Lễ khai kinh bạch Phật

10:30:Lễ nhập kim quan tại Peek Funeral Home

11:00: Di chuyển kim quan về lại chùa Bảo Quang

11:00:  Lễ thọ tang – Tiến cúng giác linh

14:00   Lễ viếng

16:00   Luân phiên tụng kinh niệm Phật

 

Thứ Bảy ngày 15 tháng 06 năm 2019 (13/5 AL) tại chùa Bảo Quang

 

06:00   Lễ tiến trà

08:00   Lễ viếng

10:30   Lễ cúng ngọ và truy tiến GiácLinh

14:00   Lễ viếng

16:00   Luân phiên tụng kinh niệm Phật

 

Chủ Nhật ngày 16 tháng 06 năm 2019 (14/5 AL) tại chùa Bảo Quang

 

06:00   Lễ tiến trà

08:00   Lễ viếng

10:30   Lễ cúng ngọ và truy tiến GiácLinh

14:00   Lễ viếng

16:00   Luân phiên tụng kinh niệm Phật

18:00   Cung thỉnh di ảnh Giác Linh lễ Phật, yết Tổ

 

 

Thứ Hai ngày 17 tháng 06 năm 2019 (15/5 AL)

 

06:00   Lễ tiến trà

08:00   Lễ truy niệm (có chương trình riêng)

Lễ cung tống kim quan đến nơi trà tỳ tại Peek Funeral Home

 

14:00   Lễ An vị GiácLinh

14:30   Lễ cúng dường trai Tăng

16:00   Hoàn mãn

 

Gửi ý kiến của bạn
Tên của bạn
Email của bạn