14/01/2011(Xem: 11148)
Nhân loại khởi nguồn từ bao giờ, điều đó vẫn còn là một điều bí ẩn chưa tìm được câu trả lời. Nhưng trong tiến trình khai hóa của nhân loại từ muôn ngàn năm nay, sự tiến bộ vật chất chỉ bắt đầu phát triển thần kỳ kể từ thế kỷ 18 sau Công nguyên, dường như đi sau rất xa so với sự thăng tiến về tinh thần
05/01/2011(Xem: 28911)
Trong thời mạt pháp, ở đâu có tăng sĩ liễu ngộ đạo lý vô ngã, ở đó có sinh hoạt tu học giống như thời Phật còn tại thế
02/01/2011(Xem: 10009)
Theo truyền thuyết người đã trở thành Phật, hay Bậc Toàn Giác, đã sinh ra là một vị Thái tử trên 500 trăm năm trước Công nguyên. Vua cha quá thương quý nên đã bao bọc ngài không cho thấy những sự khổ đau trên đời cho đến khi ngài lập gia đình và chính ngài cũng trở thành một người cha. Ròi, tình cờ một hôm, ngài được biết về tuổi già, bệnh tật, cái chết và đột nhiên ngài nhận thức được rằng từ đó đến nay ngài đã chỉ tìm hạnh phúc nơi những sự phù du. Ngài rời bỏ gia đình để đi tìm một chân lý bất hoại, và sau một thời gian dài khổ hạnh không kết quả, ngài đã tìm thấy ánh sáng chân lý nơi gốc cây Bồ đề.
25/09/2010(Xem: 13267)
Tụng kinh và đọc kinh, cả hai đều phải sử dụng tâm ý và con mắt nhìn vào cuốn kinh ở hai trường hợp: cầu nguyện cúng dường và nghiên cứu học hỏi lý nghĩa để biết cách tu tập.
25/09/2010(Xem: 13104)
Hôm nay tôi xin chia sẻ về quan niệm tu hành của Phật Giáo Đại Thừa, trình bầy về cơ duyên tu trì, điều kiện, phương pháp và các nấc thang đưa đến quả vị Giác Ngộ
30/08/2010(Xem: 29369)
Đạo Tâm là nền tảng của một tiến trình đạo lực. hầu như người tu học Phật nào cũng đều có thời gian thực tập chuyển hóa tâm thức của mình hoàn thiện hơn để trở thành một người có năng lực hộ trì Tam Bảo.
27/07/2010(Xem: 23113)
Con người thường hay khám phá hoặc tìm hiểu những gì vô hình tướng...và thường hay hỏi ngược lại. “Con người thật của con người” đó là gì? Có phải chăng đó cái Tâm hay không?
06/07/2010(Xem: 13491)
Cố Thiền sư Thánh Nghiêm trong khi giảng về Tứ Như Ý Túc còn gọi là Tứ Thần Túc gồm có Dục Như Ý Túc, Tinh Tấn Như Ý Túc, Nhất Tâm Như Ý Túc, Quán Như Ý Túc có bàn luận về thần thông và nghiệp quả.