08/09/2012(Xem: 13702)
Có một “tâm nhất quán và không lay chuyển” tức là biết dùng con mắt không lặng và thanh tịnh để giữ tâm tập trung vào một việc, đêm ngày không ngưng nghỉ, chuyên chú và bất động, trong sự nhiệt tình.
18/07/2012(Xem: 12870)
Từ thời xa xưa, trong những tự viện Phật giáo, thường có sáu ban được thiết lập để trông nom những công việc của tự viện. Những vị tăng phụ trách các ban đó đều là đệ tử của Phật và hướng dẫn đại chúng trong những Phật sự.
02/07/2012(Xem: 14379)
Tu Đạo là cần phải “quay trở lại”. Nghĩa là gì? Tức là phải nhường cho người việc tốt lành, còn mình thì nhận phần hư xấu -- xả tiểu ngã để thành tựu đại ngã.
10/05/2012(Xem: 14200)
Trong những năm gần đây, thế giới chứng kiến nhiều biến đổi kinh hoàng từ thiên tai, nhân họa như động đất, sóng thần, tan băng, cháy rừng, bão lụt, dịch bệnh... trăm ngàn tai họa ập đến, khiến cho lòng người phân tán, bàng hoàng, hoảng hốt, tràn ngập đau thương!
10/04/2012(Xem: 13941)
“Vô minh” có nghĩa là không có giác ngộ. Nói cách khác, là sự si mê. Chỗ trụ có nghĩa là chỗ tâm trụ vào đó.
01/04/2012(Xem: 12899)
Thiền sư Viên Chiếu được kể như vị thiền sư thi sỹ tài ba của thiền phái Vô Ngôn Thông, ngài đã xử dụng hình ảnh thi ca làm biểu tượng thiền ngữ một cách linh động tuyệt vời nhất.
30/03/2012(Xem: 13678)
Bằng tất cả trí tuệ, bạn mới có thể nhìn thấy cuộc đời là một dòng sống tương tác giữa cái này và cái kia, tạo ra một trường thiên diễn vô tận của ráng nắng, của bọt nước, của ánh chớp, của sương, của giấc mơ, của tâm thức giả huyễn
15/03/2012(Xem: 13468)
Chấp kiến là một căn bệnh phổ thông của con người, đưa đến sự đau khổ phiền não nhưng ít khi chúng ta nhận ra được điều đó.
26/02/2012(Xem: 12931)
Trong bài này Đaị sư Ajahn Chah, một vị sư Thái lan có lối giảng dậy thật giản dị, chân thực đã thu hút được nhiều đệ tử tây phương, nói chuyện với một nữ đệ tử già yếu đang sắp chết.
14/02/2012(Xem: 12956)
Nhân đọc bài viết về tiểu sử và sự nghiệp hoằng pháp của Tôn Giả Ca Chiên Diên (Maha Katyayana) một trong mười đại đệ tử của Đức Phật nổi tiếng là “biện luận đệ nhất” tôi không nén được xúc động và không thể không bày tỏ lòng tôn kính tột độ đối với một vị bồ tát, một đạo sư thật vĩ đại đã đi đúng mạch sống của Phật Giáo, đi đúng giáo lý của Đức Phật và xứng đáng đại diện Phật nói trước đại chúng trong một số pháp hội.